Definitieve agenda + bijlagen van de ALV van 08-03-2021

Sportvrienden,

Het vliegseizoen komt met rasse schreden naderbij, waarbij we hopen dat het Covid virus geen “roet in het eten“ strooit.

Oproep voor convoyeurs: Een grote zorg van dit moment is dat wij komend seizoen niet het vervoer volgens de voorschriften kunnen uitvoeren. Op onze vorige oproep zijn geen reacties binnen gekomen. We doen dan ook een dringend beroep op de leden of op iemand die ze kennen om op te treden als convoyeur, voor het verzorgen van de duiven en de lossing. Uiteraard ontvangen de convoyeurs een vergoeding, die zich kan meten met de ons omringende afdelingen.

Graag komen we in contact met gegadigden voor deze functie, want zonder voldoende convoyeurs, komen we in de problemen. Aanmelding en/of informatie bij M. ten Dolle tel. 0615376753 of per mail aan secretaris@afdeling8gou.nl.

Volgens onze statuten houden we ieder jaar onze voorjaarsvergadering, waarin o.a. verantwoording afgelegd wordt voor het gevoerde (financiële) beleid. Deze vergadering wordt gehouden op 8 maart aanstaande, waarbij we door de pandemie helaas weer niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn.

Bijgaand treft u de uitnodiging/agenda voor deze “online“ vergadering aan, met daarbij de bijbehorende stukken, als financieel verslag en diverse voorstellen.

Bijlagen:

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU

Bijgewerkt op 10 februari 2021 om 21:03 uur

Scroll naar boven