Vergaderstukken

Voorlopige agenda najaarsvergadering 21 november 2023

Sportvrienden, Hierbij ontvangt u de voorlopige agenda met bijlagen voor de algemene ledenvergadering van 21 november 2023. Op een later moment volgen nog aanvullende stukken zoals het concept vliegprogramma. Met vriendelijke groeten,Bestuur Afdeling 8 GOU. Bijlagen:

Definitieve agenda najaarsvergadering van 22-11-2022

Geachte verenigingsbestuurders, sportvrienden. Bijgaand treft u de definitieve agenda aan voor de najaarsvergadering op 22 november 2022 met daarnaast de geloofsbrief en de bijlage bij agendapunt 7 verenigingsvoorstellen. Definitieve agenda Geloofsbrief Bijlage agendapunt 7 Met vriendelijke groeten, Bestuur Afdeling 8 GOU.

Uitnodiging najaarsvergadering 22 november 2022

Sportvrienden, Bijgaand treft u de voorlopige agenda aan voor de najaarsvergadering op 22 november a.s. in het Duivensportcentrum in Apeldoorn. Tevens treft u aan de notulen van de voorjaarsvergadering en het vervolg hierop. Net als het concept vliegprogramma 2023. Voorlopige agenda najaarsvergadering 22-11-2022 Verslag algemene vergadering GOU8 14-03-2022 Verslag algemene vergadering GOU8 26-02-2022 Concept vliegprogramma …

Uitnodiging najaarsvergadering 22 november 2022 Lees verder »

Wijziging agenda ALV

  Geachte verenigingsbesturen/sportvrienden, Door aanpassingen in de agenda van de NPO ledenraad en verruiming van de corona maatregelen , ontvangt u hierbij de aangepaste definitieve agenda voor de voorjaarsvergadering, welke op zaterdag 26 februari 2022 plaatsvindt in het Duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240 te Apeldoorn. Aanvang 14.00 uur. Gezien de nu geldende maatregelen van onze overheid …

Wijziging agenda ALV Lees verder »

Agenda voorjaars vergadering en informatie

Sportvrienden, Bijgaand treft u de definitieve agenda met bijlagen aan voor de voorjaars vergadering op zaterdag 26 februari aanstaande in Apeldoorn. Daarnaast kunnen wij u meedelen dat nu de corona maatregelen zijn versoepeld, uiteraard met nog wel de nodige beperkingen, het bestuur de mogelijkheden onderzoekt de kampioenenhuldiging van de afdelingskampioenen en Ladies League te laten …

Agenda voorjaars vergadering en informatie Lees verder »

Scroll naar boven