Notulen najaarsvergadering 21 november 2023

Sportvrienden,

Bijgaand treft u de concept notulen aan van de Algemene Ledenvergadering van 21 november jl. te Apeldoorn. Mocht u hier fouten in aantreffen dan wel opmerkingen over hebben dan verzoeken wij u dit uiterlijk 22 december aanstaande per mail aan ons te melden. Na de genoemde datum zullen de notulen definitief gemaakt worden.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur afdeling 8 GOU

Notulen najaarsvergadering 21 november 2023

Bijgewerkt op 7 december 2023 om 19:13 uur

Scroll naar boven