Definitieve agenda najaarsvergadering 21 november 2023

Sportvrienden,

Hierbij ontvangt u de definitieve agenda met bijlagen voor de algemene ledenvergadering van 21 november 2023.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijlagen:

Definitieve agenda najaarsvergadering 21 november 2023

Geloofsbrief najaarsvergadering 21 november 2023

Notulen voorjaarsvergadering 9 maart 2023 (punt 3)

Brief voorstel nationaal vliegprogramma 2023 punt 5)

Concept vliegprogramma Afdeling 8 GOU 2024 versie september 2023 (punt 6)

Nationaal Vliegprogramma 2024 definitief (punt 6)

Concept nationaal vliegprogramma 2024 – versie 27 oktober 2023 (punt 6)

Verenigingsvoorstellen (punt 8)

Voorstel 0743 Harderwijk (punt 8.4)

Bijgewerkt op 3 november 2023 om 7:58 uur

Scroll naar boven