Informatieboekje 2024

Informatieboek vliegseizoen 2024

Gelders-Overijsselse Unie

Kijk voor de meest actuele versie van het informatieboekje altijd naar de webversie op https://www.afdeling8gou.nl onder Wedvluchtinformatie.

Inhoudsopgave
 1. Algemene informatie
 2. Vervoer
 3. Vliegprogramma en lossingen
 4. Kampioenschappen
 5. Reglementen
 6. Wedvlucht(verzorging)
 7. Overige zaken

Algemene informatie

Afdelingsbestuur

Algemeen contactadres: secretaris@afdeling8gou.nl
Adres afdelingssecretariaat: Langestraat 114 8281 AN Genemuiden
Rekeningnummer (IBAN) Afdeling 8 GOU: NL17 RABO 0337509115

FunctieNaamTelefoonEmail
VoorzitterW.E. van Laar06-55747420voorzitter@afdeling8gou.nl
w.e.van.laar@afdeling8gou.nl
SecretarisG.J. Beens06-15107394secretaris@afdeling8gou.nl
g.j.beens@afdeling8gou.nl
PenningmeesterW.J. Dorgelo06-51544559penningmeester@afdeling8gou.nl
w.j.dorgelo@afdeling8gou.nl
2de VoorzitterG.J. Beens06-15107394g.j.beens@afdeling8gou.nl
2de SecretarisH.H. de Groot06-15170059h.h.de.groot@afdeling8gou.nl
2de PenningmeesterW.E. van Laar06-55747420w.e.van.laar@afdeling8gou.nl
BestuurslidJ.W. de Vries06-51080934j.w.de.vries@afdeling8gou.nl
BestuurslidG.J. Remmerts06-51941250g.j.remmerts@afdeling8gou.nl

Automatiseringscommissie

FunctieNaamTelefoonEmail
Afvaardiging bestuurG.J. Beens06-15107394g.j.beens@afdeling8gou.nl
LidF.H. Jacobs06-45168988f.h.jacobs@afdeling8gou.nl
WebmasterP.M. Visser webmaster@afdeling8gou.nl

Concoursleider & Contact Compuclub

Algemeen contactadres: wedvluchten@afdeling8gou.nl
Contactpersoon Compuclub en voor vragen van verenigingen rondom wedvluchten: H.H. de Groot
Contactpersoon Nationale Inkorf Centra (NIC): G.J. Beens

FunctieNaamTelefoonEmail
1ste PersoonG.J. Beens06-15107394g.j.beens@afdeling8gou.nl
2de PersoonH.H. de Groot06-15170059h.h.de.groot@afdeling8gou.nl

Evenementencommissie

FunctieNaamTelefoonEmail
Afvaardiging bestuurG.J. Beens06-15107394g.j.beens@afdeling8gou.nl
Afvaardiging bestuurG.J. Remmerts06-51941250g.j.remmerts@afdeling8gou.nl
Afvaardiging bestuurJ.W. de Vries06-51080934j.w.de.vries@afdeling8gou.nl
LidJ. Grobbe06-20691461jennygrobbe1969@hotmail.com

Financiële controlecommissie

FunctieNaamTelefoonEmail
LidG. van Eikenhorst038-4443292g.eikenhorst@ziggo.nl
LidH.A.J.G. van Haeren06-12846455hvhaeren@gmail.com
LidK.Poel06- 50673218

Jeugdcommissie

FunctieNaamTelefoonEmail
Afvaardiging bestuurG.J. Remmerts06-51941250g.j.remmerts@afdeling8gou.nl

Kiesmannen NPO

FunctieNaamTelefoonEmail
KiesmanG.H. Kok06-31326545ghkok37@gmail.com
KiesmanW.E. van Laar06-55747420w.e.van.laar@afdeling8gou.nl
KiesmanJ. W. de Vries06-51080934j.w.de.vries@afdeling8gou.nl
KiesmanMw. J. Timmer-Grobbejennygrobbe1969@hotmail.com

Klokkencommissie

De contactpersonen van de vlieggebieden kunnen gecontacteerd worden voor het keuren van de mechanische klokken.

VlieggebiedNaamTelefoonEmail
AfdelingH. van den Essenburg038-3762896
06-50225721
h.vd.essenburg@kpnmail.nl
Noord-Oost
Noord-West
G.W. Theihzen06-42566760theihzen@live.nl
Zuid-OostJ.W. de Vries06-51080934j.w.de.vries@afdeling8gou.nl
Zuid-WestT. van Binsbergen06-83945405t.van.binsbergen@afdeling8gou.nl

Ladies League

FunctieNaamTelefoonEmail
LidH.H. de Groot06-15170059h.h.de.groot@afdeling8gou.nl
LidG.J. Remmerts06-51941250g.j.remmerts@afdeling8gou.nl

Ledenadministratie Afdeling

FunctieNaamTelefoonEmail
1ste PersoonG.J. Beens06-15107394g.j.beens@afdeling8gou.nl
2de Persoon

Mutaties die verenigingen via internet invoeren (=Online muteren) komen automatisch ter goedkeuring bij de ledenadministrateur van de afdeling. Als deze de mutatie afkeurt, dan ontvangt de verenigingsfunctionaris een mail met de reden van de afkeuring. Als de secretaris de mutatie goedkeurt, dan wordt de mutatie ter goedkeuring aangeboden aan het NPO-bureau (de verenigingsfunctionaris ontvangt hiervan een mail). Voor 1 februari van ieder jaar dienen de mutaties bij de NPO binnen te zijn en verwerkt. Dit is o.a. voor het bepalen van de contributie per vereniging.

Als het NPO-bureau de mutatie alsnog afkeurt, dan ontvangt de verenigingsfunctionaris een mail met de reden van de afkeuring.

Als het NPO-bureau de mutatie goedkeurt, dan ontvangt de verenigingsfunctionaris hiervan ook een mail.

Het ledenbestand NPO is leidend voor het berekenen van de uitslag. Dus zorg ervoor dat deze up-to-date is. Het is NIET toegestaan zelf mutaties aan Compuclub door te geven. Compuclub neemt eventueel aangeboden mutaties niet in behandeling.

Loodsbazen

FunctieNaamTelefoonEmail
Loodsbaas loods NoordG.W. Theihzen06-42566760theihzen@live.nl
Loodsbaas loods ZuidGeert Smeenk06-12230489smeenkgerard@gmail.com

Lossingscommissie

FunctieNaamTelefoonEmail
LidJ. van Erven06-22204576jvanerven@vangelder.com
LidG. Jochemsengerardjochemsen@hotmail.com
LidR. van Oene06-11371711r.van.oene@afdeling8gou.nl
LidE. Timmerman06-19063645edenru@hetnet.nl

Vervoerscommissie

FunctieNaamTelefoonEmail
Afvaardiging bestuurG.J. Beens06-15107394wedvluchten@afdeling8gou.nl
Afvaardiging bestuurJ.W. de Vries06-51080934wedvluchten@afdeling8gou.nl
LidH. Barends06-21846631fam.barends@hetnet.nl
LidJ.W. van Deutekom06-25276397jwvd67@gmail.com
LidH. van den Essenburg038-3762896 06-50225721h.vd.essenburg@kpnmail.nl

Wedvluchtpenningmeesters

VlieggebiedNaamTelefoonEmail
NoordE. Pap038-3317195cobypap@hotmail.com
ZuidJ.W. de Vries06-51080934j.w.de.vries@afdeling8gou.nl

Vervoer

Coördinatie vervoer

De vervoerscommissie van de afdeling coördineert het vervoer. Voor de dagfond en overnachtfond (marathon) dienen de duiven aangeleverd te worden in de loods in Randwijk (Zuid) Adres: Knopperweg 18-B, 6668 AT Randwijk en Wezep (Noord). Daarnaast geld dit voor alle vluchten van de oude duiven in de weken 23 t/m 28. Dit zijn de vluchten M23, V24, M25, V26, M27 en V28. Daarnaast F34, J35, F36 en N36. Voor de V, M, F, J en N vluchten geldt een korting van 0,20 eurocent per duif op de vrachtprijs.
Africhtingsvluchten jonge duiven T25 en T26: wanneer minder dan de helft van de verenigingen meedoet, dan moet er aangeleverd worden. Kort voor de vluchten, uiterlijk de zondag voor de maandaginkorving wordt bekend gemaakt (via de vlieggebied app.) hoe te handelen.

Aantal duiven in de mand

De mandoppervlakte per duif is door de NPO vastgesteld op: één nacht mand 280 cm2, twee nachten mand 310 cm2 en meerdere nachten mand 350 cm2. Dit betekent:

OmschrijvingAantal duiven
1 nacht mand27
2 nachten mand27 Uitzondering: E26, E28 en E30 aantal duiven / mand = 25
3 of meer nachten mand25
Jong / Natoer25
 • Voor de oude duiven vluchten zijn 2 restmanden (1 voor doffers en 1 voor duivinnen) toegestaan.
 • Voor de jonge duiven vluchten zijn 2 restmanden (1 voor doffers en 1 voor duivinnen) toegestaan.
 • Voor de natour vluchten zijn 2 restmanden toegestaan (1 voor oude doffers, 1 voor jonge duiven en oude duivinnen).

Verenigingen dienen bij zeer weinig “restmandduiven”, de manden aan te vullen tot maximaal 2 boven het geldende aantal.

Mandverzorging

Als bodembedekking is golfkarton verplicht. Verenigingen dienen wekelijks ervoor zorg te dragen dat er nieuw golfkarton in de manden komt en dat de manden schoongemaakt en gedesinfecteerd zijn. Vanaf twee nachten mand dient dubbel golfkarton aangebracht te worden. Zie ook het op de ALV van 14 maart 2022 aangenomen Hygiëne protocol.

Vrachtprijzen

De volgende uniforme vrachtprijzen zijn voor dit seizoen als onderstaand vastgesteld. Echter door de extreme brandstofprijzen, zal er door de vervoerders een dieseltoeslag geheven worden, die we helaas zullen moeten doorberekenen. De hoogte zal afhankelijk zijn van de dan geldende brandstofprijzen.

Africhtingsvluchten€ 0,60
Vitessevluchten€ 0,78
Midfondvluchten (vrijdags)€ 1,18
Midfondvluchten (donderdags)€ 1,25
Jonge duiven Vitesse€ 0,78
Jonge duiven Midfond€ 1,25
Natoer Vitesse€ 0,78
Natoer Midfond (vrijdags)€ 1,18
Dagfondvluchten€ 1,43
Ruffec en Periqueux€ 2,60
Bressols, Bordeaux en Bergerac€ 2,70
St. Vincent€ 2,76
 • Indien de vereniging minder duiven in de mand heeft gedaan dan voorgeschreven, zal er een naheffing volgen.
 • Bij storneringen van incasso’s zal € 3,50 aan administratiekosten (o.a. bankkosten) in rekening worden gebracht.
 • Opcenten van de NPO: Totaal 2,6 ct./duif m.b.t. dopingcontrole.

Bij gebruik van de reismanden, buiten de activiteiten van de GOU om, dient € 2,50 / mand / vlucht vergoed te worden aan de GOU. Hiervoor dient u jaarlijks goedkeuring te vragen en aan het eind van het vliegseizoen een opgave van hiervan te verstrekken aan de penningmeester van de GOU.

Vliegprogramma en lossingen

Vliegprogramma

De losplaatsen zijn onder voorbehoud, zodat er ieder moment kan worden uitgeweken naar andere losplaatsen door onvoorziene omstandigheden.

Het actuele vliegprogramma is steeds op de website van Afdeling 8 GOU te vinden via het hoofdmenu.

Olympiadevlucht: Op 10 augustus wordt er evenals vorig jaar landelijk een Olympiadevlucht georganiseerd vanuit Chateauroux (E32). Inkorven op donderdag 8 augustus op beperkte locaties. De vlucht telt niet mee voor de kampioenschappen. Wel voor de Olympiade 2026 en andere internationale rankings.

Kringindeling

VlieggebiedKringVerenigingen
Noord (West)10404, 0410, 0430, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0767
Noord (West)20734, 0736, 0743, 0753, 0754, 0755
Noord (Oost)10405, 0422, 0424, 0704, 0744, 0745, 0748, 0765
Noord (Oost)20702,0706, 0709, 0718, 0722, 0727, 0738, 0766
Zuid (West)10729, 0731, 0768, 0771, 0853, 1000, 1002, 1028
Zuid (West)21015, 1021, 1023, 0846, 0865, 0906, 0933
Zuid (Oost)10772, 0777, 0803, 0804, 0829, 0860
Zuid (Oost)20813, 0814, 0815, 0849, 0901, 0915, 0924, 0937

Melden van duiven

Met betrekking tot het wel of niet moeten melden van duiven en het invullen van mandenlijsten op bepaalde vluchten zullen wij ons conformeren aan de voorschriften van de NPO. Elke vereniging richt minstens één meldpost in en vraagt tenminste 2 weken vóór de eerste meldvlucht de inlogcodes voor de meldpost(en) aan bij Compuclub op de wijze zoals op de website van Compuclub wordt omschreven. De actuele instructie over de wijze van melden wordt steeds op de website van de afdeling gepubliceerd. Alle gemelde duiven worden door de meldpost(en) op een meldingslijst genoteerd op basis van de volgende gegevens:

 • Naam van de liefhebber.
 • Woonplaats van de liefhebber.
 • Ringnummer duif.
 • Exacte aankomsttijd.
 • De tijd van melden.

Nationaal-gezette duiven dienen binnen 60 minuten te worden gemeld. Het melden van de duiven loopt via het meldprogramma van Compuclub. Leden melden hun duiven telefonisch bij de meldpost van de vereniging waarna deze de verenigingsprijsduiven invoert via het meldformulier in het meldprogramma van Compuclub via de website van Compuclub. Als u meer duiven wilt melden bij Compuclub is dit toegestaan en komen die op de meldlijst te staan.

Bij sectorale vluchten moeten de richtlijnen van de NPO gevolgd worden.

BEWAARPLICHT: De verenigingen, Nationale Inkorfcentra, moeten van alle vluchten, waarbij een meldplicht geldt, de meldbevestigingen, die de meldpost krijgt van Compuclub, minimaal 14 dagen bewaren en deze op ieder moment ter beschikking van de concoursleider van de afdeling kunnen stellen.

Het melden via de website van een Nationaal Inkorfcentrum bij Nationale vluchten of de verenigingen bij meldvluchten via de website van de vereniging is toegestaan als deze website is doorgelinkt naar Compuclub. Het handmatig melden op de drie nationale vluchten St. Vincent, Cahors en Bergerac kan vanaf 2024 alleen nog maar via de meld-app https://compuclub.nl/meld-app of automatisch via de EC systemen.

Een vereiste blijft dat door het Nationaal Inkorfcentrum of de vereniging op ieder moment aan de concoursleider van de afdeling de gegevens ter inzage moeten kunnen worden gesteld zoals genoemd voor de meldlijst van een meldpost.

Wanneer de duiven voor een vlucht moeten worden gemeld, wordt dit op de afdelingssite met de leden gecommuniceerd. Het melden op nationale meerdaagse en eendaagse fond vluchten, dient te geschieden zoals de NPO dit aangeeft.

Ontsnapping of onregelmatigheid in loods of op de lossingsplaats

 • Alle duiven van één deelnemer zijn ontsnapt: de deelnemer kan niet concoursen. De deelnemer krijgt bij niet kunnen concoursen voor de wedvlucht de gemiddelde punten van alle wedvluchten van het onderdeel.
 • Duiven van meerdere deelnemers zijn ontsnapt: de vereniging kan niet concoursen. De betrokken deelnemers krijgen bij niet kunnen concoursen voor de wedvlucht de gemiddelde punten van alle wedvluchten van dat onderdeel.
 • Duiven van meerdere verenigingen zijn ontsnapt: het concours vervalt voor de betreffende kring, het betreffende vlieggebied en de afdeling als niet te achterhalen valt welke duiven zijn ontsnapt.

De lossingsberichten

Het is ten strengste verboden om te informeren via de lossingscoördinatoren. De mogelijkheid is dan aanwezig dat de communicatie tussen de convoyeurs en de lossingscoördinatoren verstoord raakt, met alle nadelige gevolgen van dien. Indien er vragen zijn omtrent een bepaalde lossing kunt u deze binnen 1 week na de desbetreffende lossing stellen aan wedvluchten@afdeling8gou.nl.

Lossingscriteria voor vitesse- en midfondafstanden

Indien op zaterdag niet gelost kan worden op de aangegeven losplaats en het weer noordelijk beter is, wordt voor de vitesse- en midfondafstanden maximaal teruggereden naar de afstand van de 1ste vitessevlucht. De puntentelling van deze vlucht wordt onder het oorspronkelijke vluchtnummer verwerkt.

 • Voor de Nederlandse en Belgische vluchten geldt dat er om 14.00 uur een definitieve beslissing moet zijn genomen over lossen of terugkomen.
 • Voor de Franse vluchten geldt hiervoor het tijdstip van 13.00 uur.
 • Op basis van artikel 3 van de statuten van Afdeling 8 GOU kan het afdelingsbestuur in bijzondere gevallen besluiten af te wijken van de lossingscriteria.

Africhten als vereniging

Voor alle georganiseerde lossingen Artikel 57 wedvluchtreglement NPO (door verenigingen of groepen liefhebbers) moet een vergunning worden aangevraagd. Dat geldt ook voor opleervluchten. Opleervluchten mogen overigens alleen worden georganiseerd op dinsdag, woensdag, zaterdag of zondag. Zoals u kunt lezen zijn doordeweekse opleervluchten alleen toegestaan op dinsdagen in Nederland en woensdagen in België.

Volgens Artikel 3, 4, 5 van het Wedvluchtreglement mogen basisleden slechts aan georganiseerde africhtingsvluchten deelnemen indien de organisatie en vervoerder schriftelijk toestemming heeft van bestuur Afdeling. Bij het beoordelen van aanvragen, zal bekeken worden of de aanvraag strijdig is met het huidige vliegprogramma afdeling 8 of vlieggebied Noord c.q. Zuid. Hieronder een aantal voorbeelden waarbij geen vergunning aan een vereniging wordt verleend:

 • De afdeling of het vlieggebied heeft al een doordeweekse opleervlucht in dezelfde week als de aanvraag.
 • De aanvraag is voor een lossing op maandag, donderdag of vrijdag.
 • De afdeling of het vlieggebied heeft al een opleervlucht of wedvlucht in hetzelfde weekend.
 • Voor het aanvragen van een lossingsvergunning is de volgende informatie noodzakelijk:
  • Het verwachte aantal duiven en manden.
  • Waar de eventuele grensovergang plaatsvindt.
  • Vermoedelijk lossingstijdstip.
  • Losplaats (in België zijn alleen officiële losplaatsen toegestaan).
  • Losdatum.
  • Naam aanvrager.
 • Tegelijk met het aanvragen dient € 145,- euro (o.b.v. nacalculatie) per lossing overgemaakt te worden op het rekeningnummer van Afdeling 8 GOU (NL17 RABO 0337509115).

Daarnaast willen we u erop wijzen dat bij lossingen in België altijd voorafgaand aan de lossing contact opgenomen moet worden met de contactpersoon van de betreffende losplaats. Dit om te voorkomen dat er duiven gelost worden als de Belgische duiven net thuiskomen. Meer informatie hierover en ook de gegevens van de contactpersonen vindt u op de website van de afdeling en / of de NPO.

Wedvluchtreglement NPO – Lossingsvergunning

Artikel 5

 1. Voor iedere wedvlucht en africhtingsvlucht is een lossingsvergunning verplicht die de organisatie aanvraagt bij de Afdeling waarvan ze lid zijn. Indien de Afdeling akkoord is vraagt deze een lossingsvergunning aan bij de NPO. Indien de Afdeling niet akkoord is maken ze er bij de NPO melding van (met het vermelden van de gegevens uit de aanvraag) dat er een aanvraag is afgewezen.
 2. Basisleden mogen met duiven slechts dan aan georganiseerde africhtingsvluchten deelnemen indien de organisatie en vervoerder schriftelijk toestemming hebben gekregen van bestuur NPO en/of bestuur Afdeling in wiens werkgebied de africhtingsvluchten worden georganiseerd en voor welke vluchten een lossingsvergunning is verstrekt.
 3. Indien leden toch deelnemen aan niet geautoriseerde vluchten, betreft het een administratief verzuim volgens artikel 45 van het Huishoudelijk Reglement en kan bestuur NPO sancties opleggen.

Kampioenschappen

Vogelgriep: Wanneer er in delen van de afdeling een vervoersverbod voor duiven wordt ingesteld, ontvangen de gedupeerde liefhebbers voor deze wedvlucht gemiddelde punten. Om echter in aanmerking te komen voor een kampioenschap dient aan minimaal de helft van de vluchten voor dat onderdeel deelgenomen te zijn. Binnen 7 dagen na de laatste vlucht van een discipline melden de verenigingen welke leden (lidnummer en naam) op welke vluchten de dupe zijn geweest van de beperkingen door de vogelgriep. Voor de vitesse is dat 20 juli, midfond 13 juli, dagfond 29 juli, marathon 3 augustus en jong en natour 1 september. De overzichten stuurt de vereniging aan secretaris@afdeling8gou.nl. Te laat ingezonden overzichten kunnen niet meer verwerkt worden.

Puntensysteem

De 1ste duif krijgt 1000 punten, daarna volgt een aftrekgetal punten per duif. De uitslag is 1 op 3.

Met ingang van het seizoen 2024 (aangenomen op afdelingsvergadering najaar 2023) hanteren we weer het systeem 1:10 verfijnd (zoals in 2022) voor Afdelings-/Vlieggebied- en Kringkampioenschappen.

 • Aangewezen kampioenschap
  Hier geldt: 1 duif van de bovenste 2 telt voor het aangewezen kampioenschap.

Kampioenschappen Afdeling en herkomst van de punten

Nr.OnderdeelKampioenschapVluchtenPunten uitAantal kampioenen
1.VitesseOn- & aangewezenV-vluchtenKring10
2.MidfondOn- & aangewezenM-vluchtenKring10
3.DagfondOn- & aangewezenE-vluchtenVlieggebied110
4.MarathonOn- & aangewezenA-vluchtenAfdeling10
5.Jonge duiven VOn- & aangewezenJ28 t/m J32Kring10
5.Jonge duiven MOn- & aangewezenF33 t/m F36Kring210
6.NatourOn- & aangewezenN-vluchtenKring10
7.Generaal SnelheidOn- & aangewezenTotaal nr.1, 2, 5 en 6 10

1) Nationaal, Noord-Zuid.
2) Voor F34 en F36 komen de punten uit het vlieggebied.

Voor 2024 tellen voor de afdelingskampioenschappen de volgende vluchten per onderdeel:

Vitesse:7 van de 7 vluchten
Midfond:6 van de 6 vluchten
Eendaagse fond:5 van de 5 vluchten
Marathon:6 van de 6 vluchten
Jonge duiven V:5 van de 5 vluchten (Laon is een vitesse afstand)
Jonge duiven M: 4 van de 4 vluchten
Natour:5 van de 5 vluchten

Voor alle onderdelen en Generaal Snelheid is er ook één duifkampioenschap. Voor het onderdeel Meerdaagse Fond gelden de 3 beste resultaten van de duif.

 • Onaangewezen = 1:10 verfijnd zoals in 2022 en voorgaande jaren
 • Aangewezen = punten 1 van de bovenste 2 getekende duiven

Jeugdkampioenschappen

Vijf kampioenen voor alle vluchten samen: zowel on- als aangewezen. Hiervoor gelden de 1ste vijf V-vluchten, de 1ste vijf M-vluchten, de 1ste vijf J-vluchten en de 1ste vijf N-vluchten.

 • De punten komen voor het afdeling-, vlieggebied- en kringkampioenschap uit de reguliere uitslag van het vlieggebied.
 • Vluchten die in kringverband worden gelost, komen niet in aanmerking voor het jeugdkampioenschap.

Vitesse- en Midfondafstanden en de zondag

Voor principiële zaterdagverenigingen en/of -leden is er de mogelijkheid om de duiven op zaterdag met een aparte wagen terug te halen of terug te laten komen mocht er op die dag niet gelost kunnen worden (voor de vitesse- /midfondafstanden, (mits haalbaar) behalve de NPO en Sectorale vluchten). Bij niet lossen van de duiven op zaterdag (voor de vitesse- /midfondafstanden, behalve de NPO en Sectorale vluchten) komen de totale kosten voor het terughalen of terug laten komen van de duiven en het blijven overstaan van de duiven tot de dag van lossing voor rekening van de verenigingen en/of leden die aan de betreffende wedvlucht deelnemen op basis van evenredige verdeling van de kosten per deelnemende duif van het deelnemende lid.

Deze meerkosten zullen direct door Compuclub in de afrekenstroken van de betreffende vlucht worden doorberekend. Verenigingen en/of leden, dienen voor het seizoen aan te geven of zij bij niet lossing op de zaterdag op de vitesse- / midfondafstanden wensen hun duiven terug te laten halen of terug te laten komen met een aparte wagen.

Nationale Kampioenschappen

Nationaal kampioenschap

Vitesse: 6 van de 7 vluchten tellen. Minimale afstand 100 tot 300 km.

Midfond: 5 van de 6 tellen. Minimale afstand 300 tot 500 km.

Jonge duiven: 7 van de 9 vluchten tellen. Minimaal 100km.

Eendaagse fond: 4 van de 5 tellen.

Marathon hokkampioenschap: 4 van de 5 tellen en 3 voor het duifkampioenschap. Vanaf 700 km. A22 Limoges telt niet mee voor het nationaal kampioenschap en olympiade.

Eendaagse en Meerdaagse fondvluchten (m.u.v. de nat. vluchten)

Voor de eendaagse afdelings- en marathonvluchten (niveau 4 op de inkorfstaat) kunt u in uw eigen lokaal inkorven (minimaal 5 deelnemers).

Jonge duivenvluchten

De vluchten F33, F34, F35 (afdelingsvlucht) en F36 sectorale vlucht (niveau 4 op de inkorfstaat). U kunt in uw eigen lokaal inkorven (minimaal 5 deelnemers).

Nationale vluchten

Alle marathonvluchten (= A-vluchten) met uitzondering van A23 Ruffec, A26 Perigueux en A29 Bordeaux zijn Nationale vluchten (niveau 9 op de inkorfstaat) welke in een sectorconcours (Sector 3) van de afdelingen 7, 8 en 9 worden vervlogen. De dagfond-vlucht E30 Issoudun is ook een sectorale vlucht.

Bij alle Nationale vluchten moet er altijd worden ingekorfd bij een Nationaal Inkorfcentrum (minimaal 7 deelnemers) moet er een mandenlijst gebruikt worden en moeten de duiven gemeld worden. Vanzelfsprekend moet er bij hetzelfde Inkorfcentrum worden afgeslagen als waar is ingekorfd. Het maken van een thuisafslag met een systeem dat hiervoor is goedgekeurd is toegestaan. Een Nationaal Inkorfcentrum is verplicht alle bestanden elektronisch op te sturen naar de rekenaar. Wanneer een Nationale vlucht reglementair op zondag sluit, dienen de NIC’s het W- bestand ook op zondag in te sturen.

Sectorindeling bij overnachtvluchten en overige sectorale vluchten

Voor de nationale concours is Nederland verdeeld in vier sectoren.

Sector 1-ZUID:afdelingen 1 t/m 4
Sector 2-WEST:afdelingen 5, 6 en 12
Sector 3-OOST:afdelingen 7, 8 en 9
Sector 4-NOORD:afdelingen 10 en 11

Indien er in een sector minder dan 500 duiven worden ingezet, dan wordt deze sector eenmalig opgenomen in een aangrenzende sector en wel als volgt: sector 1 samen met sector 2 (Zuid Nederland) en sector 3 samen met sector 4 (Noord Nederland). Zuid Nederland wordt niet samengevoegd met Noord Nederland.

Puntentelling nationaal kampioenschap

Bij alle Nationale Kampioenschappen is de prijsverhouding 1:3. Dit geldt voor zowel de hokkampioenschappen als de duifkampioenschappen. Het Nationaal Hokkampioenschap bestaat uit een on-aangewezen deel en uit een aangewezen deel.

 • On-aangewezen kampioenschap:
  • Alle behaalde punten van de prijsduiven worden opgeteld en gedeeld door het aantal ingekorfde duiven.
  • Minimaal deelgetal is bij vitesse/midfond/jonge duiven en natour oud 8.
  • Minimaal deelgetal is bij eendaagse fond/marathonvluchten 4.
 • Aangewezen kampioenschap
  Het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst (de 3 eerst getekenden). Dus worden alle 3 getekende duiven op tijd geklokt, dan worden de punten van de eerste 2 geklokte getekenden opgeteld en daarna gedeeld door 2. Worden er 2 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de punten van deze 2 duiven opgeteld en daarna gedeeld door 2 (Dit geldt ook als er maar 2 duiven zijn ingekorfd). Wordt er maar 1 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de door deze duif behaalde punten door 2 gedeeld (Dit geldt ook als er maar 1 duif werd ingekorfd).

Vanaf 2022 heeft de NPO hokkampioenschappen aangewezen en onaangewezen (hokkampioenschap). Er is geen gecombineerd kampioenschap aangewezen en onaangewezen meer. Wel zijn er duifkampioenschappen.

Hulde aan de winnaars

De winnaars van de Nationale en Sectorale vluchten ontvangen een persoonlijke felicitatie en een bos bloemen van de afdeling. Deze winnaars krijgen een plek op de afdelingssite met een foto + klein verslag van de desbetreffende vlucht / duif.

Reglementen

Veiligheid concoursen

Wij willen de verenigingen attenderen op de belangrijkste NPO-reglementen om de concoursveiligheid te garanderen. De verenigingen en de leden hebben de verplichting om hieraan te voldoen, terwijl de organiserende organisatie de verplichting heeft om hierop toe te zien.

In het Huishoudelijk reglement en het Wedvluchtreglement van de NPO staat o.a.:

Artikel 4 van het Huishoudelijk reglement

Lid 1. Basisverenigingen tellen tenminste twaalf Basisleden.

Lid 4b. Slechts Basisverenigingen, waarvan door tenminste tien spelende leden aan wedvluchten wordt deelgenomen, komen in aanmerking voor toekenning van een zelfstandig inkorfcentrum;

Lid 4c. een inkorfcentrum voor een door of namens Bestuur N.P.O. georganiseerde Nationale wedvlucht wordt niet toegekend aan een Basisvereniging, indien niet tenminste zeven spelende leden aan de wedvlucht deelnemen, ongeacht op welk niveau men deelneemt.

Voor wedvluchten georganiseerd door, namens of met goedkeuring van Bestuur Afdeling geldt een minimum van vijf spelende leden.

Wordt in enig jaar niet voldaan aan deze getalsnorm, dan vervalt voor het eerstvolgende jaar de toekenning. Een en ander wordt nader geregeld bij Wedvluchtreglement N.P.O.;

Artikel 63 van het Wedvluchtreglement

Lid 1. Geen enkele deelnemer, ook geen deelnemende functionaris, mag direct of indirect, bijvoorbeeld via relatiepartners, combinatiepartners of bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad:

a. de eigen duiven inkorven;
b. bij de inkorving de vaste voetringnummers van de eigen duiven opnoemen;
c. de eigen in te korven duiven van gummiringen voorzien.

Lid 3. Met inkorven wordt pas begonnen indien tenminste vier Basisleden van de Basisvereniging waaraan het inkorfcentrum is toegewezen aanwezig zijn, waaronder tenminste een Bestuurslid of een daartoe door Bestuur Basisvereniging aangewezen bevoegde functionaris van het inkorfcentrum.

Lid 5. Bij het inkorven van duiven via een elektronisch constateersysteem wordt de inkorfantenne zo geplaatst dat de deelnemer de inkorfantenne niet dichter kan naderen dan één meter. Uitsluitend de met het inkorven belaste functionarissen mogen de inkorfantenne tot minder dan een meter naderen.

Artikel 8

Lid 1. Het Bestuur van een wedvluchtorganiserende instantie of de wedvluchtleiding ziet toe op naleving van de bepalingen van dit reglement.

Artikel 9

Lid 2. Op willekeurige tijden kan in alle inkorfcentra bij het inkorven, stellen, aan- en afslaan, lichten van de klokken en het stellen en controleren van de elektronische constateersystemen of op de hokken van de deelnemers controle plaatsvinden door functionarissen aangewezen door Bestuur wedvluchtorganiserende instantie, die met een legitimatiebewijs kunnen aantonen dat zij de bevoegdheid hebben controle uit te oefenen.

De verantwoording voor het correct inkorven, aan- en afslaan en de verwerking van de benodigde lijsten van de aangeboden duiven ligt bij het bestuur van het zelfstandig inkorfcentrum.

Aantal Inkorvende leden

 • Niet-Nationale en niet Sectorale vluchten: minimaal 5 inkorvende leden. Wanneer een vereniging op een bepaalde vlucht geen 5 inkorvende leden heeft kan ingekorfd worden bij een zustervereniging. Deze vereniging moet wel over de “nationale module” beschikken (een bestand waar alle leden van de afdeling in staan). Zonder dit bestand kan er geen D- en W-bestand ingestuurd worden naar Compuclub.
 • Nationale vluchten: minimaal 7 inkorvende leden + verplichting om in te korven en af te slaan bij hetzelfde Nationaal of Sectoraal Inkorfcentrum. De Nationale Inkorfcentra staan op de site van de afdeling per vlucht vermeld. Bij Nationale en/of Sectorale vluchten zijn invlieg duiven niet toegestaan.

Labels

Het gebruik van labels is op alle vluchten verplicht. De labels dienen aan de voorzijde bevestigd te worden.

Bij een restmand dient tevens aan de achterzijde een label aangebracht te worden, zodat met het voeren van de duiven rekening kan worden gehouden met het aantal aanwezige duiven in de mand.

Alle vlieggebieden gebruiken Rode labels voor de volle manden en Groene labels voor de restmanden. De oorspronkelijke gekleurde labels kunnen worden opgemaakt. Voor de “Niet op Zondag liefhebbers” dienen de manden te zijn voorzien van Witte labels met de tekst “zaterdag”.

Regels heet-weervluchten

Volgens het hitteprotocol van de NPO.

Koppelstaten / toewijzingslijsten

Ten aanzien van de koppelstaten (in AutoKON bekend als toewijzingslijst) dienen basisverenigingen conform Artikel 62 punt 3 en 4 te handelen, waarbij de basisvereniging een koppelstaat/toewijzingslijst in tweevoud dient uit te printen en door een bevoegde functionaris van de vereniging en het basislid dient te worden ondertekend. Een exemplaar is bestemd voor het basislid en 1 exemplaar wordt bewaard door de Basisvereniging. Als er een duif wordt toegevoegd of opnieuw wordt gechipt dient er een nieuwe koppelstaat/toewijzingslijst te worden uitgeprint en behandeld conform Artikel 62 punt 3 en 4. De koppelstaten kunnen steekproefsgewijs op ieder moment door de Afdeling ter inzage worden gevraagd.

REGISTRATIE ELEKTRONISCHE RINGEN

Zie Artikel 62 Wedvlucht reglement NPO.

 1. a. Enkel Bestuur NPO verstrekt de elektronische ringen aan de Basisverenigingen.
  b. Bestuur Basisvereniging verstrekt vervolgens de elektronische ringen aan de Basisleden.
  c. Het is Bestuur Basisvereniging niet toegestaan elektronische ringen te verstrekken aan andere
  dan de eigen Basisleden.
  d. Basisleden zijn verplicht elektronische ringen te betrekken via de Basisvereniging.
 2. Namens Bestuur Basisvereniging onderhoudt de daartoe bevoegde functionaris hetregistratiesysteem van de elektronische ringen inhoudende registratie van het identificatienummermet daaraan gekoppeld het volledige vaste voetringnummer van de duif (koppelverslag).
 3. Het koppelen van de elektronische ring aan het vaste voetringnummer en het eventueel beschrijven van de elektronische ring gebeurt onder toezicht van tenminste twee Basisleden, onder wie tenminste één bestuurslid of een daartoe aangewezen functionaris.
 4. De registratie van het identificatienummer van de elektronische ring met het daaraan gekoppelde vaste voetringnummer wordt in het koppelingsverslag vastgelegd. Een print van het koppelingsverslag wordt in tweevoud vervaardigd en door de bevoegde functionaris van de Basisvereniging en door het Basislid of zijn plaatsvervanger ondertekend. Één exemplaar wordtbewaard met de andere bescheiden van het in lid 2 van dit artikel bedoelde registratiesysteem en één exemplaar ontvangt het Basislid.
  Nadat het koppelingsverslag op de in dit lid omschreven wijze is vastgelegd, worden de koppelingsgegevens overgebracht op het elektronisch constateersysteem van het Basislid.
 5. Elektronische ringen mogen worden hergebruikt. Beschadigde chipringen worden terstondvervangen. Een duif met een beschadigde chipring mag niet worden ingekorfd.
 6. Bij noodzakelijke veranderingen tijdens het vliegseizoen wordt overeenkomstig het gestelde in lid 2 tot en met lid 5 van dit artikel gehandeld.

Overschrijven aangekochte of verkregen duiven

Basisleden zijn verplicht aangekochte of verkregen duiven binnen 14 dagen na aanschaffing of verkrijging op zijn/haar naam over te schrijven.

Artikel 11: Reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole NPO

1. Basisleden zijn verplicht aangekochte of verkregen duiven binnen 14 dagen na aanschaffing of verkrijging op zijn/haar naam te doen overschrijven. De te volgen handelswijze wordt jaarlijks gepubliceerd.

Correctie op digitale inkorfstaten

Indien handmatige inkorflijsten in de computer worden ingevoerd of handmatige wijzigingen worden aangebracht op de digitale inkorfstaat, dan dient, na correctie, een vernieuwde uitdraai gemaakt te worden vanuit de computer. De betreffende liefhebber moet deze uitdraai ondertekenen en daarmee is dit de geldige inkorfstaat om ook eventuele reclames in te dienen.

Belangrijke zaken betreffende het Wedvluchtreglement

 1. De afdeling organiseert wedvluchten onder het wedvluchtreglement van de NPO.
 2. Alle systemen, waarin wordt geconstateerd, dienen geregistreerd te zijn en voorzien van een geldig NPO keurmerk (regeling NPO), ten bewijze dat deze klokken gekeurd zijn.
  Systemen, die niet voorzien zijn van een geldig keurmerk, mogen niet worden gebruikt voor het constateren van duiven. Nieuwe of anderszins aangeschafte klokken dienen, voordat erin mag worden geconstateerd, ter keuring aangeboden te worden bij de afd. c.q. regioklokkencommissie. Bij klokproblemen dient eerst het NPO wedvluchtreglement te worden geraadpleegd.
 3. Indien dit reglement in bepaalde zaken niet voorziet, zijn de verenigingen verplicht, voordat er een beslissing wordt genomen m.b.t. de klok, de concoursleider afdeling te raadplegen. De desbetreffende klok(ken) mogen niet eerder worden geopend, dan na toestemming van de afdelingsconcoursleider.
 4. De verenigingen en de leden blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het juist toepassen van het wedvluchtreglement en voor afdoende controle op de klokken, voor, tijdens en na de wedvlucht.
 5. Melden vroege duiven:
  • De desbetreffende klokken mogen niet eerder worden geopend, dan na verkregen toestemming van de afdelingsconcoursleider. Zie verder Melden van duiven.
  • In de volgende gevallen is er de verplichting tot het melden van vroege duiven:
   • Bij midfondvluchten: Indien een duif meer dan 15 minuten in verenigingsverband losvliegt.
   • Bij vitessevluchten, jonge duiven en natour: Indien een duif in verenigingsverband meer dan 10 minuten losvliegt.
 6. Bij vluchten die niet sluiten op de dag van aankomst van elektronische constateersystemen waarin geconstateerd is wordt een tussentijdse afslag met print gemaakt.
 7. Concoursen die niet op zaterdag sluiten (wordt bepaald door de afdelingsconcoursleider en via de afdelingssite gecommuniceerd) zijn geopend voor alle liefhebbers en gaan verder door op zondag. Deze vlucht zal meetellen als zaterdagvlucht.

UDP-bestanden

Bij de vereniging ligt de verantwoordelijkheid om de twee UDP-bestanden (het D-bestand en het W-bestand) tijdig door te zenden naar de rekenaar en ook vast te stellen dat dit bestand is aangekomen. Dit moet voor het D-bestand (=Deelnemers-bestand) gebeuren op de avond van inkorven. Na het afslaan dient het W-bestand (=Wedvlucht-bestand) vóór 24.00 uur verzonden te worden.

Op de Compuclub-site bij “Tussenstanden” kan bij “ontbrekende verenigings-D-bestanden” en “ontbrekende verenigings-W-bestanden” geconstateerd worden of het bestand daadwerkelijk bij Compuclub aangekomen is.

Problemen insturen UDP-bestanden

Een vereniging die problemen heeft met het versturen van de UDP-bestanden, dient dit voor het genoemde tijdstip telefonisch of per email te melden bij de concoursleider van de afdeling.

Verenigingen die enkel een D-bestand of W- bestand of beide niet tijdig insturen zonder bericht, worden niet opgenomen in de betreffende uitslag. Alleen via een reclame achteraf worden de deelnemers alsnog geplaatst.

Aandachtspunten om fouten te voorkomen

Met de rekenaar is afgesproken, dat de gegevens uit het D-bestand de basis zijn en dat uit het W-bestand alleen de constateertijden van de duiven en de afslagtijden gehaald worden.

Een eventuele aanpassing van gegevens in het W-bestand door een verenigingsfunctionaris wordt dus genegeerd door de rekenaar. Daarom is het van belang dat ook alle ringnummers en poules van de duiven op de inkorfavond worden ingebracht, dus ook van de duiven met een gummiring.

Het is belangrijk om het insturen van de D- en W-bestanden zorgvuldig te doen. Dit kan niet alleen gevolgen hebben voor teletekst, maar ook voor de uitslag. Hieronder vindt u een aantal punten waardoor u de kans op eventuele fouten verkleint.

 • Zorg dat het D-bestand tijdig binnen is.
 • Controleer na het versturen van het D-bestand de bevestigingsmail. Hierin staan eventuele fouten en kunt u tevens controleren of het aantal duiven voor de verschillende niveaus kloppen. Tevens kunt u op de site van Compuclub de lijst met ontbrekende D-bestanden vinden. Staat uw vereniging er nog tussen dan is er waarschijnlijk wat misgegaan bij het insturen van het D-bestand.
 • Zorg bij het insturen van het D-bestand er altijd voor dat alle gegevens juist zijn, want uit het W-bestand worden alleen de tijden overgenomen.
 • Zorg dat het W-bestand tijdig binnen is.
 • Vul altijd niveau 4 in. Als U niveau 4 niet invult, staan de duiven op zaterdag na het afslaan van de klokken niet in de voorlopige afdelingsuitslagen op de site van de Compuclub.   
 • Controleer na het versturen of de duiven juist in de voorlopige uitslag opgenomen zijn.

Indien u de bovenstaande zaken in acht neemt, is de kans klein dat er onjuistheden in de uitslag of teletekstvermeldingen ontstaan. Mocht er onverhoopt toch wat niet lukken, stel de afdeling op de hoogte door een mail naar de concoursleider (wedvluchten@afdeling8gou.nl) te sturen. Daarmee worden zowel de concoursleider van de afdeling, als de plaatsvervanger op de hoogte gesteld.

Mechanische klokken

Deze mogen in 2024 niet meer worden gebruikt volgens de regelgeving van de NPO.

Het aanslaan en afslaan der klokken

Niet meer van toepassing volgens de regelgeving van de NPO.

Afslaan op zondag

Als de duiven op zondag komen of een vlucht is op zaterdag nog niet afgelopen (wordt bepaald door de afdelingsconcoursleider), dan mogen verenigingen (zie het Wedvluchtreglement Art. 115 lid 2b), die dat vóór het seizoen schriftelijk kenbaar maken aan de afdelingssecretaris, het afhandelen van de vlucht (eindafslag en klokken lichten etc.) op maandag doen. Uiterlijk maandag 21.00 uur moeten de zaken doorgestuurd worden.

De volgende verenigingen hebben hier toestemming voor:

 • Vlieggebied Noord: 0404, 0405, 0430, 0734, 0736, 0742, 0743, 0748, 0753, 0754, 0755, 0758, 0759, 0760, 0761, 0767.
 • Vlieggebied Zuid West: 0729, 0768, 0865, 1000, 1021.

Deze toestemming wordt jaarlijks voor één jaar stilzwijgend verlengd.

NB: Voor Nationale vluchten, behoort u toestemming te vragen aan de NPO (zie Art. 115 lid 2b).

Mocht een verenigingsconcours (m.u.v. de Nationale en Sectorale concoursen en, wat door de NPO bepaald wordt) op de dag van aankomst niet gesloten zijn, dient dit gemeld te worden bij de afdelingsconcoursleider. Zonder de toestemming van de afdelingsconcoursleider is het niet toegestaan om op een andere dag af te slaan dan de aankomstdag. Dit is met uitzondering van de hierboven vermelde regeling.

Elektronische systemen

Gebruik

Het elektronisch constateren met de door het systeem te vervaardigen inkorfstaat en poulestaat. De deelnemer gebruikt niet een door de afdeling verstrekte inkorfstaat.

Elektronisch systeem valt uit

De duiven kunnen niet worden geconstateerd. De wedvlucht vervalt voor de liefhebber. Bestuur Afdeling beslist over terugbetaling inleg poulegeld. Het vrachtgeld dient altijd te worden betaald.

Vlucht wordt gewist

De duiven kunnen niet worden geconstateerd. De wedvlucht vervalt voor de deelnemer. Bestuur Afdeling beslist over terugbetaling inleg poulegeld. Het vrachtgeld dient altijd te worden betaald.

Als een elektronische klok meer als 10 seconden verloop heeft, wordt de deelnemer uit het concours gehaald.

Elektronisch systeem valt uit

De duiven kunnen niet worden geconstateerd. De wedvlucht vervalt voor de liefhebber. Bestuur Afdeling beslist over terugbetaling inleg poulegeld. Het vrachtgeld dient altijd te worden betaald.

Vlucht wordt gewist

De duiven kunnen niet worden geconstateerd. De wedvlucht vervalt voor de deelnemer. Bestuur Afdeling beslist over terugbetaling inleg poulegeld. Het vrachtgeld dient altijd te worden betaald.

Als een elektronische klok meer als 10 seconden verloop heeft, wordt de deelnemer uit het concours gehaald.

Wedvlucht(verzorging)

Opleervluchten

De opleervluchten staan in het vliegprogramma vermeld en de letter voor de vluchtcode is een T of S.

Elektronisch constateren (hoe werkt het e.e.a.)

 1. De deelnemer thuis maakt het systeem klaar.
  • Kan de duiven op volgorde zetten.
  • Kan poulen.
  • Kan thuis een uitdraai maken voor controle.
  • Kan fouten corrigeren.
 2. De deelnemer komt aan in het lokaal.
  • Indien thuis geen controle verricht dan eerst inkorfcontrole uitdraaien voor het inkorven. De liefhebber is daar zelf verantwoordelijk voor.
  • De deelnemer korft in.
  • De inkorfstaat en mogelijke poulestaat behorende bij het elektronische systeem worden uitgedraaid en ondertekend. Eén exemplaar van beide blijft in de vereniging. Eventueel nog één exemplaar voor de deelnemer.
 3. De deelnemer biedt de klok aan na de vlucht.
  • De inkorfstaat en mogelijke poulestaat behorende bij het elektronisch systeem wordt uitgedraaid.
  • De deelnemer ontvangt: kopie van de aankomststaat en poulestaat van het elektronisch systeem
  • In de vereniging blijft: eveneens een kopie van de aankomststaat en poulestaat van het elektronisch systeem.

Deelnameniveaus

NiveauSpelOpmerking
1VerenigingAlle duiven moeten worden geregistreerd.
2Kring 
3Vlieggebied 
4Afdeling 
5Midfondclub en FondclubDeze concoursverbanden hebben hun eigen poulesysteem.
6Concourscombinatie 
7  
8Super Fondclub G.O.U. (SFG)Deze concoursverbanden hebben hun eigen poulesysteem.
9Nationaal (sector 3) 
10Noordelijke Unie (NU) 

Poulesysteem

De afdeling kent verschillende niveaus waarop kan worden gepould.

In 1994 is het aaneengesloten poulen ingevoerd. Dit betekent dat u een aantal vermeldt bij de desbetreffende poulemogelijkheid. Zet U daar bijvoorbeeld 3 neer dat zijn de 3 eerste getekende duiven gepouled voor die poulemogelijkheid.

Men moet aaneengesloten poulen wat betreft de poules. Bij de nummers 1 t/m 7. Zie het voorbeeld.

Dus als bij 3 een getal is ingevuld, dan staan er bij 1 en 2 ook getallen. De getallen mogen nooit oplopend zijn, wel gelijk en aflopend. Dus zet men bij 2 het getal 6 neer, dan mag men bij 3 niet het getal 7 neerzetten, wel het getal 6 of lager. De getallen bij de poules zijn dus aan elkaar gelijk of aflopend.

Voorbeeld van het poulesysteem. De deelnemer heeft 16 duiven ingekorfd op Strombeek.

NrInzetVerenigingKringVlieggebiedAfdelingUitkeringen
 POULENAantalAantalAantalAantal 
11:4 10121212100,40
21:4 20121212100,80
31:4 30111111101,20
41:4 40101010101,60
51:4 5099992,00
61:4 10099994,00
71:4 20066668,00
81:4 500666620,00
91:10 50222 5,00
101:10 100121 10,00
111:25 50121 12,50
121:25 100121 25,00
13HWH 10     
14SP 1 10     
15SP 2 25     
16SP 3 50     
17S2 50     
18S3 50     
19S4 50     
20HP1 50     
21HP2 100     

Uitkeringen: Voor kring, vlieggebied en afdeling.

 • HWH 10 gaat uit in 2/3 en 1/3
 • SP 1: Gaat uit in € 50 Bij niet voltekening: het gezette bedrag
 • SP 2: Gaat uit in € 50 Idem als SP 1
 • SP 3: Gaat uit in € 50 Idem als SP 1
 • HP 1: € 0.50 Gaat uit in 2/3 en 1/3
 • HP 2: € 1.00 Idem als HP 1

Verenigingen, kringen en vlieggebieden die een attractievlucht organiseren mogen slechts gebruik maken van rij 24 en 25.

Tarieven/inhoudingen

Rekengeld invliegduivenЄ 0,03
Rekengeld concoursduivenЄ 0,03 (voor de 4 niveaus Vereniging, Kring, Vlieggebied en Afdeling)
Elk extra niveauЄ 0,03
Vaste kosten per vluchtЄ 20,00
PrestatieoverzichtЄ 0,005 per duif1 (voor 2024 nog niet bekend)

1) Dit is niet verplicht. Verenigingen wordt voor aanvang van het seizoen gevraagd of ze dit wensen.

Uitslagen en afrekenstroken

Alleen digitaal.

Reclames

 • Alleen tijdig en correct ingeleverde reclames worden verwerkt.
 • Reclames dienen uiterlijk de vrijdag na het weekend van de wedvlucht worden ingeleverd bij de concoursleider van de afdeling via het emailadres wedvluchten@afdeling8gou.nl. Bijvoorbeeld: lossing op zaterdag 8 mei, sluiting van de reclames op vrijdag 14 mei om 22.00 uur!
 • Een reclame gaat altijd gepaard met bewijsstukken zoals een kopie van de inkorfstaat en de aankomstlijst met aankomsttijden.
 • De concoursleider van de afdeling bepaalt of een reclame rechtsgeldig is en dient bij een positief besluit de reclames voor 24.00 uur in te zenden naar Compuclub.
 • Reclames worden geplaatst in uitslag wedvlucht volgend op voorgaand gedachtestreepje.
 • Indien er een reclame wordt ingediend door een vereniging, waarbij aantoonbaar is dat de gegevens van de betrokken liefhebber te laat door de vereniging zijn aangeleverd bij de NPO c.q. Compuclub en de liefhebber moet alsnog in de uitslag worden opgenomen en de rekenaar moet daardoor opnieuw een uitslag maken of kampioenschap berekenen zullen de meerkosten worden doorberekend aan de betrokken vereniging en via de wedvluchtpenningmeester in rekening worden gebracht.

Overige zaken

Opzet Kampioenenboekje (digitaal)

Het kampioenenboekje omvat de afdelingskampioenschappen, de kampioenschappen van het betreffende vlieggebied en de kringkampioenschappen van het betreffende vlieggebied. Senioren en jeugd worden gescheiden vermeld.

Jeugdleden

Compuclub ontvangt van de afdelingssecretaris voor aanvang van de 1ste vlucht een apart bestand met de jeugdleden. De afdelingssecretaris haalt deze leden uit het van het NPO-bureau ontvangen ledenbestand.

Jeugdleden zijn die leden die voldoen aan art. 8 van het Huishoudelijk reglement van de NPO:

 • Die jonger zijn dan 18 jaar of dit jaar 18 jaar worden.
 • Die op 1-1-2022 7 jaar oud zijn of dit jaar 7 jaar worden.
 • Zij vliegen zelfstandig.
 • Zij vliegen in combinatie met een andere jeugdlid/jeugdleden.
 • Een jeugdlid mag deelnemen aan wedvluchten, vanaf het jaar waarin hij zeven jaar wordt.

Beperking verliezen met jonge duiven

Onderzoek heeft uitgewezen dat veel deelnemers nogal wat jonge duiven verspelen. De volgende maatregelen hebben een gunstige invloed op de vermindering van de verliezen met de jonge duiven:

 • Controleer 3 weken voor de opleervluchten of de jonge duiven vrij zijn van het geel
 • Leer de jonge duiven drinken via een rooster dat lijkt op de zijkant van een mand
 • Leer de jonge duiven herhaaldelijk zelf op tot ca 30 km.
 • Zorg voor een goede verluchting in het jonge duivenhok (eventueel horrengaasraam plaatsen. Per m3 niet meer dan 4 jonge duiven plaatsen. (hok= 2x2x2=8 m3) = max. 32 jonge duiven.

Diverse contributies

Afdelingscontributie€ 16,50
NPO contributie€ 12,00
Samen€ 28,50
Jeugdleden€ 12,00 (Alleen NPO contributie)

GPS-coördinaten

Voor het (opnieuw) vaststellen van de GPS-coördinaten moet u contact opnemen met wedvluchten@afdeling8gou.nl. De kosten voor het opnieuw vaststellen van coördinaten bedragen € 10,00. Voor nieuwe jeugdleden is dit gratis.

Hoklijsten en Entbewijzen

Voor de aanvang van het vliegseizoen behoren de verenigingen de hoklijsten op te sturen naar de afdelingssecretaris. Zie de “Procedure Hoklijsten en Entbewijzen” op de website.

Feestmiddag

De kampioenen worden gehuldigd op de feestmiddag. De feestmiddag is 14 december 2024 in zaal Wieleman te Westervoort. Op deze middag zullen ook de Jeugdkampioenen worden gehuldigd en wordt er dus geen aparte middag voor de jeugd georganiseerd.

Super Fondclub GOU (SFG)

De Super Fondclub GOU is een fondclub binnen Afdeling 8 GOU. Wilt u ook op deze vluchten de degens kruisen in groot verband dan is dat mogelijk indien u voor 1 mei lid wordt van de SFG. Dit kan door vanaf heden de contributie over te maken en aan te melden bij Huub Spaan (info@superfondclub.nl of 024-3557972). Bezoek de website voor de spelregels en voor meer informatie (www.superfondclub.nl).

Fond Unie 2000

Alle duivenliefhebbers van de afdelingen 6 t/m 11 kunnen deelnemen aan de Fondunie – vluchten. U kunt inkorven bij de bekende ZLU / Internationale Inkorfcentra. Daar beschikt men ook over de Fondunie – poulebrieven (kruisjes – systeem).

Op elke wedstrijd worden 5 gegarandeerde hoofdprijzen vervlogen. Bezoek de website voor de spelregels en meer informatie (www.fondunie2000.nl).

De Noordelijke Unie (NU)

De Noordelijke Unie, opgericht op 2 mei 2008, is een Internationaal Fondspel voor fondliefhebbers uit Nederland (afdeling 7, 8, 9, 10 en 11) en het aangrenzende deel in Duitsland.

In geval van één gezamenlijke lossing vanaf 1 losplaats worden de NU concoursen vervlogen in 4 zones van 50 km, met de losplaats Bergerac als referentie. Zone 1: tot 900 km, Zone 2: 900 tot 950 km, Zone 3: 950 tot 1000 km, Zone 4 meer dan 1000 km.

Worden de duiven gelost vanaf 2 losplaatsen (sectorgewijs), dan wordt het NU concours ook vervlogen in 4 zones, echter spelen dan alle deelnemers van de afdelingen 7, 8 en 9 in de zones 1 en 2 terwijl de deelnemers van de afdelingen 10 en 11 spelen in de zones 3 en 4. Tevens wordt dan de bovengrens van zone 2 verlengd tot de maximale afstand in sector 3 en is de kortste afstand van zone 3 gelijk aan de kortste afstand van sector 4.

In het vliegprogramma van Afdeling 8 is aangegeven welke vluchten meetellen voor de NU. Bezoek de website voor de spelregels en voor meer informatie (https://www.noordelijke-unie.nl/).

Fondclub Fiante

Alle duivenliefhebbers van Afdeling 8 GOU kunnen deelnemen aan deze vluchten. U kunt inkorven bij de bekende ZLU/Internationale Inkorfcentra. Bezoek de website voor de spelregels en voor meer informatie (https://www.fiante.nl/).

Bijgewerkt op 12 juni 2024 om 12:56 uur

Scroll naar boven