Zaken rondom aangenomen besluit voorjaarsvergadering Zaterdag/Zondag

Sportvrienden,

Tijdens de voorjaarsvergadering is het voorstel van de commissie Zaterdag/Zondag inclusief de toevoeging 5b (van het afdelingsbestuur) aangenomen. In de bijlage (zie ook extra toelichting) vindt u het volledige voorstel.
 
Dit betekent concreet:

  1. Invoering zaterdag/zondag kampioenschap.
  2. Afschaffen gemiddelde puntenregeling.
  3. Duiven blijven altijd overstaan en dus geen gescheiden vervoer. Voor principiële zaterdagverenigingen blijft er de mogelijkheid om de duiven op zaterdag met een aparte wagen terug te halen, mocht er op die dag niet gelost kunnen worden (voor de vitesse/midfond afstanden, behalve de NPO-vluchten). In het kader van de vervuiler betaalt, komen de kosten voor het terughalen van de duiven voor rekening voor die leden die hier gebruik van wensen te maken. De zondagverenigingen zullen alle extra kosten die betrekking hebben op het overstaan van de duiven naar de zondag moeten betalen. Ook hier geldt: de vervuiler betaalt.
  4. Zaterdag wordt niet toegevoegd als inkorfdag voor een wedvlucht met zeer grote uitzondering kan hiervan afgeweken worden voor de eerste 5 jonge duiven vluchten om een goede opbouw voor de jonge duiven te garanderen. Mocht landelijk besloten worden om op zaterdag niet te concoursen, kan besloten worden om de inkorfavond van vrijdag naar zaterdag te verschuiven. Het IWB  blijft hierin een belangrijke rol spelen. Daarnaast zal in zo’n situatie bekeken worden of dan voor de zaterdagverenigingen een extra doordeweekse opleervlucht noodzakelijk en haalbaar is (dit in overleg met de regio-besturen) om ook de opbouw van de jonge duiven van de zaterdagverenigingen te garanderen.
  5. De eerste twee jonge duivenvluchten en de eerste twee natourvluchten komen altijd terug naar huis mocht er op zaterdag niet gelost kunnen worden.

 
Om het aangenomen voorstel in uitvoering te brengen vernemen we graag van de verenigingen de volgende informatie:

  • Welke liefhebbers willen in aanmerkingen komen voor het zaterdagkampioenschap
  • Welke verenigingen willen van de mogelijkheid gebruik maken om op zaterdag de duiven terug te krijgen, mocht er op zaterdag niet gelost kunnen worden.

Derhalve vragen we aan de verenigingen om het bijgevoegde formulier voor 28 maart te retourneren. De verenigingen die niet insturen/reageren, zullen gezien worden als zondagvereniging en alle liefhebbers zullen dan aan het zondagskampioenschap deelnemen.
 
Voor de verenigingen die overwegen om op zaterdag alle duiven van de vereniging terug te halen, willen we het volgende meegeven. Als afdelingsbestuur zullen we in overleg met de vervoerscommissie bekijken hoe dit zo goedkoop mogelijk ingevuld kan worden. Daarvoor is het wel van belang om inzicht te krijgen in het aantal verenigingen. Bij de uitwerking zullen eventueel ook nog informatie kunnen inwinnen bij afdeling 9 die een aantal jaren een zelfde soort constructie heeft gekend. Op basis van deze ervaring zijn we er van overtuigd dat er een oplossing gevonden wordt voor een aantal aangedragen praktische bezwaren. Bijvoorbeeld voor midfondvluchten zou al op een vroegtijdig tijdstip (bijv. ‘s ochtends vroeg) beslist moeten worden dat er bij zeer twijfelachtig weer een wagen naar de losplaats rijdt. Anders kan de betreffende wagen de duiven niet meer tijdig bij de loods afleveren. Daarnaast bestaat er een risico dat er alsnog gelost kan worden. Het moment van beslissen dat er teruggereden werd, hangt ook af van wat voor vervoer we moeten inzetten.

Hoe het vervoer eruit ziet en hoeveel het gaat kosten, hangt van het aantal duiven af. Daarvoor hebben we de inventarisatie nodig en zullen dus na 28 maart hierop terugkomen.
 
Gaarne ontvangen per mail (secretaris@afdeling8gou.nl) voor 28 maart het ingevulde formulier retour.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Ps. Verenigingen die tijdens de voorjaarsvergadering hebben aangegeven dat ze het voorstel nog eerst binnen de verenigingen willen bespreken alvorens een stem uit te brengen, kunnen dit tot 28 maart alsnog doen. Dan zullen we dit nog meenemen in de notulering.

Bijgewerkt op 16 maart 2016 om 21:56 uur

Scroll naar boven