Extra toelichting definitieve Agenda Voorjaarsvergadering 7 maart 2016

Sportvrienden,

Naar aanleiding van de gebruikelijke bijeenkomst (gisteravond) met de regiobesturen voorafgaande aan de voorjaarsvergadering en enkele binnengekomen mails, wil het afdelingsbestuur een verdere uitleg/verduidelijking geven wat we beogen bij agendapunt 10. De genoemde uitzonderlijke situatie onder 5b is uitsluitend van toepassing op de eerste 5 jonge duivenvluchten. Dit om een goede opbouw voor de jonge duiven te garanderen. Hiervan wordt alleen gebruikt gemaakt in het uitzonderlijke geval dat landelijk besloten wordt om op zaterdag niet te concoursen. Het IWB blijft hierin een bepalende rol spelen.

Daarnaast zal in zo’n situatie bekeken worden of dan voor de zaterdagvliegers een extra doordeweekse opleervlucht noodzakelijk en haalbaar is (dit in overleg met de regio-besturen) om ook de opbouw van de jonge duiven van de zaterdagspelers te garanderen. Als afdelingsbestuur hechten wij eraan om nogmaals te benadrukken dat de zaterdag onze concoursdag is en blijft en hier slechts bij hoge uitzondering van wordt afgeweken. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij het afdelingsbestuur en er wordt door het bestuur achteraf verantwoording aan de leden afgelegd.

Tenslotte willen we benadrukken dat we het voorstel van de commissie Zaterdag/Zondag volledig onderschrijven en dat deze toevoeging 5b er gekomen is om recht te doen aan de nog openstaande voorstellen van de najaarsvergadering van 27 oktober jl. waarbij wij de toezegging hebben gedaan dat deze zouden worden meegenomen in ons voorstel op de voorjaarsvergadering. Het afdelingsbestuur zal indien noodzakelijk ter vergadering nog met een nadere toelichting komen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 3 maart 2016 om 20:52 uur

Scroll naar boven