Info aanvraag lossingsvergunningen verenigingen 2016

Sportvrienden,

Naar aanleiding van een aantal vergunningsaanvragen, willen we gaarne toch meer toelichting geven over de procedure. Voor alle georganiseerde lossingen (door verenigingen of groepen liefhebbers) moet een vergunning worden aangevraagd. Dat geldt ook voor opleervluchten. Opleervluchten mogen overigens alleen worden georganiseerd op dinsdag, woensdag, zaterdag of zondagen. Zoals u kunt lezen zijn doordeweekse opleervluchten alleen toegestaan op dinsdagen en woensdagen. Dit is gebaseerd op een landelijk besluit welke niet in reglementen is vastgelegd. Maar doordat het een besluit van de Algemene Vergadering NPO is, heeft het wel rechtskracht. Het besluit is al ruim 20 jaar oud. Het is er gekomen omdat het liefhebbers onmogelijk werd gemaakt hun jonge duiven los te laten omdat er op iedere dag van de week andere liefhebbers duiven op gingen leren.

Volgens Artikel 5 van het Wedvluchtreglement mogen basisleden slechts aan georganiseerde africhtingsvluchten deelnemen indien de organisatie en vervoerder schriftelijk toestemming heeft van bestuur Afdeling. Bij het beoordelen van aanvragen, zal bekeken worden of de aanvraag strijdig is met het huidige vliegprogramma afdeling 8 of regio Noord cq Zuid. Hieronder een aantal voorbeelden waarbij geen vergunning aan een vereniging wordt verleend:

  • De afdeling of de regio heeft al een doordeweekse opleervlucht in dezelfde week als de aanvraag.
  • De aanvraag is voor een lossing op maandag, donderdag of vrijdag.
  • De afdeling of de regio heeft al een opleervlucht of wedvlucht in hetzelfde weekend als de aanvraag met een vergelijkbare afstand. Bijvoorbeeld als er een vitesse vlucht op het programma staat, wordt er geen vergunning aan een vereniging afgegeven, als die ook vanaf een vitesse afstand wordt georganiseerd.

Voor het aanvragen van een lossingsvergunning (wat kosteloos is) dient u een mail te sturen naar wedvluchten@afdeling8gou.nl en is de volgende informatie noodzakelijk:

  • Het verwachte aantal duiven en manden
  • Waar de eventuele grensovergang plaatsvindt
  • Vermoedelijk lossingsuur
  • Losplaats (in België zijn alleen officiële losplaatsen toegestaan)
  • Losdatum
  • Naam aanvrager

Daarnaast willen we u erop wijzen dat bij lossingen in België altijd voorgaand aan de lossing contact opgenomen moet worden met de contactpersoon van de betreffende losplaats. Dit om te voorkomen dat er duiven gelost worden, als de Belgische duiven net thuis komen. Meer informatie hierover en ook de gegevens van de contactpersonen vindt u in het bijgevoegde schrijven.

Hopelijk geeft het bovenstaande meer duidelijkheid over het aanvragen en verstrekken van lossingsvergunningen aan verenigingen of groepen van liefhebbers.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Wedvluchtreglement NPO
LOSSINGSVERGUNNING
Artikel 5 (zo 56/68)
1. Voor iedere wedvlucht en africhtingsvlucht is een lossingsvergunning verplicht die Bestuur Afdeling aanvraagt bij Bestuur N.P.O.
2. Basisleden mogen met duiven slechts dan aan georganiseerde africhtingsvluchten deelnemen indien de organisatie en vervoerder schriftelijk toestemming hebben gekregen van bestuur Afdeling in wiens werkgebied de africhtingsvluchten worden georganiseerd.

Bijgewerkt op 16 maart 2016 om 21:06 uur

Scroll naar boven