Aandachtspunten na 1e vlucht V15

Sportvrienden,

Met enige verbijstering hebben we het afgelopen weekend waargenomen, dat er bij diverse verenigingen door verantwoordelijken en leden zeer slordig gewerkt wordt. Zo is het afgelopen weekend gebleken dat de ledenadministrateurs gezamelijk er voor gezorgd hebben, dat 27 liefhebbers geen coördinaten achter hun naam hadden staan in de ledenadministratie NPO. Het gevolg is geweest dat er ongeveer 12 uur extra werk is verricht door Compuclub en de bestuursleden van wedvluchtzaken om het zoveel mogelijk op te lossen en een fatsoenlijk uitslag te maken. Een blijk van waardering voor de Compuclub is dan ook zeker op zijn plaats.

Geheel volgens de afspraken zullen wij de eventuele meerkosten van de compuclub doorberekenen aan de verenigingen van de liefhebbers met de ontbrekende coördinaten. Tevens willen wij U mededelen, dat als bij dezelfde leden de komende week tijdens vlucht V16 de coördinaten weer ontbreken zij niet in de uitslagen zullen worden opgenomen.

Toch blijven er nog een tiental reclames over, die door de concoursleider moeten worden ingediend bij de Compuclub en door de Compuclub moeten worden verwerkt. Wij moeten ons als afdeling schamen voor deze gang van zaken.

Wij rekenen op Uw medewerking om te voorkomen dat er liefhebbers niet in de uitslag worden opgenomen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 19 april 2018 om 17:19 uur

Scroll naar boven