Aanvraagformulier Nationaal Inkorfcentrum en Sectoraal Inkorfcentrum 2018

Sportvrienden,

Bijgaand ontvangt U het aanvraagformulier voor het aanvragen van een Nationaal en/of Sectoraal Inkorfcentrum. Gelieve dit formulier in te vullen en met vermelding van het verenigingsnummer (op de plaats van de 4 x jes*) per mail te sturen naar wedvluchten@afdeling8gou.nl. Dit dient voor 1 mei 2018 te gebeuren.

Na tijdige ontvangst van de aanvraag, zal het afdelingsbestuur beoordelen of Uw vereniging aan de NPO wordt voorgedragen voor een Nationaal Inkorfcentrum en/of Sectoraal Inkorfcentrum.

Gaarne willen wij U nog wel wijzen op een aantal zaken:

 • Voor de Nationale vluchtenen Sectorale vluchten moeten er minimaal 7 inkorvende liefhebbers zijn, want anders wordt het jaar erop voor de betreffende vlucht geen Nationaal Inkorfcentrum toegekend.
 • Deze regel geldt ook voor een vereniging die zich als National of Sectoraal Inkorfcentrum heeft aangemeld, maar op de dag van inkorven geen dienst doet en zich niet 48 uur voor de datum van inkorven heeft afgemeld bij de concoursleider van de afdeling belast met organisatie Nationale en Sectorale vluchten.
 • De Afdeling zal voor die vluchten waar een Nationaal en/of Sectoraal Inkorfcentrum voor aangevraagd wordt dezelfde criteria aanhouden als U de afgelopen jaren van ons gewend was.
 • Op de Nationale vluchten of Sectorale vluchten moet er in een Nationaal Inkorfcentrum of Sectoraal Inkorfcentrum worden ingekorfd. Het is dus niet meer toegestaan om dit in de eigen vereniging te doen.
 • U bent bij een Nationale en/of Sectorale vlucht verplicht om in hetzelfde Inkorfcentrum U klok af te slaan als waar U heeft ingekorfd
 • Als Uw eigen vereniging een Nationaal Inkorfcentrum en/of Sectoraal Inkorfcentrum heeft bent U verplicht om hier ook in te korven.
 • Als U eigen vereniging voor een vlucht geen Nationaal Inkorfcentrum en/of Sectoraal Inkorfcentrum heeft dan bent U vrij om bij ieder Nationaal Inkorfcentrum binnen de Afdeling 8 in te korven.
 • Als U als vereniging een Nationaal Inkorfcentrum en/of Sectoraal Inkorfcentrum heeft aangevraagd en toegewezen gekregen heeft bent U als vereniging, die de aanvraag heeft gedaan, verplicht om alle handelingen met betrekking tot deze vluchten in Uw eigen verenigingslokaal te doen en is het niet toegestaan dit op een andere locatie te doen.
 • Met de Compuclub zal onderhandeld worden of het voor de afdeling mogelijk is om direct inzage te krijgen in meldtijden van de gemelde duiven. Dit in verband met een eerlijk concoursverloop en de goede mensen geplaatst kunnen worden op teletekst.
 • Voor de verenigingen die werken met een eigen website die de meldingen doormeldt aan de Compuclub geldt dat bij de webmaster op dezelfde dag van de vlucht inzage in de meldlijst mogelijk moet zijn, anders wordt deze meldwijze afgekeurd en dient er ook door deze verenigingen rechtstreeks naar de Compuclub gemeld te worden.
 • Indien er door de NPO ten gevolge van GPS 2021 of andere reglementaire ontwikkelingen aanvullende regels gesteld worden, zal de Afdeling zich daaraan conformeren.
 • Voor wat betreft de regels met betrekking tot de zaterdag/zondag vliegers zal de NPO voor de Nationale en Sectorale vluchten de richtlijnen en gegevens van de Afdeling overnemen. 
 • De verenigingen aan wie geen Nationaal of Sectoraal Inkorfcentrum wordt verleend doordat zij onvoldoende inkorvende leden hadden op een vlucht of zich niet tijdig of helemaal niet hadden afgemeld na eerst zich te hebben opgegeven, zullen daar na het indienen van het aanvraagformulier over worden ingelicht. Evenals de vereniging(en) aan wie geen Nationaal of Sectoraal Inkorfcentrum wordt verleend.

Wij hebben het verzoek van de NPO ontvangen om gebruik te maken van het bankrekeningnummer voor de incasso dat ook gebruikt wordt voor de ringen. Anders wordt incasseren voor de NPO moeilijk. Is dit laatste niet mogelijk dan moet U een ander bankrekeningnummer opgeven en zal de NPO het probleem proberen op te lossen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 19 april 2018 om 21:18 uur

Scroll naar boven