Naam auteur: K. Poel

Nationaal Vliegprogramma met toelichting en knelpunten

Sportvrienden, Na vele gesprekken met andere afdelingen en onze vervoerscommissie plaatsen wij het Nationaal Vliegprogramma. Het voorstel Nationaal Vliegprogramma is aangenomen op de ingelaste Ledenraadvergadering van 1 december, ondanks het feit dat tijdens de stemming is gebleken dat de meerderheid van de afdelingen tegen het Nationaal Vliegprogramma waren. Diverse afdelingsbesturen hebben op 1 december gestemd […]

Nationaal Vliegprogramma met toelichting en knelpunten Lees verder »

Laatste ontwikkelingen vergadering Afdelingen, Secties en NPO van 21 november 2018

Sportvrienden, Zoals we altijd aan u gemeld hebben delen wij ook deze keer de uitkomsten van bovengenoemde bespreking van 21 november 2018, welke gehouden is in Wijchen, met u. Zoals jullie op onze site hebben kunnen lezen hebben ook wij ook als bestuur van onze afdeling net als alle andere afdelingen, onze knelpunten met betrekking

Laatste ontwikkelingen vergadering Afdelingen, Secties en NPO van 21 november 2018 Lees verder »

Informatie Afdelingsvluchtprogramma, Nationaalvluchtprogramma en Nationale Kampioenschappen.

Sportvrienden, Als Afdelingsbestuur willen wij U op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de genoemde programma’s en gevolgen. Allereerst willen wij u een paar punten waarover misverstanden bestaan toelichten. Wij hebben een afdelingsvluchtprogramma, een Nationaalvluchtprogramma en we hebben Nationale Kampioenschappen. Het afdelingsvliegprogramma is opgesteld door wedvluchtzaken Afdeling 8. Het nationaalvliegprogramma is samengesteld door de

Informatie Afdelingsvluchtprogramma, Nationaalvluchtprogramma en Nationale Kampioenschappen. Lees verder »

Oproep Algemene Ledenvergadering 6 november 2018

Sportvrienden, Hierbij willen wij alle verenigingen binnen onze afdeling herinneren aan de Algemene Ledenvergadering van 6 november a.s. Wij gaan er als afdelingsbestuur vanuit dat de verenigingen de onderwerpen van de agenda met hun leden besproken hebben tijdens een ledenvergadering. Alle besturen en leden van verenigingen zullen dan ook begrijpen dat er belangrijke besluiten moeten

Oproep Algemene Ledenvergadering 6 november 2018 Lees verder »

Toevoeging aan agenda Algemene Ledenvergadering 6 november 2018

Sportvrienden, Hierbij willen wij een aantal voorstellen toevoegen aan de reeds gepubliceerde agenda. Het betreft onder punt 9 een tweetal voorstellen voor de NPO ledenraad vergadering van 10 november 2018 (zie bijlage) en een voorstel onder punt 7 van onze agenda met betrekking tot wijziging van Artikel 34 lid 6 (zie bijlage). Met vriendelijke groeten,Bestuur

Toevoeging aan agenda Algemene Ledenvergadering 6 november 2018 Lees verder »

Pilot 2018: afdeling 7, 8 en 9

Sportvrienden, Zoals u wellicht bekend is, stonden er dit seizoen diverse gezamenlijke vluchten op het vliegprogramma tussen Afdeling 7-8-9. Tijdens deze vluchten is er een pilot gehouden om te onderzoeken of het wellicht iets extra’s zou zijn voor alle drie de afdelingen om uitslagen te maken met spelers uit andere vlieggebieden en om te kijken wat

Pilot 2018: afdeling 7, 8 en 9 Lees verder »

Scroll naar boven