Notulen najaarsvergadering Afdeling 8 2017

Sportvrienden,

Hierbij ontvangt u de notulen van de najaarsvergadering van afdeling 8 GOU welke gehouden is in twee delen namelijk op 31 oktober en 19 december jl.

Tijdens het tweede deel op 19 december bleek dat een groot aantal verenigingen geen afvaardiging had gestuurd en zich ook niet had afgemeld. Hierdoor lag het aantal vertegenwoordigde leden onder de 50%. Volgens de Statuten Afdeling (Artikel 29) kunnen dan geen bindende besluiten worden genomen. De vergadering heeft beslist dat men toch de voorstellen wilde behandelen en aldus is geschied.

Zoals tijdens deel 1 van de najaarsvergadering afgesproken is, is de vluchtmatrix aangepast aan de besluiten genomen op de NPO ledenraad. De reguliere agenda is tijdens het tweede deel verder gegaan bij punt 7.2.e. Mocht u als vereniging wensen dat dit punt of een van de daarop volgende agendapunten opnieuw in stemming gebracht moet worden, dan zien we hiervoor graag een verenigingsvoorstel voor de komende voorjaarsvergadering tegemoet.

Ook heeft de vergadering gevraagd de enquête die in het najaar van 2016 door de “jonge duivencommissie” onder diverse leden is gehouden te publiceren op de afdelingssite. De antwoorden op de vragen en de conclusie treft u bij deze aan.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 13 januari 2018 om 19:35 uur

Scroll naar boven