Grenzen huidige kringindeling (versie 2009)

IJsselmuiden, 24-02-2009
 

Betreft: Huidige kringindeling en Dispensatieverzoeken Duitse liefhebbers: 
  

Geacht verenigingsbestuur,

 

Door artikel 13 van het NPO-Huishoudelijk Reglement (zie onderaan de brief) moet bij aanmeldingen van nieuwe leden en verhuizingen telkens de afweging worden gemaakt in welke kring de coördinaten liggen. Liggen de coördinaten buiten het samenspel waar de liefhebber lid is, dan moet de desbetreffende liefhebber in de uitslag worden opgenomen van het samenspel waar hij of zij vliegt (mits er sprake is van gelijke lossing).

Bij de meeste plaatsen is het duidelijk in welke kring die vallen, maar toch stuiten we telkens weer op twijfel gevallen. Om voor de toekomst duidelijk te krijgen in welke kring nieuwe leden of verhuizende leden ingedeeld moeten worden, hebben we de huidige kringindeling in kaart gebracht. Daarbij hebben wij ook de regio's om advies gevraagd. Namelijk de regio's delen de kringen in.

 

Aan de hand van de huidige ledenadministratie is per kring bekeken in welke plaatsen de leden wonen.  Dit is vervolgens als leidraad gebruikt om de kringindeling in kaart te brengen. De kring- en regio-indeling zijn in de bijlage (GOU_klein. Pdf) als afbeelding toegevoegd. Tevens vind u in het document ‘Plaatsen per kring en regio', waarin bij elke plaats is aangegeven in welke kring die plaats valt. Dit houdt niet in dat in het verleden verkregen rechten om in een andere kring te concoursen dan waar de coördinaten liggen verloren gaan. Deze leden zullen in dezelfde kring blijven vliegen waar ze op dit moment ook vliegen.

Het gaat ons erom dat het duidelijk wordt in welke kring nieuwe leden en verhuizende leden ingedeeld moeten worden.

 

We werden tevens met een ander punt geconfronteerd. Begin 2008 heeft de NPO het besluit genomen om het beleid met betrekking tot het verlenen van dispensatie van liefhebbers woonachtig in het buitenland bij de afdeling neer te leggen. Na overleg met regio 4 is het volgende beleid vastgesteld:

 

Dispensatieverzoeken Duitse liefhebbers:
Duitse liefhebbers woonachtig in de volgende plaatsen komen in aanmerking voor dispensatie:

  • Keeken, Düffelward, Griethausen, Warbeyen, Zyfflich, Niel, Mehr, Donsbrüggen, Rindern, Kleve, Kranenburg, Frasselt, Schottheide, Qualburg, Hasselt, Reichswalde, Grafwegen en Bedburg-Hau (deze plaatsen behoren tot het ‘werkgebied' van regio 4, kring 4)

    Elten, Hüthum, Klein-Netterden en Emmerich (deze plaatsen behoren tot het ‘werkgebied' van regio 4, kring 2)
     

 

Duitse liefhebbers die niet in deze plaatsen wonen, komen niet in aanmerking voor dispensatie.

Dispensatie kan worden aangevraagd bij bestuur Afdeling 8.

 

Hopelijk zorgen deze documenten voor voldoende duidelijkheid bij de leden en weten ze nu waar ze aan toe zijn bij een verhuizing. 

 

Gerard Kok
 
Secretaris
 

 

In de NPO-vergadering van 11-03-2006 is in het NPO-Huishoudelijk Reglement artikel 13 lid 1b toegevoegd. Zie onder.

OVERGANG BASISLID

Artikel 13

1. Overgang van een Basislid naar een andere Basisvereniging binnen dezelfde Afdeling is toegestaan. Hierbij gelden de volgende regels:

a. indien de coördinaten van het Basislid zijn gelegen binnen het Samenspel waartoe de Basisvereniging behoort, wordt het Basislid opgenomen in de uitslagen van dat Samenspel;

b. indien de coördinaten van het Basislid zijn gelegen buiten het Samenspel waartoe de Basisvereniging behoort, wordt het Basislid opgenomen in de uitslagen van het Samenspel waar zijn coördinaten zijn gelegen, mits:

– er sprake is van een gelijke lossing vanaf dezelfde lossingsplaats;

– de rekenaar over de wedvluchtgegevens van het Basislid beschikt.

In alle andere gevallen wordt het Basislid niet in bovengenoemde uitslagen opgenomen.

Bestuur Basisvereniging is bevoegd deze Basisleden dispensatie te verlenen om in de verenigingsuitslag te worden opgenomen.

 

Met een voorbeeld wordt het artikel 13 lid 1b duidelijk gemaakt.

Een lid – is lid in een vereniging welke behoort tot Kring 3 (van Regio 1)

– zijn coördinaten liggen in Kring 1 (van Regio 1)

Indien er sprake is van een gelijke lossing van zowel Kring 1 en 3 (en dat is het geval omdat wij Regiolossingen kennen), dan wordt  dit lid opgenomen in de uitslag van Kring 1.

 

Zie ook "Plaatsen per kring en regio" (pdf) en de "Kaart met Kring- en Regioindeling van Afdeling 8 GOU".

 

Bijgewerkt op 24 februari 2009 om 19:46 uur

Scroll naar boven