Beleid vaste voetringen, combiringen en clips

De ringenwereld is de laatste jaren behoorlijk in beweging gekomen. Enerzijds hangt dit samen met de wens om een vaste voetring op de een of andere wijze te combineren met een chip en anderzijds komen er meer aanbieders op de markt. Beide ontwikkelingen versterken elkaar omdat het zoeken naar een combinatiering (vaste voetring en chip) ook tot gevolg heeft dat chipringleveranciers nu ook nadrukkelijker gaan kijken naar de vaste voetring.

Tot voor kort was de situatie overzichtelijk. Er waren in feite twee aanbieders in onze Europese regio die vaste voetringen aanboden. Dat waren de firma’s Haspeslagh uit België en Schulte uit Duitsland. Beiden hadden, dat mag toch wel geconcludeerd worden, de markt verdeeld. Zo kon de NPO wel bij Schulte inkopen, maar altijd tegen een hogere prijs dan bij Haspeslagh en Duitsland kon bij Haspeslagh inkopen, maar dan altijd tegen een hogere prijs dan bij Schulte.

Op het moment dat we zijn gaan zoeken naar een zogenaamde combinatiering (vaste voetring met een chip erin of erop), zijn er meer partijen gekomen. Ook de bestaande partijen die gingen zoeken naar oplossingen voor de combinatiering, ook wel combiring genoemd.

De NPO heeft altijd het beleid gehad dat een combiring primair een vaste voetring zou moeten zijn die ook zonder elektronica een normale functie zou kunnen vervullen als vaste voetring. Daarbij zou de ring zo weinig mogelijk moeten afwijken van de vaste voetring. Bovendien zou het zo moeten zijn dat alle leveranciers van chipringen het elektronisch deel zouden moeten kunnen leveren met als uitgangspunt dat ze geen concessies zouden behoeven te doen aan hun productiemethode.

Eigenlijk moeten drie soorten combinatieringen worden onderscheiden:

  1. Een vaste voetring waarin gesloten een chip is ingebracht.
  2. Een vaste voetring waarin plaats is voor een uitneembare chip.
  3. Een vaste voetring waarop een hulpstukje wordt geklikt met daarin een chip.

ad 1 Feitelijk bestaat deze ring al en die wordt vooral in Azië aangewend waar men alleen maar met jonge duiven speelt. Zou men het plastic met een ringnummer graveren dan heb je de combinatiering. Deze ring heeft als ernstig nadeel dat de vaste voetring veel duurder wordt en wel ongeveer € 1,00 meer gaat kosten.

Als de chip defect raakt moet men echter weer een klassieke chipring omleggen. Natuurlijk zijn de grootste bezwaren voor de leden die mechanisch constateren. Zij krijgen dan een zeer dure vaste voetring. Maar ook voor de leden die elektronisch constateren is er sprake van kostenopdrijving omdat er voor de vluchten toch al redelijk veel jonge duiven verloren gaan door ziekte, roofvogels, uitselecteren of wegvliegen van het hok.

Als neveneffect zullen we er ook rekening mee moeten houden dat er sterke synergetische effecten optreden op het gebied van de vergoeding administratieve diensten. Dezelfde handelingen kunnen we immers maar éénmaal in rekening brengen. Dit zal een verliespost te zien geven. Daar staat tegenover dat er wel een beperkte personele besparing tegenover staat. Feitelijk zijn er alleen maar nadelen aan deze ring. Er zijn vele aanbieders die deze ring kunnen leveren o.a. Tipes, Deister en de Rex-group. Gezien de vele nadelen aan deze oplossing is afgezien van deze optie.

ad 2 Het gaat hier over een vaste voetring waarin plaats is om een chip te plaatsen. Ongeacht of de duif een chip draagt of niet, de ruimte voor de chip is altijd aanwezig en via een dummy kan de ruimte gevuld worden als de chip niet gedragen wordt.

Ook hier is een chipringleverancier in de race en wel de Rex-group. Het belangrijkste probleem bij de ontwikkeling van deze oplossing is dat de ruimte waarin de chipring moet komen uiterst klein is en wel zo klein dat niet alle chips, bijvoorbeeld die in glas verpakt zijn, hierin passen.

Er zijn met de Rexgroup diverse gesprekken geweest over deze ring. Daarbij waren twee zaken inzet van het gesprek. Zijn ring zou ook plaats moeten bieden aan een chip met transponder die in glas verpakt is, daar er een minimaal één firma is die zijn chipringen structureel in glas verpakt. Deze mogelijkheid is tot op dit moment nog niet gerealiseerd. Daarnaast zou iedere chipleverancier in staat moeten worden gesteld om zelfstandig verpakte chips te kunnen leveren. Ook daaraan is lange tijd niet voldaan tot het schriftelijke patent werd verkregen.

Ook is op dit moment een discussie in de FCI gaande, dat iedere leverancier zijn chips zonder enige zakelijke belemmering in de zin van afname van chips bij de ontwikkelaar van de combiring dient te kunnen leveren. Maar desondanks schriftelijk verkregen patent dreigde de Rexgroup op de voorjaarsbeurs van 2008 in Houten de firma TauRis nog met een proces vanwege een inbreuk op zijn patent bij levering van de chips in Denemarken, alwaar de combiringen reeds geleverd waren.

Tot op heden is het ondanks vele pogingen nog niet gelukt hierop de Rexgroup aan te spreken en duidelijkheid omtrent het schriftelijk verkregen patent te ontvangen.

De ring zoals deze nu is, bestaat bovendien uit kunststof zonder een aluminium binnenring. Ook dat stuit bij ons op bezwaren. 

ad 3 Een hulpstukje (clip) wat op de vaste voetring kan worden bevestigd is een optie welke door een samenwerking van Haspeslagh momenteel overgenomen door Savic, Tipes, Deister en NPO/FCI op een patent van Deister tot ontwikkeling is gebracht. Voorheen had Deister en Tipes een ring ontwikkeld met als uitgangspunt een gegraveerde plastic ring. Tipes had inmiddels een goed werkend prototype vervaardigd met een in glas verpakte chip, die in de praktijk reeds was getest en goed functioneerde. Het enige, wat nog verbeterbaar was aan deze ring, betrof de beschrijving van het ringnummer door een nog betere lasertechniek. Dit is echter niet tot tevredenheid gelukt. De cijfers dienen zeer goed te lezen te zijn, daar deze telkenmale bij het inkorven dienen te worden afgelezen.

Conclusie: Een hulpstukje is dus waarschijnlijk een betere oplossing dan de chip in de ring zelf, daar zoals opgemerkt niet alle chips kunnen worden gebruikt, indien de chip in de vaste voetring moet kunnen worden geplaatst en wanneer deze constructie toch voor bijvoorbeeld de chips in glas zou moeten worden aangepast, dan zou deze ring mogelijk een grotere omvang krijgen. Deze ring zou bovendien een aluminium binnenring moeten krijgen. Ondanks vragen is hiervoor nimmer een prototype geleverd.

Het hulpstukje wordt met de chip geleverd. Vergelijken we oplossingen binnen deze variant dan is de klassieke vaste voetring waarop een elementje is aangebracht waarmee het hulpstukje kan worden vastgezet de beste variant. Ook is men vrij het al dan niet gebruiken van een hulpstukje. Het gebruik is volkomen vergelijkbaar met de huidige chipring. Gerealiseerd moet worden dat het uiterst lastig is om jaarlijks van variant te wijzigen. Een keuze welke dan ook, zal veelal langjarige consequenties hebben. Dit stelt eisen aan de betrouwbaarheid, solvabiliteit en de continuïteit van de leveranciers. Daarnaast moet de oplossing gevrijwaard zijn van aanspraken op patenten en dient het de leverancier niet in een positie te brengen dat deze in een soort van monopoliepositie brengt voor levering van de chips. Nogmaals al met al is de oplossing met de (gewijzigde) vaste voetring van Haspeslagh (Savic) als meest beste te kwalificeren.

 

 

Leverancier

Materiaal

Patent

Prototype

Zeggenschap clip

Haspeslagh

Klassiek

Deister

Aanwezig

NPO

Tipes

Kunststof

?

Ontwerp

NPO

Rex-group

Klassiek/Kunststof

Rex-group

Aanwezig

?

Deister

Kunststof

Deister

Ontwerp

NPO

 

 

Jarenlang is tussentijds tijdens bestuursvergaderingen het volledige Bestuur NPO altijd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent de combiring.

Op de plenaire Bestuursvergadering NPO d.d. 12 februari 2008 waarop alle bestuursleden aanwezig waren, behoudens dhr. Leo Mackaay, is het Bestuur NPO akkoord gegaan met de offerte van de firma SAVIC voor het leveren van de combiringen.

Samenvatting van het agendapunt was als volgt geformuleerd:

Offerte combiringen.  (Uit post ter afhandeling)

Februari 2008. Bij de stukken treft u aan de offerte van de combiringen. Deze ringen zijn nauwelijks duurder dan de vaste voetring. Aangezien deze combiring aan al onze eisen voldoet (alle chips kunnen er in) en bovendien nauwelijks verschilt van de huidige vaste voetring is het in potentie een ring waarmee we naar de leden kunnen. Bovendien is de prijs van dien aard (0,045 euro) dat ik u voorstel deze offerte te accepteren. De andere combiring voldoet primair niet aan de eis dat er alle chips in kunnen omdat de in glas gegoten chips te weinig ruimte hebben en omdat visueel de ring veel groter is hebben we geen offerte gevraagd.

Wij vertrouwen hiermede het beleid ten aanzien van de vaste voetringen en combiringen voldoende te hebben toegelicht.

Bestuur NPO

Bijgewerkt op 8 maart 2009 om 10:08 uur

Scroll naar boven