Toelichting extra vrachtkosten M24 Nanteuil Le Haudouin

Sportvrienden,

In verband met het overstaan tot zondag en het terugkomen van een 3-tal verenigingen op de wedvlucht Nanteuil Le Hadouin (M24) is op basis van nacalculatie, een aangepaste vrachtprijs van toepassing. 

Deze bedraagt voor het overstaan tot zondag 12 eurocent per duif en voor de duiven die op zaterdag terug zijn gekomen €  5,29 per duif.

De verrekening zal als volgt plaatsvinden:  
Voor alle duiven zal een verhoging van 12 eurocent doorgevoerd worden via de afrekening van de Compuclub.

Voor de eerder genoemde verenigingen waarvan de duiven op zaterdag zijn terug gekomen, zal het verschil (€ 5,29 -/- 0,12) ad € 5,17 door de regio penningmeester afzonderlijk bij de betreffende vereniging worden geïncasseerd.

Het is om administratieve redenen niet mogelijk een gedifferentieerde vrachtprijs in de afrekening toe te passen.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u bij mij dan wel bij uw regiopenningmeester terecht.

Met vriendelijke groeten,
Wulf van Laar
Penningmeester Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 28 juni 2016 om 13:16 uur

Scroll naar boven