Toekomstvisie Afdeling

Sportvrienden,

Wij gaan er vanuit dat U via de vertegenwoordigers van Uw vereniging op de hoogte bent gebracht van de uiteenzetting van ons plan voor de toekomst tijdens de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering. Een plan wat wij reeds twee jaar geleden is gepresenteerd en nu verder is uitgewerkt en vanaf 1 januari 2019 in werking zal moeten gaan treden.

Het is een weloverplan met als doel dichter bij de leden te komen staan en de leden sneller bij besluiten te betrekken, om er voor te zorgen dat ook in de toekomst onze sport nog lang uitgeoefend kan worden.

Wij verzoeken de besturen of een vertegenwoordiger namens de verenigingen op maandag 16 juli om 20.00 uur aanwezig te zijn in het Duivensportcentrum, Beatrixlaan 240 te Apeldoorn en van de gelegenheid gebruik te maken om Uw stem te laten gelden en mee te werken aan een goede toekomst van onze duivensport.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 12 juli 2018 om 16:21 uur

Scroll naar boven