Terugblik na 5 weken wedvluchten

Sportvrienden, 

Wat zijn de zaken die we tegen gekomen zijn de afgelopen 5 weken en die voorkomen kunnen worden in het belang van de duiven, de liefhebber en de sport:

 • Het niet tijdig aanmelden van nieuwe leden, waardoor de compuclub niet beschikt over de juiste informatie.
 • Het niet tijdig bijwerken van de ledenadministratie NPO waardoor bij het inkorven de juiste coordinaten ontbreken en de liefhebber niet in de uitslagen voorkomt.
 • Het niet tijdig uitvoeren van updates van Winver en Autokon.

 • De Belgische Duivenbond steeds scherpere controles gaat uitvoeren en maatregelen steeds strenger worden.
 • Er veel instanties, particulieren en verenigingen zijn, die opleervluchten organiseren zonder het aanvragen van een lossingsvergunning bij de Afdeling. Wij willen onze leden erop wijzen, dat een van de maatregelen die de Belgische Duivenbond neemt bij controles bij vervoer en lossingen zonder lossingsvergunningen is dat de duiven in beslag genomen worden en vergast. Advies aan onze leden informeert U eerst of de organisatie een lossingsvergunning heeft aangevraagd.
 • Bij een controle van de Belgische Duivenbond is er geconstateerd dat tijdens het vervoer van de Regio Noord naar Asse Zellik van drie verenigingen de manden niet voorzien waren van een loodje. Hiervan is een rapport opgemaakt en kan leiden tot een boete die kan oplopen tot 1300,– Euro. Deze eventuele boete zal bij de betrokken verenigingen via de Regio penningmeester in rekening worden gebracht. Advies verenigingen controleer of Uw manden verzegeld zijn.
 • Er gebruik wordt gemaakt van de Nationale module om een nieuw lid te laten inkorven op zijn oude lidnummer terwijl zijn oude vereniging hem de mogelijkheid bood om daar in te korven op de betrokken vlucht.
 • Een nieuw lid in te laten korven op naam van een bestaand lid om zodoende de regels van de NPO te omzeilen. Beide bovengenoemde gevallen kunnen we gelukkig via onze digitale controle systemen opsporen.
 • De verenigingen bij problemen bij het inkorven of afslaan niet direkt contact opnemen met de concoursleider, alvorens tot afwijkende handelingen over te gaan. Gelukkig zijn er ook al veel positieve gevallen en die willen we dan ook niet vergeten te noemen.
 • Verenigingen tijdens het afslaan nog steeds aankomsttijden handmatig inbrengen zonder vooraf contact te hebben opgenomen met de concoursleider, zoals het in het Informatieboekje van de Afdeling staat vermeld.
 • Verenigingen de ontvangstbevestigingen van de compuclub na inzending van de UDP bestanden na inkorving en afslaan niet of onvoldoende controleren op foutmeldingen. De aangegeven foutmeldingen in de vereniging verbeteren en het UDP bestand opnieuw inzenden naar de compuclub.

Wij geven U deze informatie om met ons allen te proberen problemen en extra werk te voorkomen. Vooral het raadplegen van het Informatieboekje van de Afdeling geeft U vaak antwoord hoe verder te handelen. Wij rekenen op Uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 24 mei 2018 om 11:54 uur

Scroll naar boven