Extra algemene ledenvergadering 07-04-2008

IJsselmuiden, 02-04-2008

Geacht verenigingsbestuur,

 

Middels ons schrijven d.d. 06-03-2008 ontving u de uitnodiging voor de extra algemene ledenvergadering op maandag 07-04-2008. Helaas moeten wij u berichten dat deze vergadering geen doorgang kan vinden.

 

Door het feit dat interne bestuursafspraken door de 2e penningmeester niet zijn nagekomen, zijn wij op het laatste moment voor een voldongen feit gesteld.

 

Namelijk het jaarverslag en de begroting zijn, tegen alle afspraken in, nog steeds niet gereed en daarom heeft ook de Financiële Controle Commissie nog niet de gelegenheid gekregen om de controle op de financiële stukken uit te voeren.

 

Daar het behandelen van het jaarverslag en de begroting van de 2e penningmeester één van de belangrijkste punten is in de extra algemene ledenvergadering, hebben wij, hoe spijtig dit ook is, moeten besluiten de vergadering niet door te laten gaan.

 

Wij voelen ons zeer bezwaard u dit besluit te moeten meedelen. Als bestuur zullen wij ons op korte termijn beraden over de ontstane situatie en kunt u van ons nadere berichten tegemoet zien.

 

Met vriendelijke sportgroeten,
Namens bestuur Afdeling 8

Gerard Kok
secretaris

 

Bijgewerkt op 3 april 2008 om 17:45 uur

Scroll naar boven