Toelichting op verkiezing 1ste penningmeester

IJsselmuiden, 03-04-2008

Geacht verenigingsbestuur,

 

Door het niet doorgaan van de ledenvergadering aanstaande maandag kan ook de verkiezing van de 1e penningmeester niet plaatshebben. Wij betreuren dit zeer. Te meer omdat het dringend nodig is dat de financiën van onze afdeling goed behartigd worden. In de voorgedragen kandidaat, de heer J. van Gent, heeft zich een deskundige en ervaren financiële functionaris beschikbaar gesteld, die wie het financiële beheer en beleid van onze afdeling graag toevertrouwen.

 
Echter, de heer Van Gent heeft op de laatste ledenvergadering van 3 maart ook duidelijk aangegeven dat hij zijn kandidatuur wil handhaven tot uiterlijk 7 april 2008, de eerstvolgende vergadering. Hij blijft bij dit besluit en is na 7 april dus niet meer beschikbaar.
Dit plaatst ons als afdeling voor een ernstig probleem, namelijk dat hiermee een zeer verantwoorde kandidaat, die nu voor handen is en op korte termijn de noodzakelijke financiële taken ter hand kan nemen, komt weg te vallen.

 
Bij de verkiezing van de penningmeester gaat het in dit geval om een enkelvoudige kandidaatstelling door het bestuur en zijn er van de kant van de vereniging geen tegenkandidaten voorgedragen. Ook zijn er geen bezwaren van de kant van de verenigingen ingebracht tegen de kandidatuur van de heer van Gent. Dit betekent dat er op de ledenvergadering geen feitelijke stemming zou plaatsvinden, maar er sprake zou zijn van een benoeming door het bestuur bij acclamatie.

 
Gezien de problemen rond het financieel verslag 2007, de begroting 2008 en de noodzaak van een goed financieel beheer van de afdeling hebben wij als bestuur besloten om per 7 april de heer J. van Gent te Dreumel te benoemen tot 1e penningmeester.

 
Bij dit besluit heeft de voortgang van de beoefening van de postduivensport en het belang van een verantwoord financieel beheer en beleid binnen onze afdeling voorop gestaan.

 

Met vriendelijke sportgroeten,
Namens bestuur Afdeling 8

Gerard Kok
secretaris

 

 

Bijgewerkt op 4 april 2008 om 16:21 uur

Scroll naar boven