Enquête draagvlak Noordelijke Unie is verlengd

Sportvrienden,

Verenigingen hadden tot 15 maart de tijd de enquête in te vullen en op te sturen. Vanuit de NU hebben we vernomen dat tot op heden 5 verenigingen vanuit afdeling 8 dit hebben gedaan. Van de verenigingen 0410 en 0771 weten we in ieder geval zeker dat ze ingestuurd hebben, aangezien we in CC opgenomen waren.  De NU heeft besloten om de sluitingsdatum te verlengen tot 1 april.

In het belang van  de Noordelijke Unie willen we nogmaals dringend verzoeken om de bijgevoegde enquête alsnog in te vullen en te retourneren naar j.bosman20@upcmail.nl en secretaris@afdeling8gou.nl (dan zullen we op de afdelingssite bijhouden wie de enquête heeft ingeleverd).

Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om de aandacht te vestigen op de bonnenverkoop van de NU die op dit moment loopt bij GPS-Auctions.Deze verkoop eindigt op 20 maart a.s. om 20:00 uur.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 15 maart 2015 om 17:52 uur

Scroll naar boven