Aankondiging voorjaarsvergadering en aanvullende documenten

Sportvrienden en bestuurders van onze verenigingen,

Het jaar 2024 is pas net begonnen en daarmee ook de voorbereidingen voor het nieuwe vliegseizoen. Bijgaand treft u diverse documenten aan die van belang zijn voor het komende vliegseizoen. Ten eerste is dit de voorlopige agenda voor onze Algemene Ledenvergadering op maandag 4 maart aanstaande in Apeldoorn.

In de voorlopige agenda treft u ook een bijlage met het nieuwe concept vliegprogramma (versie 4 januari) aan gebaseerd op de door de NPO vastgestelde losplaatsen per afdeling aan. Echter er zijn nog een aantal vragen waarover we in overleg zijn met de NPO, zoals het opleren op woensdag in Nederland, de lossingen in week 28, maar ook over de losplaatsen en het vervoer van de sectorale vluchten, waarbij de genomen besluiten van onze ledenvergadering helder op ons netvlies staan.

Wilt u s.v.p. de diverse aangegeven inlevertermijnen voor het aanleveren van verenigingsgegevens t.b.v. Compuclub en de niet-op-zondag-spelers in acht nemen? Als wel de inleverdatum voor hok- en entlijsten?

Nogmaals willen wij u er op wijzen dat er dringend behoefte is aan het invullen van de vacatures in het bestuur en dat een uitbreiding van het aantal convoyeurs noodzakelijk is.

Bijlagen:

Procedure hok- en entlijsten 2024

Met vriendelijke groet,
Bestuur afdeling 8 GOU

Bijgewerkt op 10 januari 2024 om 7:56 uur

Scroll naar boven