Procedure hok- en entlijsten 2024

Bijgaand vindt u de procedure hok- en entlijsten voor 2024. Wijzigingen zijn in rood aangegeven.

  1. Bestuur NPO bepaalt vorm en inhoud van de hoklijsten. Alle te gebruiken hoklijsten voldoen aan de door Bestuur NPO gestelde eisen.
  2. Op de hoklijst worden alle duiven vermeld die het onbetwiste eigendom zijn van het basis lid. Denk eraan de duiven moeten ook digitaal op naam staan van de liefhebber bij de NPO. De secretaris kan dit regelen.
  3. De registratie geschiedt door vermelding van de nationaliteit, het jaartal, het volledig ringnummer, kleur en geslacht.
  4. De hoklijsten worden jaarlijks uiterlijk veertien dagen vóór aanvang van het vliegseizoen in drievoud ingeleverd bij Bestuur Basisvereniging. (Dit betekent dit jaar uiterlijk zaterdag 30 maart 2024.)
  5. Bestuur Basisvereniging zorgt er voor dat het originele exemplaar van de ontvangen hoklijsten ieder jaar vóór aanvang van het vliegseizoen in het bezit is van de bestuur afdeling. Het tweede exemplaar is bestemd voor Bestuur Basisvereniging en het derde exemplaar is bestemd voor het Basis lid.
  6. Het Basis lid overlegt bij inlevering van de hoklijst de eigendomsbewijzen/duplicaat eigendomsbewijzen.
  7. Bestuur Basisvereniging controleert de eigendomsbewijzen/duplicaat eigendomsbewijzen en tekent de hoklijst voor akkoord.
  8. Alle duiven die op de hoklijst staan zijn overeenkomstig de “Entverplichting” tegen paramyxo ingeënt.
  9. Het Basis lid overlegt bij inlevering van de hoklijst de entingbewijzen en verstrekt een kopie van de entingbewijzen aan Bestuur Basisvereniging.
  10. Bestuur Basisvereniging controleert of van alle duiven op de hoklijst een geldig entbewijs aanwezig is.
  11. Bestuur Basisvereniging geeft op een uitdraai van het ledenbestand (*) aan van welke liefhebbers een hoklijst en entinglijst is ontvangen en stuurt deze uiterlijk vrijdag 5 april 2024 met de hoklijsten naar de secretaris afdeling (secretaris@afdeling8gou.nl) Belangrijk daarbij is dat de ledenlijst ook een kolom met coördinaten bevat (hieronder een voorbeeld). Tevens is het ook belangrijk dat een digitale lijst verzonden wordt naar wedvluchten@afdeling8gou.nl op de afdelingssite wordt na 12 april aangegeven welke verenigingen aan de verplichtingen hebben voldaan. Het is misschien overbodig om te vermelden, maar zonder een hoklijst en entinglijst kan niet aan de wedvluchten deelgenomen worden.

   Ver. /Comb. LidNummer Achternaam Voornaam Straat Huisnr. Postcode Woonplaats Lat. Long. Entlijst Hoklijst
   03001111 Duif G. Dofferstraat 14 5555 XX Duiven 55555.5 60000.0 Ja / Nee Ja / Nee
  12.  Het afdelingsbestuur controleert steekproefsgewijs of de hoklijsten juist zijn ingevuld. Ook controleert zij of, van de op de uitdraai aangetekende liefhebbers, een hoklijst aanwezig is.

    

   De punten 1 t/m 10 zijn conform Artikel 12 van het ‘Reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole N.P.O.’
   (*) De uitdraai is via de ledenadministratie op de NPO-site te maken. Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met Gerrit Jan Beens (g.j.beens@afdeling8gou.nl)

Bijgewerkt op 10 januari 2024 om 7:39 uur

Scroll naar boven