Zaterdag-zondag informatie 06-04-2017

Geachte secretarissen en leden,

Naar nu blijkt, na het verzenden van de informatiebrieven naar de verenigingen binnen de Afdeling8 GOU, waarbij de verenigingen kunnen opgeven of zij bij niet lossen van de duiven op zaterdag de duiven terug wensen te krijgen in de loods of te blijven staan tot de zondag, dat de impact van de uitspraak van de Rechter in Kort Geding meer invloed heeft voor beide partijen dan een ieder heeft verwacht.
Voorbeelden hiervan zijn verdeeldheid onder de leden, leden die bedanken als lid en/of overgaan naar een andere vereniging en daarbij zo vlak voor het seizoen de daarbij geldende regels in acht moeten nemen.
Wij kunnen en willen de uitspraak en het vonnis van de rechter zeker dit seizoen niet terugdraaien en zal er van iedereen een grote inspanning verwacht worden waarbij we ook nog afhankelijk zijn van de welwillende medewerking van de met ons samenwerkende partijen.

Uit de thans ingezonden informatieformulieren, 50 van 80 verenigingen hebben gereageerd, is gebleken dat er zeker van verdeeldheid sprake is.
Ook is hierbij vast komen te staan dat er verenigingen zijn, die onder druk van de leden er bij het bestuur van de Afdeling 8 GOU op aandringen ons strikt aan het vonnis te houden. De Rechter heeft namelijk in zijn vonnis bepaald, dat de basisleden van de Afdeling leden zijn, wat inhoud dat ieder basislid gezien moet worden als individu.
De uitvoering van deze maatregel heeft grote consequenties voor de functionarissen van de verenigingen, de vervoerscommissie, de leidinggevenden in de loodsen, de medewerkers in de loodsen, de lossingsverantwoordelijken, de convoyeurs, de vervoerders, onze concoursleiders, het rekenbureau en we zullen vast nog mensen of instanties vergeten zijn.

Wij voelen ons genoodzaakt om de leden van de verenigingen per lid de mogelijkheid te bieden om per lid te bepalen of hij en/of zij om bij niet lossing op zaterdag te bepalen of hij/of zij wil blijven overstaan met de duiven naar de zondag voor wat betreft de vitesse en midfondafstanden , met uitzondering van de laatste drie jonge duivenvluchten, eendaagse fondvluchten, de meerdaagse fondvluchten, de NPO vluchten en de Nationale vluchten.
De duiven van de zaterdag en de zondagvliegers dienen in aparte manden voorzien van een verschillende kleur label vervoerd te worden. Uiterste zorgvuldigheid is geboden bij het inkorven, het aanvullen van de restmanden in de loodsen, het overladen in de loodsen en het vervoer. Ook bij terugkomst van de duiven van de zaterdagvliegers dienen de juiste manden terug te gaan.
Al met al kunnen we dus stellen een hele uitdaging voor iedereen die bij de wedvluchten in de Afdeling 8 GOU in 2017 betrokken zijn.

Wij dienen daarvoor een nieuw informatieformulier (word / pdf) van U te ontvangen met de daarop gevraagde gegevens, Wij verzoeken U ons dit bijgaande formulier binnen 5 dagen te retourneren naar wedvluchten@afdeling8gou.nl om Uw gegevens met onze vervoerscommissie te kunnen bespreken met betrekking tot het vervoer en uw gegevens alsnog te kunnen verwerken in een juist informatieboekje 2017 en door te geven aan de Compuclub voor het berekenen van de juiste uitslagen. Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met K.Poel, tel. 06-50673218.
Vertrouwende op Uw ieders begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 7 april 2017 om 11:58 uur

Scroll naar boven