Vogelgriep update NPO

Sportvrienden,

In de afgelopen weken heeft de NPO in meerdere contacten onze zaak bepleit bij LNV.

Daarbij zijn o.a. de volgende argumenten ter tafel gebracht;

  • Postduiven spelen geen rol bij het verspreiden van vogelgriep
  • De noodzaak om onze jonge duiven op te leren
  • Een mogelijk verschil in beperkingen in de 3 en 10 km zones
  • Het anders interpreteren van de EU-regels door andere landen zoals Frankrijk

LNV heeft na ruggenspraak met haar veterinaire en juridische afdelingen laten weten op dit moment op basis van de EU-regels geen uitzondering te kunnen maken voor postduiven. Dit   betekent dat de ingestelde vervoersverboden blijven gelden voor postduiven. We verwijzen naar een recente Kamerbrief over de verwachte duur van de vervoersverboden. (zie bijlage) Er rest ons nu nog de weg naar de EU-commissie om voor postduiven een uitzondering te bepleiten. Dat is ook wat LNV ons adviseert nu te doen. Het NPO-bestuur gaat dit nu oppakken via haar contacten in het Europees parlement. We zullen dit zoveel mogelijk doen in samenwerking met duivensportbonden van andere EU-landen. Dit zal tijd kosten en biedt geen oplossing voor de huidige vervoersverboden.

Tot slot, de minister van LNV heeft recent een brief over de vogelgriep situatie gestuurd aan de Tweede Kamer.

Uiteraard mag U dit schrijven publiceren teneinde uw leden geïnformeerd te houden.

 kamerbrief vogelgriep

Namens het NPO Bestuur

Gerard van de Aast secr. ai.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 19 mei 2022 om 12:12 uur

Scroll naar boven