Vogelgriep, reactie NPO bestuur

Sportvrienden,
N.a.v. de hernieuwde uitbraken van de vogelgriep in Lunteren en Maurik heeft het bestuur een mail aan de NPO gezonden met daarin de vraag of er enige vooruitgang is in de diverse besprekingen met de LNV, EU en FCI, zodat er voor de nabije toekomst de postduivenliefhebbers enig perspectief geboden kan worden in de relatie duivensport en vogelgriep.

Onderstaand treft u de reactie aan van het NPO bestuur.

Het NPO Bestuur begrijpt de frustratie van de getroffen liefhebbers, Omdat dit de zoveelste uitbraak is, is het nastreven van een structurele oplossing de aangewezen weg. Voor deze structurele oplossing zijn we, na uitgebreid overleg met LNV, aangewezen op de EU.

Het doel is dat de duivensport niet op de huidige wijze wordt beknot tijdens een vogelgriep uitbraak. We doen dat mede in FCI verband. Het proces is in werking gezet en we verwachten medio september een eerste update te kunnen geven.

Het NPO Bestuur snapt dat de getroffen liefhebbers daar nu niet mee geholpen zijn. Wellicht dat U als afdeling na afloop van de quarantaine periode nog een programma kunt aanbieden voor de jonge duiven zodat deze in hun geboorte jaar nog ervaring kunnen opdoen.

Uiteraard mag U dit schrijven delen met uw Leden.

Namens het NPO Bestuur

Gerard van de Aast, secr. ai.

Bijgewerkt op 22 augustus 2022 om 9:23 uur

Scroll naar boven