Vluchten 22 augustus

Sportvrienden,

Helaas zitten de weersomstandigheden niet mee en wordt daardoor vooral een goede opbouw ( oplering) van onze jonge duiven geweld aangedaan. Dat is de reden dat er al eerder op het afgesproken vliegprogramma moest worden ingebroken. Echter, het belang van onze jonge duiven staat voorop en dat is gezien de verliezen die al hebben plaatsgevonden meer dan ooit een noodzaak.

Ook het afgelopen weekeinde was het weer raak. Lossen op zaterdag was gezien het weer niet verantwoord. De consequentie daarvan was dat de zaterdagvliegers terug naar huis gingen en de duiven van de andere liefhebbers bleven staan tot zondag in de hoop op beter weer. Helaas kwam dat betere weer niet, dichterbij lossen bleek ook niet mogelijk en dus kwamen ook deze duiven terug naar huis.

Tijdens het afhalen van de duiven in de loods en ook bij de verenigingen was een veel gehoorde opmerking dat het inkorven voor de volgende vlucht moest worden uitgesteld van donderdagavond naar vrijdagavond. Dit in het belang van de duiven (immers 2 nachten mand gaat je voor de eerste keer niet in koude veren zitten – grapje). Inmiddels hebben wij hierover ook al de nodige mail ontvangen.

Overleg met de regiobesturen heeft ertoe geleid dat we hebben besloten de inkorving te verplaatsen van donderdagavond naar vrijdagavond.

Concreet betekend dat: Vrijdagavond inkorven voor Feluy voor zowel jong als oud. Zowel het J34, als het N34 bestand dient ingestuurd te worden welke ook meetellen voor het kampioenschap. En deze tellen dan tevens mee voor het nationale kampioenschap. Waarom Feluy? Door het niet doorgaan van Feluy (van afgelopen weekend), wordt de stap voor Noord anders wel erg groot (bijna 100 km). En met een verwachte Zuidoosten wind lijkt ons een wedvlucht van een iets kortere afstand wenselijk. De duiven moeten onder C34 ingekorfd worden en vervolgens kan het bestand weer in J34 en N34 gesplits worden.

Wat te doen met K34? De liefhebbers wordt de mogelijkheid geboden om op maandagavond 24 augustus de (late) jonge duiven in te korven voor een vlucht op dinsdag 24 augustus (Noord: Hapert; Zuid 3: Duffel; Zuid 4: Tongeren). Natuurlijk kunnen dan ook oude duiven ingekorfd worden. Daarnaast wordt de gelegenheid geboden om het D en W-bestand van K34 in te sturen. De verenigingen/liefhebbers zijn vrij om hier wel of niet aan deel te nemen. Zoals bekend telt de K-uitslag voor geen enkel kampioenschap mee en daarmee wordt de werkende liefhebber ook niet benadeeld. Met deze maatregel voorkom je dat de late jonge duiven per ongeluk in de verkeerde wagen terecht komen nu besloten is om op vrijdagavond voor Feluy in te korven. Daarnaast heeft dit als voordeel dat de jonge duiven die woensdag (19-08) later thuis komen niet al twee dagen later de mand in moeten. Ook komt hiermee het vliegprogramma voor de rest niet in het geding. Voor de duidelijkheid: Voor de vlucht van de week erop (K35) dienen dan wel twee bestanden ingestuurd te worden, namelijk K35 (jong & oud) en N35 (alleen oud). Het N35 bestand zal dan tellen voor het natoer kampioenschap.

Met dit besluit komen we tegemoet aan de wensen van veel van onze leden die zich zorgen maakten over het leerproces van hun jonge duiven, mede gebaseerd op de verliezen die al hebben.plaatsgevonden.We realiseren ons echter ook dat we met de genomen besluiten niet alle leden tevreden kunnen stellen, maar dat is in elke individueele sport een utopie. Wij hopen dat de weergoden ons komende zaterdag goed gezind zullen zijn en dat we kunnen genieten van prachtige vluchten en daarbij wensen wij u alleen veel succes toe.

Het aangepaste vliegprogramma vindt u hier.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 18 augustus 2015 om 12:43 uur

Scroll naar boven