Presentatie monitoring vervoer & extra ALV 21 januari 2020 (Vliegprogramma 2020)

Sportvrienden,

Zoals besproken/aangekondigd op de najaarsvergadering van 17 december jl. zal op dinsdag 21 januari aanstaande in het Duivensportcentrum te Apeldoorn Frank Jacobs de presentatie verzorgen van de resultaten van de metingen in een duivenwagen van onze afdeling “Monitoring vervoer in 2018 -19”.

Nu er consensus is m.b.t. het nationaal vliegprogramma tussen NPO, afdelingen en secties is dit de uitgelezen mogelijkheid vroegtijdig met elkaar te bespreken en te bepalen welk programma voor onze afdeling in 2020 vervlogen gaat worden. Dit vliegprogramma met de uitgangspunten vind u op de site van de NPO/Duivensportbond. Echter bijgaand treft u het uitgewerkte nationale vliegprogramma aan met lossingsplaatsen voor onze afdeling.

Het bestuur is van mening dat dit nationale programma de voorkeur geniet, temeer omdat de jonge duivenvluchten J27 t/m J29 instap-vluchten zijn. Wellicht ten overvloede treft u ook nogmaals het concept vliegprogramma GOU 2020 aan, zoals dat bij stukken van de najaarsvergadering reeds was bijgevoegd.

t.a.v. de agenda wijzen wij u er op dat bij agendapunt 2 alleen de afgevaardigde van de vereniging het woord mag voeren. Hiervoor treft u de geloofsbrief als bijlage aan.

Agenda:

  1. Opening 20.00 uur
  2. Vliegprogramma 2020 en drie doorgeschoven verenigingsvoorstellen t.a.v. het vliegprogramma van de najaarsvergadering. T.w. voorstel 5 van agendapunt 5.1 De Vriendenpost Zwolle 0424 (jonge duivenvluchten later laten beginnen) Voorstel 5.6 Gevleugelde Vrienden Millingen 0915 (1e jonge duivenvlucht kortere afstand) Voorstel 5.7 Gevleugelde Vrienden Bennekom 0708 (vliegprogramma GOU 2018 vervliegen).
  3. Presentatie monitoring.
  4. Sluiting

Bijlagen:

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 9 januari 2020 om 16:05 uur

Scroll naar boven