Procedure Hoklijsten en Entingbewijzen 2017 Jong

Sportvrienden,

De procedure hok- en entinglijsten 2017 voor Jonge Duiven. Het is van belang dat U hiervan kennis neemt.

1.      Bestuur NPO bepaalt vorm en inhoud van de hoklijsten. Alle te gebruiken hoklijsten voldoen aan de door de NPO gestelde eisen.

2.      Op de hoklijst worden alle duiven vermeld die het onbetwiste eigendom zijn van het Basislid en niet behoren tot de ringenserie 2017 van het Basislid.

3.      De registratie geschiedt door vermelding van nationaliteit, het jaartal, het volledige ringnummer, kleur en geslacht.

4.      De hok- en entingslijsten worden jaarlijks veertien dagen voor aanvang van het vliegseizoen voor de Jonge Duiven in drievoud ingeleverd bij het Bestuur Basisvereniging.( Dit betekent voor 2017 uiterlijk 14 juli)

5.      Bestuur Basisvereniging zorgt er voor dat het originele exemplaar van de hoklijst voor aanvang van het vliegseizoen voor de Jonge Duiven in het bezit is van de secretaris vande Regio. Het tweede exemplaar is bestemd voor Bestuur Basisvereniging en het derde exemplaar is bestemd voor het Basislid.

6.      Het Basislid overlegt bij inlevering van de hoklijst de eigendomsbewijzen/ duplicaat eigendomsbewijzen.

7.      Bestuur Basisvereniging controleert de eigendomsbewijzen / duplicaat eigendomsbewijzen en tekent de hoklijst voor akkoord.

8.      Alle duiven die op de hoklijst staan zijn overeenkomstig de Entingsverplichting” tegen Paramixo ingeent.

9.      Het Basislid overlegt bij inlevering van de hoklijst de entingbewijzen en verstrekt een kopie van de entingbewijzen in tweevoud aan Bestuur Basisvereniging,

10.    Bestuur Basisvereniging controleert of van alle duiven op de hoklijst een geldig entingbewijs aanwezig is.

11.     Bestuur Basisvereniging geeft op een uitdraai van het ledenbestand(*) per liefhebber aan of alle te spelen jonge duiven van de betreffende liefhebber op de hoklijst en entinglijst staan en stuurt deze uiterlijk 14 juli 2017, naar het Bestuur van de Afdeling 8 GOU. Belangrijk daarbij is dat de ledenlijst ook een kolom met coördinaten bevat (hieronder een voorbeeld) en deze als digitale lijst verzonden wordt naar wedvluchten@afdeling8gou.nl. Op de afdelingssite wordt bijgehouden welke verenigingen aan de verplichtingen hebben voldaan. Het is misschien overbodig om te vermelden, maar zonder bevestiging van een ingeleverde hoklijst en entinglijst kan niet aan de wedvluchten deelgenomen worden.

Ver. /Comb. LidNummer Achternaam Voornaam Straat Huisnummer Postcode Woonplaats Lat Long Entlijst Hoklijst
03001111 Duif G. Dofferstraat 14 5555 XX Duiven 55555.5 60000.0 Ja/nee Ja/nee

 

12.  Het Regiobestuur controleert steekproefsgewijs of de hoklijsten juist zijn ingevuld. Ook controleren zij of, van de op de uitdraai aangetekende liefhebbers, een hoklijst aanwezig is.

 
(*) Die uitdraai is via de ledenadministratie op de NPO-site te maken. Mocht dit niet lukken dan kunt U contact opnemen met de secretaris van de Afdeling 8. 

 Met vriendelijke groeten,
 Bestuur Afdeling 8 GOU.
 

Ver.nr. Plaats Regio Kring   Ver.nr. Plaats Regio Kring      
0734 ’t Harde 1 1   0729 Ede 3 1   X Vereniging heeft aan de verplichting voldaan
0735 Elburg 1 1   7731 Ede 3 1  
0736 ’t Harde 1 1   0732 Ede 3 1  
0757 Hattemerbroek 1 1   0768 Bennekom 3 1  
0758 Oldebroek 1 1   0771 Wageningen 3 1   X Vereniging heeft aan de verplichtingen voldaan, maar heeft 1 of meer leden met een coördinaat welke geen hoklijst of entlijst heeft ingeleverd
0759 Oosterwolde 1 1   1061 Ederveen 3 1  
0760 Wezep 1 1   0933 Beneden-Leeuwen 3 2  
0761 Wezep 1 1   1000 Elst(U) 3 2  
0767 Wezep 1 1   1002 Elst(U) 3 2   X Vereniging heeft nog niet aan de verplichtingen voldaan
0404 Genemuiden 1 2   1015 Ochten 3 2  
0410 Kampen 1 2   1023 Ingen 3 2  
0411 Kampen 1 2   1028 Rhenen 3 2  
0430 Wilsum 1 2   0828 Dodewaard 3 3      
0742 Harderwijk 1 3   0846 Heteren 3 3      
0743 Harderwijk 1 3   0853 Renkum 3 3      
0754 Hulshorst 1 3   0865 Zetten 3 3      
0755 Nunspeet 1 3   0906 Druten 3 3      
0756 Nunspeet 1 3   1021 Opheusden 3 3      
0405 Hattem 2 4   0718 Eerbeek 4 1      
0424 Zwolle 2 4   0772 Zutphen 4 1      
0744 Heerde 2 4                
0745 Heerde 2 4   0777 Zutphen 4 1      
0747 Wapenveld 2 4   0803 Giesbeek 4 1      
0748 Wapenveld 2 4   0829 Doesburg 4 1      
0753 Elspeet 2 4   0857 Dieren 4 1      
0422 Wijhe 2 5   0804 Arnhem 4 2      
0704 Heino 2 5                
0714 Bathmen 2 5   0809 Arnhem 4 2      
0722 Deventer 2 5   0813 Elst 4 2      
0727 Deventer 2 5   0837 Duiven-Westervoort 4 2      
0765 Raalte 2 5   0849 Huissen 4 2      
0702 Apeldoorn 2 6                
0703 Apeldoorn 2 6   0859 Rheden 4 2      
0706 Apeldoorn 2 6   0860 Velp 4 2      
0709 Apeldoorn 2 6   0814 Doornenburg 4 3      
0710 Apeldoorn 2 6   0815 Haalderen 4 3      
0738 Vaassen 2 6   0901 Weurt 4 3      
0766 Twello 2 6   0911 Groesbeek 4 3      
          0915 Millingen a/d Rijn 4 3      
          0922 Nijmegen 4 3      
          0924 Nijmegen 4 3      
          0925 Nijmegen 4 3      
          0931 Nijmegen 4 3      
          0936 Alverna 4 3      
          0937 Wijchen 4 3      

Lijst van leden met coördinaten waarvan niet alle jonge duiven op de hoklijst staan

Noord-West Noord-Oost Zuid 3 Zuid 4
0767-0041,0767-0081,0767-0197   0853-9271 0814-0002,0814-0006,0814-0007
0767-0260 0714-0003   0814-9002
  0748-0046   0931-9054
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Lijst van leden met coördinaten, maar hebben geen entlijst jong ingeleverd

Noord-West Noord-Oost Zuid 3 Zuid 4
0756-0101,0756-0969 0422-0399 1002-0048,1002-0151,1002-0186 0803-0204,0803-0255
0767-0041,0767-0081,0767-0197   1002-0241,1002-0275,1002-0411 0803-0310,0803-0751,0803-0786
0767,0260   1002-0801,1002-0909,1002-0941 0803-0816,0803-0913
0410-0001,0410-0628,0410-0962   1002-0992,1002-1041,1002-1084 0803-9181
0410-1500,0410-1586   1002-1122,1002-9169 0814-0002,0814-0006,0814-0007
0410-9302   0853-0006 0814-9002
0734-0094,0734-0241,0734-0353 0714-0003,0714-0021,07140195 0853-0007,0853-0370 0931-0195,0931-9054
0734-0469,0734-0566,0734-0574 0714-0284,0714-0420   0813-0172,0813-1178
0734-0833,0734-0892,0734-0906 0748-0046,0748-0402,0748-0984 0853-9093 0813-1313,0813-1348
0734-1014,0734-1031,0734-9191 0405-0109,0405-0334 0853-9271 0813-1593,0813-9091,0813-9198
0760-0051,0760-0345,0760-0451 0405-0563,0405-0595,0405-0713 1021-0171,1021-0332 0911-0001,0911-0245
0760-0566,0760-0591,0760-0647 0405-1190 0828-0063 0911-0512,0911-0903,0911-0954
0760-0655,0760-0671,0760-0884 0704-0081,0704-0090 0933-0028,0933-0036,0933-0249 0911-1119,0911-1127
0743-0021,0743-0074,0743-0099 0704-0332 0933-0290,0933-0371,0933-0532  
0743-0391 0704-0359,0704-0367 0933-0591,0933-0630,0933-0711 0859-0380,0859-0657
0743-0803,0743-0820   0933-0109 0860-0002,0860-0008,0860-0009
  0765-0041,0765-0335,0765-9001 0906-0113,0906-0392,0906-0539 0860-0013,0860-0015,0860-0017
0761-0063,0761-0225,0761-0233 0709-0039,0709-1271,0709-1379 0906-0563,0906-0652,0906-0806 0860-0156,,0860-0997,0860-1453
0761-0333,0761-0373,0761-0535 0745-0029,0745-0171,0745-0231 0906-0857 0901-0001,0901-0344,0901-0352
0761-0608,0761-0705,0761-1301 0745-0509,0745-0711 0865-0723,0865-0731 0901-0476,0901-0662,0901-0808
07619001,0761-9178,0761-9186 0702-0154,0702-0408,0702-0511 0729-0078,0729-0287,0729-0311 0901-9025,0901-9173
0430-0551,0430-0616 0702-1161,0702-1195,0702-1268 0729-0353,0729-0396,0729-0647 0777-0292
0758-0125,0758-0159,07580179 0702-1284 0729-0680,0729-0868,0729-0876 0804-0020,0804-0283,0804-0747
0759-0541,0758-1228 0766-0004,0766-0118,0766-0461 1061-0211,1061-0513,1063-0599 0804-0852,0804-1017,0804-1068
  0766-0631,0766-0649,0766-0860 1061-0645 0804-1424,0804-9266
  0766-1237 0731-0409,0731-0501 0915-0118.
  0766-9184 1028–0184,1028-0931,1028-0966 0915-0231,0915-0312
  0744-0122,0744-0483,0744-0572   0915-1005
  0744-0637,0744-0645,0744-0831   0915-1105
  0744-0912                                                                         
  0703-0084,0703-0461,0703-0886   0772-0004,0772-0138,0772-0154
  0703-1431,0703-9176                     0772-0162,0772-0197,0772-0201
      0772-0359,0772-0367,0772-0511
      0772-0596,0772-0600,0772-0791
      0772-0804,0772-0838,0772-0863
      0772-0936,0772-0961,0772-1028
      0772-1036,0772-1109,0772-9102
      0772-9129,0772-9137,0772-9153
       
                                       
      0829-0016,0829-0474,0829-9287
      0924-0001                                    
      0857-0340,0857-0617,0857-0757
      0857-0773,0857-0820,0857-0994
      0922-0191,0922-0611                  
      0815-0056,0815-0561                   
      0925-0163,0925-0175,0925-0321
      0925-0341,0925-0441,0925-0698
      0925-0914,0925-0949,0925-1065
      0925-1138                                     
       


 

Bijgewerkt op 2 juli 2017 om 9:44 uur

Scroll naar boven