Procedure hoklijsten en entingsbewijzen 2018

Sportvrienden,

Bij deze ontvangt u de procedure hoklijsten en entingbewijzen 2018. Wijzigingen zijn in het rood aangegeven.

1. Bestuur NPO bepaalt vorm en inhoud van de hoklijsten. Alle te gebruiken hoklijsten voldoen aan de door Bestuur N.P.O. gestelde eisen.

2. Op de hoklijst worden alle duiven vermeld die het onbetwiste eigendom zijn van het basislid.

3. De registratie geschiedt door vermelding van de nationaliteit, het jaartal, het volledig ringnummer, kleur en geslacht.

4. De hoklijsten worden jaarlijks veertien dagen vóór aanvang van het vliegseizoen in drievoud ingeleverd bij Bestuur Basisvereniging. ( Dit betekent dit jaar uiterlijk zaterdag 31 maart )

5. Bestuur Basisvereniging zorgt er voor dat het originele exemplaar van de ontvangen hoklijsten ieder jaar vóór aanvang van het vliegseizoen in het bezit is van de secretaris van de Regio. Het tweede exemplaar is bestemd voor Bestuur Basisvereniging en het derde exemplaar is bestemd voor het Basislid.

6. Het Basislid overlegt bij inlevering van de hoklijst de eigendomsbewijzen/duplicaat eigendomsbewijzen.

7. Bestuur Basisvereniging controleert de eigendomsbewijzen/duplicaat eigendomsbewijzen en tekent de hoklijst voor akkoord.

8. Alle duiven die op de hoklijst staan zijn overeenkomstig de “Entverplichting” tegen paramyxo ingeënt.

9. Het Basislid overlegt bij inlevering van de hoklijst de entingbewijzen en verstrekt een kopie van de entingbewijzen aan Bestuur Basisvereniging.

10. Bestuur Basisvereniging controleert of van alle duiven op de hoklijst een geldig entbewijs aanwezig is.

11. Bestuur Basisvereniging geeft op een uitdraai van het ledenbestand (*) aan van welke liefhebbers een hoklijst en entinglijst is ontvangen en stuurt deze uiterlijk dinsdag 3 april met de hoklijsten naar de regiosecretaris. Belangrijk daarbij is dat de ledenlijst ook een kolom met coördinaten bevat (hieronder een voorbeeld). Tevens is het ook belangrijk dat een digitale lijst verzonden wordt naar de regiosecretaris en bestuurslid afdeling 8 GOU R. den Dulk (r.den.dulk@afdeling8gou.nl of wedvluchten@afdeling8gou.nl). Op de afdelingssite wordt bijgehouden welke verenigingen aan de verplichtingen hebben voldaan. Het is misschien overbodig om te vermelden, maar zonder een hoklijst en entinglijst kan niet aan de wedvluchten deelgenomen worden.

Ver. /Comb. LidNummer Achternaam Voornaam Straat Huisnummer Postcode Woonplaats Lat Long Entlijst Hoklijst
03001111 Duif G. Dofferstraat 14 5555 XX Duiven 55555.5 60000.0 Ja/nee Ja/nee

12. Het afdeling- en regiobestuur controleren steekproefsgewijs of de hoklijsten juist zijn ingevuld. Ook controleert zij of, van de op de uitdraai aangetekende liefhebbers, een hoklijst aanwezig is.

De punten 1 t/m 10 zijn conform Artikel 12 van het ‘Reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole N.P.O.’ met één verschil (t.a.v. punt 5), dat binnen Afdeling 8 is afgesproken, dat de hoklijsten naar de secretaris van de betreffende Regio gaan.

(*) Die uitdraai is via de ledenadministratie op de NPO-site te maken. Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met Jelle Derks.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Verenigingen in het groen hebben aan de verplichtingen voldaan.
 

Ver.nr. Plaats Regio Kring   Ver.nr. Plaats Regio Kring      
0734  Harde 1 1   0729 Ede 3 1   X Vereniging heeft aan de verplichting voldaan
          0731 Ede 3 1  
0736 ’t Harde 1 1   0732 Ede 3 1  
0757 Hattemerbroek 1 1   0768 Bennekom 3 1  
0758 Oldebroek 1 1   0771 Wageningen 3 1   X Vereniging heeft aan de verplichtingen voldaan, maar heeft 1 of meer leden met een coördinaat welke geen hoklijst of entlijst heeft ingeleverd
0759 Oosterwolde 1 1   1061 Ederveen 3 1  
0760 Wezep 1 1   0933 Beneden-Leeuwen 3 2  
0761 Wezep 1 1   1000 Elst(U) 3 2  
0767 Wezep 1 1   1002 Elst(U) 3 2   X Vereniging heeft nog niet aan de verplichtingen voldaan
0404 Genemuiden 1 2   1015 Ochten 3 2  
0410 Kampen 1 2   1023 Ingen 3 2  
          1028 Rhenen 3 2  
0430 Wilsum 1 2   0828 Dodewaard 3 3      
0742 Harderwijk 1 3   0846 Heteren 3 3      
0743 Harderwijk 1 3   0853 Renkum 3 3      
0754 Hulshorst 1 3   0865 Zetten 3 3      
0755 Nunspeet 1 3   0906 Druten 3 3      
0756 Nunspeet 1 3   1021 Opheusden 3 3      
0405 Hattem 2 4   0718 Eerbeek 4 1      
0424 Zwolle 2 4   0772 Zutphen 4 1      
0744 Heerde 2 4                
0745 Heerde 2 4   0777 Zutphen 4 1      
0747 Wapenveld 2 4   0803 Giesbeek 4 1      
0748 Wapenveld 2 4   0829 Doesburg 4 1      
0753 Elspeet 2 4   0857 Dieren 4 1      
0422 Wijhe 2 5   0804 Arnhem 4 2      
0704 Heino 2 5                
0714 Bathmen 2 5   0809 Arnhem 4 2      
0722 Deventer 2 5   0813 Elst 4 2      
0727 Deventer 2 5   0837 Duiven-Westervoort 4 2      
0765 Raalte 2 5   0849 Huissen 4 2      
0702 Apeldoorn 2 6                
          0859 Rheden 4 2      
0706 Apeldoorn 2 6   0860 Velp 4 2      
0709 Apeldoorn 2 6   0814 Doornenburg 4 3      
          0815 Haalderen 4 3      
0738 Vaassen 2 6   0901 Weurt 4 3      
0766 Twello 2 6   0911 Groesbeek 4 3      
          0915 Millingen a/d Rijn 4 3      
                       
          0924 Nijmegen 4 3      
          0925 Nijmegen 4 3      
          0931 Nijmegen 4 3      
                       
          0937 Wijchen 4 3      

Lijst van leden met coördinaten, maar hebben geen hoklijst ingeleverd

Noord-West Noord-Oost Zuid 3 Zuid 4
  0766-0004,0766-0533 1015-0004 0803-0204,0803-0930
0743-0021,0743-0391 0766-0649 0828-0102,0828-0446  
0743-0803   0865-0049,0865-0502 0814-0761
0755-0008 0422-0399 0865-0791 0911-0903
0755-1243 0405-0334   0915-0231
0430-0055,0430-0560 0405-0393,   0772-0009
0430-9001 0405-0563,0405-0595 0731-0107,0731-0131 0815-0561
0758-0541 0405-0713,0405-1170 0731-0174,0731-0417 0857-0064,0857-0340
0758-1228 0748-0976   0857-0765
  0702-0004 0933-0028,0933-0249 0857-0820
  0714-0250 0933-0427 0931-0292
  0753-0003 1000-0060-1000-0324 0829-0016,0829-0253
    1000-0448,1000-0651 0829-0806
  0745-0003,0745-0029 1000-0669 0925-0163,0925-0175
  0745-0665 0768-0115,0768-0697 0925-0321,0925-0421
  0404-1042,0404-1514   0925-0491,0925-0590
    0729-0078,0729-0299 0925-0914,0925-0949
    0729-0311,0729-0353 0924-0724
    0729-0396,0729-0647 0813-0003,0813-0130
    0729-0680,0729-0876 0813-1496,
    1021-01466,1021-0367  
       
       
       
       
       
       

Lijst van leden met coördinaten, maar hebben geen entlijst ingeleverd

Noord-West Noord-Oost Zuid 3 Zuid 4
0761-0284 0424-1120 1015-0004  
0743-0021,0743-0391 0424-1561 0828-0101,0828-0446 0803-0204
0743-0803 0766-0004,0766-0533 0865-0049,0865-0502 0803-0930
0756-0268,0756-0306 0766-0649,0766-1237 0865-0791  
0756-0969     0859-0282
0755-0006,0755-0008 0422-0399,0422-0500   0814-0761
0755-1243 0422-1190,0422-1220 0771-0754 0911-1001,0911-0903
0430-0055,0430-0560 0405-0067   0911-0946,0911-0245
0430-9001 0405-0296   0915-0231
0736-0466 0405-0334   0901-0115
0758-0541 0405-0393 0933-0028,0933-0249 0772-0009
0758-1228 0405-0563 0933-0427 0815-0561
  0405-0595 1000-0060,1000-0324 0931-0292,
  0405-0713 1000-0448,1000-0651 0931-0241,0931-0195
  0405-1170 1000-0669  
  0748-0976   0857-0064,0857-0340
  0702-0003,0702-0004   0857-0765
  0702-0007,0702-0769 1028-0184,1028-0379 0857-0820
  070200891,0702-1268 1028-0931  
  0714-0250   0829-0016,0829-0253
  0709-0039 0729-0078,0729-0299 0829-0806
  0753-0003 0729-0311,0729-0353 0925-0163,0925-0175
  0745-0003,0745-0029 0729-0396,0729-0647 0925-0321,0925-0421
  0745-0171,0745-0266 0729-0680,0729-0876 0925-0491,0925-0590
  0745-0665 1021-0146,1021-0171 0925-0698,0925-0914
  0404-0424,0404-1042 1021-0367,1021-0740 0925-0949
  0404-1514   0924-0724
      0813-0002,0813-0003
      0813-0130,0813-1496
      0813-9091
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Bijgewerkt op 7 maart 2018 om 22:32 uur

Scroll naar boven