Noordelijke Unie: nog te ontvangen bedragen 2015

Sportvrienden,

We hebben van de Noordelijke Unie bericht ontvangen over de nog verschuldigde bedragen per verenigingen. Afgelopen maandag zijn de secretarissen van de betreffende verenigingen over de hoogte van het bedrag geïnformeerd. Het gaat om de volgende inkorfcentra: 0404, 0405, 0422, 0430, 0709, 0729, 0742, 0744, 0748, 0754, 0755, 0760, 0761, 0767, 0771, 0772, 0777, 0803, 0813, 0849, 0865, 0901, 0906, 0911, 0915, 0924, 0933, 0937, 1015 en 1023.

Mocht u als vereniging er wel ertussen staan, maar de secretaris van uw vereniging heeft geen bericht gehad, kunt u het verschuldigde bedrag ook bij de afdelingssecretaris opvragen. Ter verduidelijking hebben we de procedure ten aanzien van het afrekenen (zoals aan het begin van het seizoen gecommuniceerd is) onderaan het bericht toegevoegd.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Afrekenen NU gelden
De Nationale inkorfcentra dienen direct na inkorven de poulegelden alsmede de bedragen voor de afgenomen uitslagen over te maken op rekening NL55RABO0155031546 t.n.v. Afdeling 9 Oost-Nederland inz. NU. Tevens dient men een verzamelstaat direct na inkorven te mailen naar j.bosman20@upcmail.nl

De NU kleuren uitslag via de post thuis ontvangen.
Deelnemers die een papieren NU kleurenuitslag wensen te ontvangen (binnen 3 weken via de post thuis) geven dit aan in niveau 10. De kosten van de kleurenuitslag bedragen €3,75 te voldoen bij inkorving in het nationaal inkorfcentrum. De uitslagen zijn tevens beschikbaar op de NU website.

Bijgewerkt op 11 november 2015 om 21:05 uur

Scroll naar boven