Informatie Corona en duivensport

 

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),

 

Zoals u wellicht al gelezen hebt zijn er onder voorwaarden mogelijkheden om het seizoen te starten vanaf maandag 11 mei a.s. Voor degene die deze informatie gemist heeft verwijzen wij u graag naar https://www.duivensportbond.nl/corona

 

Zoals u in de gestelde voorwaarden kunt lezen is er door u en ons nog veel werk te verzetten alvorens wij daadwerkelijk mogen starten. Voor de verenigingen geldt dat ze moeten voldoen aan de regels die vermeld staan in het protocol. We verwijzen u daarbij naar het filmpje dat is bijgevoegd zodat u precies kunt zien wat er van u verlangt wordt.

 

Als bestuur dienen wij controle uit te voeren of u als vereniging voldoet aan de gestelde voorwaarden. Zodra wij alle verenigingen hebben gecontroleerd kunnen wij goedkeuring aanvragen om te mogen starten met het seizoen 2020. Het is dus aan de verenigingen om alles op kort termijn voor elkaar te hebben.

 

Daarnaast dienen de verenigingen die nog geen (digitale) hok- en entlijsten alsmede de entverklaring hebben ingeleverd dit te doen voor a.s. vrijdag 22 mei. Inleveren kan digitaal aan secretaris@afdeling8gou.nl of sturen aan secretaris afdeling 8, p/a Molenveldsingel 64, 6981 JS Doesburg.

 

Hoe eerder u en wij de voorwaarden voor elkaar hebben des te eerder kunnen wij starten!

 

Als bestuur hebben wij het vliegprogramma vanaf 1 juni klaar liggen. Voor elk programma hebben wij losplaatsen in de normale vlieglijn België-Frankrijk klaar. Omdat er nog geen zicht is wanneer de grenzen naar België en Frankrijk opengaan, zullen wij een alternatief programma samenstellen via de ZO lijn (Duitsland). Dit programma zullen wij bekend maken zodra wij weten wanneer wij definitief gaan starten. De ZO route zullen wij blijven volgen als de Belgische grens geopend is maar de Franse grens nog niet. Het heeft op dat moment geen zin om samen met alle Belgen en de Nederlandse afdelingen die niet naar Duitsland gaan wekelijks vanuit Quiévrain of Chimay te gaan vliegen. Het wordt dan te laat voordat wij mogen lossen en daarbij zijn kruislossingen niet te voorkomen. Als bestuur geven wij er daarom de voorkeur aan dat wij bij deze situaties vluchten zullen gaan organiseren vanuit Duitsland. Zodra de Franse grens geopend is zullen wij terug gaan naar onze vaste vlieglijn in Frankrijk. Mogelijk dat wij dit dan zullen doen met een tussenstap. Meer informatie hierover volgt later.

 

De verenigingen dienen volgens de checklist verenigingsgebouwen “Checklist Protocol” zelf te zorgen dat alle middelen omschreven in de checklist aanwezig zijn. Uiteraard mag u extra middelen als handschoenen en mondkapjes inzetten. Maak daarnaast een plattegrond van uw gebouw om te laten zien hoe u het gebouw gaat inrichten, waarbij u rekening houd met afstanden, looproutes en het maximum van 3 personen dat in de ruimte aanwezig mag zijn.

 

Als bestuur zullen wij u z.s.m. verder informeren over hoe het e.e.a. gaat verlopen. Houdt er alvast rekening mee dat de controles vanaf a.s. vrijdag 15 mei worden uitgevoerd. We verzoeken u even te wachten met het stellen van vragen. Als bestuur moeten wij ook zelf nu eerst het e.e.a. op een rij zetten. We vragen hiervoor u begrip. Alvast bedankt.

 

We vertrouwen erop u hiermee voor eerst voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur afdeling 8 GOU.

 

Bijgewerkt op 10 mei 2020 om 12:52 uur

Scroll naar boven