Dringend verzoek: vacatures

Sportvrienden,

Om de werkzaamheden te vervullen die noodzakelijk zijn om deelname van onze leden aan vluchten mogelijk te maken zijn veel vrijwilligers nodig. Voor het bestuur van de afdeling betekent dat dat er 9 bestuursleden nodig zijn. Tot op heden zijn er slechts 7 beschikbaar en dat maakt dat de druk op de 7 huidige bestuursleden ongewenste vormen heeft aangenomen. Behalve deze 2 vacatures komen er nog een drietal vacatures bij, zodat er totaal 5 nieuwe bestuursleden nodig zijn.

 
Het is bij u allen bekend dat onze secretaris Frank Jacobs op de najaarsvergadering is afgetreden als secretaris en aankomend voorjaar na een half jaar dispensatie (i.v.m. de reglementaire termijn) ook als bestuurslid. Er is dus een vacature voor 1e secretaris. De voorzitter is aftredend op de komende voorjaarsvergadering en heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Dus er komt ook een vacature voor 1e voorzitter. Verder ziet Peter Pennekamp zich genoodzaakt om eveneens zijn bestuurslidmaatschap op de voorjaarsvergadering te beëindigen. Dat houdt in dat er ook een vacature komt voor 2e secretaris.
 
Overzicht (huidige en gewenste) samenstelling bestuur:
 
Blok voorzitters:
Nu:  1e voorzitter Wim Pasman – aftredend en niet herkiesbaar
        2e voorzitter Hein van de Berg – Heeft zich bereid verklaard om zich als 1e voorzitter verkiesbaar te stellen en zal door het bestuur worden voorgedragen.
Dat houdt in dat er dus een vacature is voor 2e voorzitter als Hein door de algemene vergadering wordt benoemd. Binnen dit blok worden de taken in onderling overleg verdeeld. Voor nadere informatie gelieve u contact op te nemen met Hein v.d. Berg tel: 06-21527584 (na 18.00 uur)
 
Blok secretariaat:
Nu:  1e secretaris Frank Jacobs – is inmiddels afgetreden  (er is inmiddels wel een kandidaat)
        2e secretaris Peter Pennekamp – treedt op de komende voorjaarsvergadering tussentijds af, dus een vacature
        3e secretaris vacature
Alle 3 posities moeten dus nieuw worden ingevuld. Voor de positie van 1e secretaris wordt door het bestuur voorgedragen Marinus ten Dolle uit Doesburg. Marinus loopt op dit moment al mee binnen ons bestuur. Dit mede gezien het feit dat Frank Jacobs nog beschikbaar is om hem in te werken en zijn taken over te dragen. De beide andere posities moeten beslist tijdens de komende voorjaarsvergadering worden ingevuld. Ook hier geldt dat de te verrichten taken/werkzaamheden in onderling overleg worden verdeeld. Voor informatie betreffende deze vacatures kunt u contact opnemen met Frank Jacobs (06-45168988; na 20:00 uur), Roel den Dulk (06-11520372) of Kees Poel (06-50673218).
 
Blok Financiën:
Nu:  1e penningmeester Wulf van Laar
        2e penningmeester vacature
Ook hier geldt dat de positie van 2e penningmeester op de komende voorjaarsvergadering moet worden ingevuld en dat ook hier in onderling overleg de taken worden verdeeld. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met Wulf van Laar tel: 0318-472259 (na 18.00 uur)              
 
Blok Wedvluchtzaken:
Nu: Roel den Dulk als 1e concoursleider
       Kees Poel als 2e concoursleider
Binnen dit blok zijn geen vacatures.
 
Wij doen een dringend beroep op de leden om er voor te zorgen dat er op de komende voorjaarsvergadering voldoende kandidaat bestuursleden beschikbaar zijn.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 29 december 2016 om 22:23 uur

Scroll naar boven