Concept vliegprogramma’s 2024

Sportvrienden,

Zoals bij de publicatie van de voorlopige agenda voor de najaarsvergadering is toegezegd treft u bijgaand twee concept vliegprogramma’s 2024 aan.

Het concept vliegprogramma, versie september 2023, is gebaseerd op het vliegprogramma van 2023 zoals wij dat als afdelingsvoorstel aan de NPO hebben doen toekomen. Hier dient nog over gestemd te worden op de algemene ledenvergadering (ALV).

Het concept vliegprogramma, versie oktober 2023, is gebaseerd op het concept nationaal vliegprogramma 2024 van de NPO.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 8 GOU

Bijlagen:

Bijgewerkt op 4 oktober 2023 om 20:50 uur

Scroll naar boven