Wijziging agenda ALV

 

Geachte verenigingsbesturen/sportvrienden,

Door aanpassingen in de agenda van de NPO ledenraad en verruiming van de corona maatregelen , ontvangt u hierbij de aangepaste definitieve agenda voor de voorjaarsvergadering, welke op zaterdag 26 februari 2022 plaatsvindt in het Duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240 te Apeldoorn. Aanvang 14.00 uur. Gezien de nu geldende maatregelen van onze overheid hoeven de afgevaardigden van de verenigingen niet meer te beschikken over een geldige QR code. Toch moeten wij voorzichtig blijven en vragen bij corona gerelateerde klachten de vergadering niet te bezoeken en het aantal bezoekers per vereniging zoveel mogelijk te beperken.

De onderliggende stukken voor de NPO agenda vind u via deze link: https://mailchi.mp/duivensportbond/op-de-hoogte-11-februari#mctoc1

De huldiging van de afdelingskampioenen en Ladies League zal plaatsvinden op zaterdag 26 maart in de Wanmolen te Zetten. De kampioenen ontvangen een uitnodiging.

Agenda

1. Opening

2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst

3. Notulen ledenvergadering d.d. 22-11-2021 (reeds gepubliceerd)

4. Jaarverslag secretaris 2021 (reeds gepubliceerd)

5. Jaarverslag penningmeester 2021 (reeds gepubliceerd)

  • Verslag Financiële controle commissie. (reeds gepubliceerd)
  • Decharge bestuur
  • Begroting 2022 (reeds gepubliceerd)

6. Bestuursmededelingen

              Jeroen Kok, Andelst zal toetreden als lid van de LC

              Jan Jacobs, Deest zal het team van convoyeurs gaan versterken.

7. Bestuursverkiezing

  • Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is J. Derks, 2e Ondanks herhaaldelijk verzoek is de vacature voor 1e secretaris nog niet ingevuld. Dus zijn we dringend op zoek naar een persoon die deze functie kan invullen.
  • Regulier aftredend zijn W.E. van Laar 1e penningmeester en T.v. Binsbergen lid/concoursleider. Beiden zijn herkiesbaar in hun functie.
  • Benoeming als 2e secretaris: het bestuur draagt dhr. GJ. Beens voor als nieuw bestuurslid die hiermee J. Derks vervangt.

8. Verkiezing kiesmannen NPO.

  • Bestuur draagt als kiesman voor: M. ten Dolle en W. van Laar, J.de Vries en T.v. Binsbergen.
  • Bestuur draagt als Reserve kiesman voor GJ. Beens

             

9. Bestuursvoorstellen:

1. Vaststellen hygiëne protocol (reeds gepubliceerd)

2. Vaststellen wijziging statuten en HR (als voorgesteld op de najaarsvergadering 2021. Gepubliceerd 24-10-2021. Uitslag 1e stemming 1026 voor en 154 tegen)

10. Vliegprogramma (invulling nog afhankelijk van de uitkomsten van de stemming 7a, b en c van de NPO agenda en losplaatsen beschikking NPO)

11. Verenigingsvoorstellen (zie bijlage)

12. Agenda NPO –vergadering d.d. 12-03-2022

Stempunten:

3a: notulen NPO 27-11-21. Preadvies: voor

5d: jaarrekening 2021. preadvies: voor

5E: Eenmalige vermogens mutatie. Preadvies : Voor

5f: decharge NPO bestuur beleid 2021. preadvies: voor

6b: G. v.d. Aast herkiesbaar als lid NPO bestuur. preadvies: voor

6d: J. Geurts herkiesbaar als lid FBCC. Preadvies: voor

7a: A26 Ochtend lossing of middaglossing, reeds besloten op 22-11-21. 721 voor en 411 tegen.

7b: G31 extra fond vlucht (DF + marathon) of schrappen. Preadvies: ter vergadering

7c: voorstel afd.9 sector marathon vluchten. Preadvies tegen

7d: E27 nationaal Issoudun of E27 als sector lossing met losplaats per sector. Preadvies: ter vergadering

8. NPO kampioenschappen: publicatie van voorstel door NPO op 11 februari

   Eerlijkspel: publicatie van voorstel door NPO op 11 februari. Preadvies: voor

10. Handhaving gedragscode. preadvies: voor

11. voorstel aanpassing art. 8.2 statuten NPO, verkrijgen lidmaatschap verenigingen. Preadvies: voor

12: Goedkeuring Huishoudelijk reglement. Preadvies: voor

13a. voorstel afd.3 lossingsmogelijkheden in België. Preadvies: voor

13b.1. voorstel afd.9: Automatisch zetten duiven. Preadvies: voor

13b.2. voorstel afd.9: Africhten jonge duiven. Preadvies: tegen

13c.2. voorstel afd.3: Bij vlucht met meldplicht melden binnen 1 uur. Preadvies: ter vergadering

13c.3. voorstel afd.3: Duif maximaal 1x spelen per weekend. Preadvies: voor

13c.4. Voorstel afd.3: Aanpassen lossingsbeleid marathon vluchten. Preadvies. voor

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

Met vriendelijke sportgroeten,

Marinus ten Dolle, secretaris a.i.

CC: klokkencommissie, Vervoerscommissie, Lossingscommissie, FCC en evenementen cie.

Bijgewerkt op 18 februari 2022 om 21:36 uur

Scroll naar boven