Uitnodiging bijeenkomst vlieggebied ZW(Regio Zuid3)

Sportvrienden,

Op de Algemene Ledenvergadering van 16 juli is besloten dat onze Afdeling per 1 januari 2019 in een andere structuur gaat werken, waarbij de Regiobesturen vervangen zijn door commissies.

Onze voorzitter Mw. Reijnen heeft aangegeven dat het afdelingsbestuur in contact wil treden met alle leden van onze afdeling en daarvoor in ieder vlieggebied een bijeenkomst wordt belegd.

Morgenavond vrijdag 12 oktober komen wij in het vlieggebied ZW. U bent van harte welkom in Zalencentrum “Bongerd”Flessestraat 54, 6666CR Heteren. Aanvang 20.00 uur. Ook leden uit andere vlieggebieden zijn welkom.

Voor deze avond is de volgende agenda gepland:

1 Opening

2. Vluchten/lossingen

3. Aanleveren duiven

4. Kampioenschappen

5 Feestavond/middag

6. Sluiting

Het bestuur hoopt deze avond veel liefhebbers te mogen begroeten. Uiteraard staat de koffie voor u klaar.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 11 oktober 2018 om 19:44 uur

Scroll naar boven