Notulen Najaarsvergadering Afdeling 31-10-2016

Sportvrienden,
 
Bij deze ontvangt u de notulen en hieronder een kort overzicht met de belangrijkste besluiten en mededelingen.
 
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU
 
Mededelingen:

 • Toename in overtredingen reglementen door verenigingen:

  Er zijn steeds meer verenigingen die het niet zo nauw nemen met de regels en afspraken. Wij doen nogmaals een dringend beroep op alle verenigingen en leden om zich te houden aan de reglementen en afspraken. Deze zijn er ook in jullie belang. Immers, wedstrijdsport zonder reglementen en afspraken is onmogelijk en wil je het anders dan zijn voorstellen voor de ALV daarvoor de aangewezen weg. In 2017 zien wij ons genoodzaakt strenger tegen overtredingen op te treden. Wij komen daar op de voorjaarsvergadering op terug.

 • Toename in vragen van leden i.p.v. via de verenigingen: Er zijn nog steeds individuele leden die zich direct tot ons bestuur richten met allerlei opmerkingen, kritiek en voorstellen. De meeste in de kern positief bedoelt. Het is echter voor ons onmogelijk om hier inhoudelijk op in te gaan gezien de tijd die dat zou vragen. Bovendien horen dit soort opmerkingen binnen de vereniging te worden besproken en bij voldoende draagvlak kan dan eventueel de vereniging een vraag stellen of een voorstel ter behandeling op de ALV indienen. Zo hebben we het ook met elkaar afgesproken. Ik verzoek u dan ook uw leden dien overéénkomstig te informeren.
 • Feestmiddag 17 december 2016: Deze wordt dit jaar gehouden op zaterdag 17 december in de IJsselhoeve te Doesburg. Aanvang 15.00 uur.
 • Analyse vluchtverloop: Frank Jacobs heeft dit jaar van elke vlucht in analyse van het vluchtverloop gemaakt. Zie bijlage
 • Overleg Regio’s, Lossingscommissie en vervoerscommissie: Ook dit jaar hebben wij meermalen overleg gehad met regiobesturen, Lossingscommissie, Vervoerscommissie, maar ook met verenigingen of combinaties van meerdere verenigingen. Somsook ter oplossing van problemen binnen een vereniging met individuele leden. Wij hopen hiermede een bijdrage te leveren aan samenwerking, spelplezier, wederzijds begrip. En gaan hiermee dan ook zeker door. Het bevestigd ons motto: “dit bestuur is er voor iedereen”.
 • Dispensatie:Zoals op de voorjaarsvergadering meegedeeld is er door afdeling 7 en onze afdeling een voorstel ingediend om meer duidelijkheid te krijgen over wanneer wel en wanneer geen dispensatie wordt verleend om over te gaan na een andere afdeling. Het voorstel om dat in de toekomst aan de afdelingen over te laten i.p.v. aan de NPO is toen door de vergadering aangenomen. Op verzoek van het nieuwe NPO bestuur is dit later teruggedraaid en zou men met een nieuw voorstel komen. Daar is dus het wachten op.
 • Aantal ingekorfde duiven: Er zijn circa 8% minder duiven vervoerd dan begroot, namelijk 567.649 duiven.

 
Besluitenlijst

 1. De notulen van de voorjaarsvergadering van 07-03-2016 worden met de gemaakte opmerkingen goedgekeurd.
 2. Frank Jacobs treedt als secretaris af, maar krijgt nog 6 maanden dispensatie om aan te blijven als bestuurslid boven de maximale termijn van 9 jaar.
 3. Het afdelingsbestuur gaat navraag doen of het wijzigingsvoorstel ten aanzien van het huishoudelijk reglement afdeling (i.v.m. bevoegdheid kringindeling) nu wel of niet aangenomen is op basis van de stemming. Daarna zullen de verenigingen schriftelijk over de uitkomst geïnformeerd worden.
 4. De voorgestelde matrix vliegprogramma 2016 wordt aangenomen waarin de volgende zaken meegenomen zijn:
 • Voorstel commissie Jonge duiven met 4 S-vluchten, 4 T-vluchten en vervolgens 7 wedvluchten Jong.
 • S27 toevoegen aan het nationaal kampioenschap jong indien landelijk 7/8 vluchten tellen voor nationaal kampioenschap.
 • Voorstel richting de NPO i.v.m. 3 nationale marathonvluchten, namelijk St. Vincent, Dax en Bergerac.
 • Voorstel richting de NPO om nationaal Chateauroux op 22 juli te vervliegen. Het reserve weekend zal twee weken later zijn, mocht de nationaal dagfondvlucht op voorhand afgelast worden.
 • Voor de eerste drie midfondvluchten zullen Noord en Zuid naar twee aparte stations gaan. Het afdelingsbestuur zal met een voorstel komen.
 1. De voorgestelde vliegrichting door de commissie Jonge duiven wordt aangenomen. En de voorgestelde losplaatsen voor de vitesse afstanden en africhtingen zullen als advies richting de regio’s meegegeven worden.
 2. De meerderheid ziet wel voordelen om over te gaan naar het meldsysteem van Compuclub in plaats van de afdelingsmeldsite. Het afdelingsbestuur zal in overleg met de webmaster dit verder onderzoeken.
 3. Het afdelingsbestuur zal gaan onderzoeken hoe de africhtingsvluchten financieel aantrekkelijk gemaakt kunnen worden zodat zo veel mogelijk liefhebbers deelnemen.
 4. De algemene ledenvergadering ondersteunt het basisplan ten aanzien van de toekomstvisie en vernieuwde organisatiestructuur afdeling (zie bijlage). Het afdelingsbestuur gaat nu de verdere taken en bevoegdheden uitwerken en vervolgens de afdeling in om draagvlak te creëren.

Bijgewerkt op 26 november 2016 om 13:32 uur

Scroll naar boven