Notulen Buitengewone Ledenvergadering 07-01-2019

Geachte verenigingsbesturen / sportvrienden,

In de bijlage treft u de notulen aan van de buitengewone leden vergadering van 7 januari jl. Tevens treft u de uitslag van de hoofdelijke stemming aan betreffende de wijziging van artikel 34 lid 6. Deze stemming is gehouden op de najaarsvergadering van 6 november 2018. Op verzoek van dhr. Van Esseveld is door de voorzitter toegezegd dat de leden deze zullen ontvangen.

Bijlages:

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 17 januari 2019 om 12:29 uur

Scroll naar boven