Agenda voorjaars vergadering en informatie

Sportvrienden,

Bijgaand treft u de definitieve agenda met bijlagen aan voor de voorjaars vergadering op zaterdag 26 februari aanstaande in Apeldoorn.

Daarnaast kunnen wij u meedelen dat nu de corona maatregelen zijn versoepeld, uiteraard met nog wel de nodige beperkingen, het bestuur de mogelijkheden onderzoekt de kampioenenhuldiging van de afdelingskampioenen en Ladies League te laten doorgaan op zaterdag 26 maart aanstaande.

Helaas hebben diverse verenigingen nog niet de verenigingsgegevens t.b.v. Compuclub, zoals eerder gepubliceerd, aan wedvluchten@afdeling8gou.nl doorgegeven. Uiterlijk 19 februari a.s. moeten deze binnen zijn, zodat wij de juiste informatie op tijd met Compuclub kunnen delen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijlagen:

definitieve agenda

Geloofsbrief

Jaarrekening en begroting

Verenigings voorstellen

 

Bijgewerkt op 8 februari 2022 om 19:59 uur

Scroll naar boven