Agenda vervolg buitengewone ledenvergadering 16-07-2018

Sportvrienden,

Hierbij nodigen wij u uit voor een besluitvormende Algemene Ledenvergadering op maandag 16 juli aanstaande om 20.00 uur in het Duivensportcentrum Pr. Beatrixlaan 240 te Apeldoorn. Het betreft de besluitvorming omtrent de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement t.a.v. de nieuwe structuur van de afdeling.

Doordat het percentage vertegenwoordigde leden slechts 60,1 % was i.p.v. de vereiste 66,7% dient statutair een nieuwe bijeenkomst uitgeschreven te worden. Zoals op de vergadering van 26 juni meegedeeld zal door een sommatiebrief van bvd-advocaten in opdracht van dhr. P. v.d. Woestijne artikel 50 van het HR niet aangepast worden. De voorgestelde wijziging van dit artikel komt hiermee te vervallen.

Ook treft u bij deze uitnodiging de presentatie aan zoals getoond op de ALV van 26-06-2018 evenals de geloofsbrief voor de vergadering van 16 juli aanstaande.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Appél der afgevaardigden a.d.h.v. de appéllijst
  3. Bestuursmededelingen
  4. Stemming HR
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 28 juni 2018 om 22:05 uur

Scroll naar boven