Beknopte beschrijving voor het uploaden:

Voorbereiding: (vereniging)

 • Kies bij "uitslag printen vanuit Winver" voor printen naar een bestand.
 • Transporteer het bestand net als het udp-bestand. (via diskette / usb-stick)
  (tenzij de verenigingscomputer al is verbonden met het internet)

Uploaden: (computer met internetverbinding)

 • Open de afdelingswebsite via www.afdeling8gou.nl met uw favoriete browser.
 • Scroll naar het "Login formulier" linksonder op de hoofdpagina. (Home)
 • Log in met uw eigen verenigingslidnummer en uw eigen wachtwoord.
 • Blader vervolgens naar uw eigen verenigingspagina.
 • Upload m.b.v. het bestandsbeheer uw uitslag of kampioenschap. (via bladeren, kijk op diskette / usb-stick)

N.b. Als er op uw verenigingspagina geen knoppen voor het bestandsbeheer zichtbaar zijn, dan bent u waarschijnlijk niet op de juiste manier ingelogd.

 

Regels voor juist gebruik:

 • Gebruik alleen tekstbestanden. (eindigend op .txt) Bestanden in een ander formaat kunnen zonder extra waarschuwing door ons worden verwijderd.

 

 • De naamgeving is vrij. Wij adviseren wél om de vluchtcode in de naam te verwerken want er worden meerdere vluchten vanuit dezelfde losplaats georganiseerd.
  (Bijvoorbeeld: "M21 Peronne.txt")

N.b. bestandsnamen zijn hoofdletter gevoelig. Dus "m21" is niet hetzelfde als "M21". 

 


=> Feitelijk is bovenstaande voldoende om zelfstandig uitslagbestanden te kunnen uploaden. Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving voor iedereen die de volledige werking van het aanmaken van een printbestand en de mogelijkheden van het bestandsbeheer stap voor stap wil volgen.


 

Uitgebreide beschrijving voor het uploaden:

 

 

Inleiding

Nadat uw aanvraag voor een eigen uitslagenpagina voor uw vereniging in behandeling is genomen wordt uw pagina gemaakt en ontvangt u een wachtwoord.

Op basis van uw verenigingslidnummer en het bijbehorende wachtwoord kunt u vervolgens inloggen via het "Login formulier" dat linksonder op de hoofdpagina (Home) staat. Per vereniging wordt bij voorkeur aan hooguit twee personen toegang verleend om het overzichtelijk te houden.

 

Vanaf dat moment kunt u direct aan de slag. U kunt zélf mappen (directories) maken voor het actuele jaar. U kunt alle geplaatste bestanden ook hernoemen of verwijderen.

 

Alle bestanden dienen in tekstformaat te worden geüpload!

 • Vanuit Winver is het eenvoudig mogelijk om naar een bestand te printen. Dit levert dus geen papieren uitdraai op maar een tekstbestand dat u vervolgens kunt gebruiken voor de upload.

 


Ter illustratie ziet u hieronder een voorbeeld van Winver die de stappen weergeven om een uitslag naar een bestand te printen:

 

Klik op uitslag:
Klik op Uitslag
 
 
Klik op afdrukken:
Klik op Afdrukken
 
 

Vink aan Uitvoer naar bestand:

Vink aan Uitvoer naar bestand
 
 

Voer een naam in: (geen extentie als .txt opgeven, gaat automatisch)

Voer een naam in (zonder extentie als .txt)
 
 

Systeemmelding OK:

Systeemmelding OK
 
 

De opgeslagen uitslag:

De opgeslagen uitslag

 

De opgeslagen uitslag kunt u transporteren naar een computer met een internetaansluiting. Daarna kunt u de uitslag uploaden naar uw eigen verenigingspagina. Zie het stappenplan boven aan deze pagina.

 

 
Beschrijving van het bestandsbeheer op uw verenigingspagina.

Het voorbeeld is gebaseerd op de verenigingspagina van P.V. Union (0710) in Apeldoorn.

 

1. Gebruik het "Login formulier" op de hoofdpagina (Home) om u aan te melden.

01_Inloggen.jpg

 
 

2. Via "Uw gegevens" op het formulier "Gebruikers menu" kunt u bijvoorbeeld uw wachtwoord wijzigen of een nieuw emailadres opgeven.

02_Ingelogd.jpg

 
 
3. Blader vervolgens naar uw eigen verenigingspagina.

03_Vereniging_selecteren.jpg

 
 
4. Op basis van een succesvolle login zijn extra knoppen voor het bestandsbeheer aan uw pagina toegevoegd. Als er op uw verenigingspagina geen knoppen voor het bestandsbeheer zichtbaar zijn, dan bent u waarschijnlijk niet op de juiste manier ingelogd.
(Gebruik hiervoor uw lidnummer, zelfs als u eerder al een eigen gebruikersnaam hebt gemaakt; deze is niet gekoppeld aan uw verenigingspagina).

04_Bestandsbeheer_uitslagen.jpg

 
 

5. Maak een nieuwe directory (map) door een jaartal in te vullen en op het icoontje met het plusteken te klikken.

05_Directory_maken.jpg

 
 
6. Door op de jaartallen te klikken kan er door de directorystructuur worden gebladerd.

06_Directory_openen.jpg

 
 

7. Klik op de "Browse-knop" om een bestand toe te voegen. Het bestand wordt dan geüpload naar de actieve directory. (Afhankelijk van de taalinstellingen van uw computer staat er i.p.v. "Browse" mogelijk "Bladeren".)

07_Bestand_toevoegen_browse.jpg

 
 

8. Selecteer de klaargezette uitslag en klik op "Open".

08_Uitslagbestand_selecteren.jpg

 
 
9. Klik vervolgens op het plus-teken om het bestand daadwerkelijk te uploaden.

09_Bestand_toevoegen_plus.jpg

 
 

10. Klik op het B/A icoontje om de bestandsnaam te wijzigen. (als er een fout in de naam zit)

10_Bestandsnaam_wijzigen.jpg

 
 
11. De bestandsnaam wordt dan in een "bewerkvenstertje" geplaatst en de naam kan worden aangepast. Klik op "nee" om deze handeling alsnog te annuleren, klik op het groene vinkje om de gewijzigde bestandsnaam op te slaan.

11_Bestandsnaam_wijzigen_typen.jpg

 
 
12. Het wijzigen van de bestandsnaam is gelukt. (hoofdletter veranderd naar kleine letter)

12_Bestandsnaam_gewijzigd.jpg

 
 
13. Let op, er wordt dus onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters!

13_Bestandsnaam_hoofdlettergevoelig.jpg

 
 
14. Door op het rode kruisje te klikken kan een bestand worden verwijderd.

14_Bestand_verwijderen.jpg

 
 

15. Via "Logbestand" kunnen bijna alle handelingen worden gecontroleerd. (downloads worden niet vastgelegd)

15_Logbestand_tonen.jpg
 
 
 16. Een voorbeeld uit het "Logbestand".

16_Logbestand.jpg

 
 
17. Net als bestanden kunnen ook directories (mappen) worden verwijderd via het rode kruisje.

17_Directory_verwijderen.jpg

 
 
18. De directory (map, ook wel folder genoemd) moet dan wél leeg zijn. Afhankelijk van de taal van uw softwarecomponenten wordt dit in het Engels weergegeven.

18_Alleen_lege_directory_verwijderen.jpg

 
 

19. Als een bestand wordt geüpload dat al met dezelfde naam bestaat wordt onderstaande waarschuwing getoond.

 • "keep the existing one" = behoud het bestaande bestand
 • "override it with the new version" = overschrijf het bestaande bestand
 • "backup current copy" = archiveer het bestaande bestand

19_Bestandsnaam_bestaat.jpg

 
 
20. Als is gekozen voor "backup current copy" dan wordt het bestaande bestand gearchiveerd en het nieuwe bestand daarvoor in de plaats gezet. Gearchiveerde bestanden zijn te vinden onder "View archived files".
Het is niet de bedoeling dat daar bestanden blijven staan, het geeft de tijdelijke mogelijkheid om het oude bestand nog even in te zien als er twijfel was bij het overschrijven. Advies: opschonen als deze bestanden niet meer nodig zijn.

20_Bestandsarchief.jpg

 
 
21. In het geopende archief (View archived files) zijn de veiliggestelde bestanden alsnog te raadplegen.

21_Bestanden_backup.jpg

 
 

22. Via de directorystructuur achter "Huidige map:" is de actieve directory zichtbaar. Met een klik op het verenigingsnummer wordt weer naar het hoogste niveau gesprongen.
Let wel, het is niet mogelijk om hoger te komen dan uw eigen verenigingsnummer! 

22_Hoogste_niveau.jpg

 
 
23. Het heeft de voorkeur dat u na het uploaden en eventuele andere administratieve handelingen weer netjes uitlogt.

23_Uitloggen.jpg

 
 
Problemen, vragen of een verzoek? Stuur een email naar de webmaster.
 

N.b. onze backup is niet ingericht op het kunnen terughalen van uw uitslagen van ieder willekeurig moment. Backups worden regulier maar niet dagelijks gemaakt en niet voor eeuwig bewaard. Meld problemen met uw bestanden daarom zo spoedig mogelijk.

 

Einde.

Tips bij uitslagen vereniging

Log voor het uploaden in met uw eigen verenigingslidnummer en uw eigen wachtwoord via "Start - Login" op de hoofdpagina.
 
Als er op uw verenigingspagina geen knoppen voor het bestandsbeheer zichtbaar zijn, dan bent u waarschijnlijk niet op de juiste manier ingelogd.
 
Gebruik alleen tekstbestanden voor het uploaden. U bent vrij in de naamgeving.

Kijk in deze beschrijving voor alle informatie over het plaatsen van uw verenigingsuitslag.