Sportvrienden,

Als eerste wil ik u mede namens het gehele bestuur de beste wensen doen toekomen voor dit nieuwe jaar 2022. Wij hopen dat de nieuwe variant van het corona virus geen afbreuk zal doen aan ons vliegprogramma evenals de vogelgriep die nu op veel plaatsen aanwezig is. Uiteraard gaat gezondheid boven alles en dit wensen wij u toe.

Bij de start van het nieuwe jaar horen weer de verschillende documenten en uiteraard de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering Vergadering op maandag 7 maart aanstaande.

Bij deze publicatie treft u aan:

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU