Sportvrienden,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de najaarsvergadering van 23 november 2020. Tevens ontvangt u in de bijlagen de voorlopige agenda, de geloofsbrief en de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 6 maart 2020.

Bijlagen:

Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 8 GOU