Vervoersmogelijkheden seizoen 2019

Sportvrienden,

Wij als bestuur van de afdeling hebben de afgelopen maanden diverse informatie avonden bezocht en overleggen gevoerd. De oude Regio’s bezocht en zaken geïnventariseerd, Algemene Ledenvergaderingen van onze Afdeling waarin de leden hun wensen kenbaar hebben gemaakt en overleggen met de nieuwe lossingscommissie en vervoerscommissie en overleggen met onze vervoerders.

Wij als bestuur, commissies en vervoerders er klaar voor zijn om te starten met een nieuw seizoen. Verder werden er overleggen gevoerd met de NPO, secties en NPO, Ledenraadsvergaderingen NPO.

Tijdens al deze werkzaamheden hebben de wensen van de leden die wij gehoord hebben tijdens overleg met jullie steeds voorop gestaan. Daarbij komt dat we persoonlijke wensen soms niet uit kunnen voeren omdat het gemiddelde belang van alle leden van de afdeling voorop staat van groot tot klein. Thans hebben wij nog een probleem, waar alle afdelingen binnen onze sport mee worstelen en dat heet vliegprogramma en vervoerscapaciteit. Daarnaast hoe kunnen we leden en verenigingen behouden.

Wat vliegprogramma betreft begrijpt hopelijk iedere liefhebber dat het gaat om het afdelingsvliegprogramma of het Nationaal vliegprogramma.

 

Het afdelingsvliegprogramma is vastgesteld aan de hand van ons huidige wagenpark en het Nationaal vliegprogramma heeft daar geen rekening mee gehouden en wij begrijpen dat, want in iedere afdeling is het wagenpark verschillend.

Wij willen na een laatste overleg met de vervoercommissie en de lossingscommissie afgelopen dagen u de punten weergeven die naar onze mening van het allergrootste belang zijn voor u als liefhebbers en verenigingen en daarbij rekening gehouden met de besluiten welke genomen zijn tijdens de Algemene Ledenvergaderingen. Hierbij zijn de volgende zaken van het grootste belang en hebben wij voor u op een rijtje gezet: 

 • Het afdelingsprogramma evenals het Nationaal programma voldoen aan de vereisten van de NPO met betrekking tot de Nationale kampioenschappen.
 • Het draait allemaal om hoeveel duiven er aangevoerd worden wanneer men volgens het afdelingsprogramma 38 enkele of dat men 43 , volgens het Nationaal programma al dan niet gecombineerde vluchten kan spelen.
 • De disciplines vitesse en jonge duiven spelen daar een sleutelrol in, terwijl de vraag is of de discipline natour gebaat is met 2 extra vluchten zoals in het Nationaal programma genoemd en de deelname misschien minimaal zal zijn.
 • De afdeling heeft 6 vitesse vluchten(met wellicht een reserve vlucht) 4 midfondvluchten, 6 jonge duiven vluchten en 4 natourvluchten welke opgehaald worden en er moeten 3 midfond, 3 jonge jonge duiven, 1 natour, 5 eendaagsen en 6 meerdaagsen aangeleverd worden.
 • Totaal worden er 20 vluchten opgehaald en moeten er 18 aangeleverd worden.
 • Nationale vliegprogramma heeft 6 vitesse vluchten, 4 midfond, 6 natourvluchten welke opgehaald worden en er moeten 3 midfondvluchten, 10 jonge duiven, 1 natour, 6 eendaagse en meerdaagse fondvluchten aangeleverd worden.
 • Totaal worden er 16 vluchten opgehaald en er moeten er 27 aangeleverd worden.
 • Bij eventuele vluchten waarbij jong en oud in 1 wagen zitten, hoeveel duiven per mand? Tot nu toe waren dit 25 per mand. Hierdoor moet er bij aanleveren gelijk de restmanden aangevuld worden. Nu kunnen er maximaal 212x 25= 5300 per container vervoerd worden. Bij ophalen wordt dit maximaal 212×22= 4664 duiven, dit is 636 duiven minder per container.
 • Is het eerlijk om vanaf de 7e vitesse vlucht deze samen met de jongen per vlieggebied te vervliegen
 • Wat gebeurt er als er bij deze gecombineerde vluchten er geen 90 liefhebbers voor de vitesse per vlieggebied zijn? Telt de vlucht dan wel ergens voor mee? Waarschijnlijk kunnen we dan niets anders doen dan vitesse duiven en jonge duiven van 2 vlieggebieden combineren en de 2 vlieggebieden naar 1 losplaats gaan.
 • Financieel moet er rekening gehouden worden dat de post “Lossingsvergunningen” vrij fors uit zal vallen welke een negatieve invloed zal kunnen krijgen op de vervoerskosten.
 • Het Nationaal vliegprogramma kent 9 vitesse vluchten waarvan er 6 meetellen voor het Nationaal Kampioenschap. Dit kan voor een liefhebber een voordeel zijn. Dit is per liefhebber persoonlijk.
 • Het afdelingsvliegprogramma kent ook 6 vluchten die meetellen voor het Nationaal Kampioenschap.
 • Wij hebben vorig jaar 2 oude wagens gebruikt voor ophaalroutes, maar deze zijn niet geschikt om duiven te vervoeren naar de losplaatsen.
 • In verband met de principiële liefhebbers in onze afdeling zullen er bij gecombineerde vluchten waarschijnlijk nog meer restmanden zijn. Ook voor doffers.

Wij hopen hiermee u een laatste informatie te hebben verstrekt teneinde voor u de juiste beslissing te nemen wat voor U goed zal zijn.

 
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 4 januari 2019 om 21:19 uur

Scroll naar boven