Voorstel commissie jonge duiven matrix vliegprogramma jong

Sportvrienden,

Op 4 oktober j.l. is de commissie “jonge duiven” geïnstalleerd met als opdracht om met voorstellen te komen die leiden tot een vermindering van de verliezen bij onze jonge duiven. De commissie is voortvarend van start gegaan. Tijdens de eerste bijeenkomst is al een inventarisatie onder de ruim 20 commissieleden gepresenteerd. Dit was op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst. Dit heeft er toe geleid dat er drie deelcommissies benoemd zijn die naar de drie belangrijkste facetten gaan kijken en ook de uitwerking daarvan, namelijk:

  • Deelcommissie 1: Vliegprogramma, lossingen
  • Deelcommissie 2: Vervoer
  • Deelcommissie 3: Begeleiding, voorlichting en enthousiasmeren liefhebbers/verenigingen

Afgelopen maandag hebben de deelcommissies hun eerste ideeën en uitwerkingen gepresenteerd waarbij de nadruk lag op deelcommissie 1 ten aanzien van het concept matrix vliegprogramma jonge duiven. Zodat dit op de komende najaarsvergadering met de leden kan worden besproken. Het uitgewerkte voorstel van deelcommissie 1 werd niet alleen afgelopen maandag door de andere deelcommissies positief ontvangen, maar ook bij het afdelingsbestuur. Om de leden en verenigingen zo snel mogelijk ook over de ideeën ten aanzien van het vliegprogramma te informeren, sturen we alvast de bijgevoegde presentatie. Tijdens de najaarsvergadering zal dan nog verdere toelichting gegeven worden en is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 26 oktober 2016 om 22:29 uur

Scroll naar boven