Vogelgriep weer in Europa

 

Persbericht | 04-06-2008

In het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bekendgemaakt dat per direct transportauto’s waarmee in het Verenigd Koninkrijk levend pluimvee of broedeieren zijn vervoerd onmiddellijk na terugkomst in Nederland een extra reiniging en ontsmetting moeten ondergaan. 

Het vogelgriepvirus subtype H7 is op 3 juni 2008 opgedoken op een bedrijf in Oxfordshire. Er loopt nog onderzoek naar preciezere typering van het virus. De nationale autoriteiten nemen alle noodzakelijke maatregelen die volgens de EU verplicht zijn, zoals het ruimen van besmette dieren, het instellen van vervoersverboden, een beschermingsgebied van drie kilometer en een toezichtgebied van tien kilometer.

De minister roept de sector op extra voorzichtig te zijn in hun contacten en alert te zijn op verschijnselen van vogelgriep. Mensen kunnen hun dieren beschermen door ze te laten vaccineren.

Ministerie van Landbouw en Voedselveiligheid

 

 

Bovenstaand persbericht van woensdag 4 juni 2008 zal menigeen in de duivensport enige schrik hebben aangejaagd. Toch is er op dit moment nog niet al te veel reden om heel bezorgd zijn. Vorig jaar zijn er onder meer in Duitsland uitbraken geweest die beperkt bleven tot een enkel bedrijf en wat de Duitsers is gelukt moet men toch ook in het verenigd koninkrijk kunnen presteren.

Er is bovendien goed nieuws uit Frankrijk. We hebben u al eerder verslag gedaan van een bezoek aan het Franse ministerie op 26 februari dit jaar door een delegatie van de commissie Europa van de FCI waarin onder meer zitting hadden Albert de Jong, voorzitter van de NPO en Henk de Weerd, lid van de veterinaire commissie van de FCI. Er is daar aangedrongen op een meer soepele houding van de Franse overheid bij uitbraken van vogelgriep waar het de postduiven betreft.

Inmiddels is het zover dat er in Frankrijk versoepelingen in voorbereiding zijn voor postduiven. Er isonlangs een schrijven van het Franse ministerie van Landbouw en Visserij waarin een wijziging wordt aangekondigd van de huidige regelgeving. Het besluit is reeds door dit ministerie ondertekend en is nu voorgelegd ter ondertekening aan het ministerie van Milieu.

Het besluit komt in grote lijnen op het volgende neer. Voortaan zullen de duiven, afkomstig uit de landen van de Europese Unie alsook uit Zwitserland bij een uitbraak van vogelgriep, in Frankrijk mogen worden gelost op voorwaarde dat de uitbraak beperkt blijft tot een ecologische éénheid. Natuurlijk moet het betrokken land waar de duiven vandaan komen niet zelf de wedvluchten verboden hebben.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de ecologische regio’s die men binnen Frankrijk hanteert een behoorlijke omvang hebben en het is maar de vraag of men Nederland niet als één ecologische eenheid ziet. Voor grote landen zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft het besluit zonder meer positieve gevolgen. Al eerder hebben wij vragen gezet bij deze Franse benadering en aangegeven dat we nog een lange weg te gaan hebben om Frankrijk zover te krijgen dan men conform de Europese richtlijn een beschermingsgebied van drie kilometer en een toezichtgebied van 10 kilometer instelt.

Wat wel een heel goede basis voor verder overleg met de Franse overheid legt om tot een nog verdere versoepeling te komen is het feit dat bij het wijzigingsvoorstel van het Franse ministerie wordt aangegeven dat overdracht van het virus door posduiven miniem is indien slechts in één ecologische zone vogelgriep heerst en door deelname van duiven uit niet besmette zones het risico van overdracht onbestaand tot verwaarloosbaar is.

De Europese lobby door de Commissie Europa van de FCI is dus wederom succesvol gebleken, maar er blijft nog steeds werk aan de winkel.

 

Zie ook dit artikel inclusief een brief van de Franse Federatie.

Bijgewerkt op 7 juni 2008 om 9:14 uur

Scroll naar boven