Vogelgriep: vragen en reactie NPO

Sportvrienden,

Als afdelingsbestuur hebben wij onderstaande vragen aan het NPO bestuurd gesteld. U treft onze vragen/ opmerkingen hieronder aan evenals de reactie van de NPO.

Geacht bestuur NPO,

Als afdelingsbestuur worden wij voortdurend benaderd door verenigingen met de vraag welke actie wij als afdeling of het NPO bestuur ondernemen om het “leed” van de getroffen liefhebbers door de vogelgriep op te heffen dan wel te verminderen. Men heeft de indruk dat onze organisatie niets onderneemt o.a. binnen de FCI, de overheid of in overleg met andere landen ( België, Duitsland, Frankrijk) die wel of juist geen maatregelen nemen die de duivensport treffen.

Communicatie blijkt in deze van wezenlijk belang, zeker als we nu al de crowdfunding actie om een advocaat in de arm te nemen op de sociale media zien, waar we m.i. als duivensport weinig mee opschieten.

Wellicht zou een bericht op de site en in “op de hoogte” inzicht kunnen verschaffen hoe wij als duivensportorganisatie met deze materie omgaan en welke actie eventueel is ondernomen. Uiteraard besef ik dat het slechts 2 afdelingen van onze organisatie betreft, maar de liefhebbers snakken naar informatie ook al over kampioenschappen en extra (opleer) vluchten voor als de uitbraken stoppen.

Uiteraard is het leed dat de getroffen pluimveehouders en hun kippen en eenden treft vele male groter dan dat van de duivenliefhebbers, maar dat neemt niet weg dat de getroffen duivenliefhebbers snakken naar het einde en informatie.

Met vriendelijke groet,

Marinus ten Dolle Afdeling 8 GOU

Hieronder de reactie van het NPO bestuur

Geachte heer ten Dolle, Beste Marinus,

Dank voor Uw schrijven en uiteraard geven wij gaarne een update over de stand van zaken. Zoals U al schrijft treft de vogelgriep pluimveehouders en hun gezinnen hard en hun leed maken veel van uw leden ongetwijfeld van nabij mee. We wensen ze veel sterkte en hopen met hen dat deze nachtmerrie zo spoedig mogelijk voorbij is. Onze duivenliefhebbers worden ook getroffen in hun sportbeleving door het door de overheid ingestelde vervoersverbod.

Uiteraard heeft dit de aandacht van het NPO Bestuur.

We volgen sinds afgelopen najaar de vogelgriep ontwikkelingen op de voet. Wat zijn de feiten?

Het bevoegd gezag, in deze het ministerie van LNV, treft maatregelen om verder verspreiding van de pandemie te beperken. De maatregel waar wij als duivensport mee te maken hebben is een vervoersverbod van 30 dagen na ruiming van de getroffen bedrijven. In diverse overleggen met LNV hebben we erop gewezen dat volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten postduiven het virus niet kunnen overbrengen. Tot dusver is dat geen aanleiding geweest voor LNV om postduiven buiten het vervoersverbod te houden.

Waarom landen als Frankrijk en Duitsland de regels anders interpreteren is ons niet duidelijk. Mogelijk heeft het ermee te maken dat deze landen meer vluchten kunnen organiseren vanaf hun eigen grondgebied. Hoe het ook zit het leidt tot onrust en onbegrip onder onze duivenliefhebbers.

De recente uitbraken en onrust is voor ons aanleiding geweest om onze zaak nogmaals te bepleiten bij LNV. LNV heeft ons gevraagd onze vragen en argumenten op papier te zetten en ons uitgenodigd voor een gesprek hierover. Onze inzet is om het vervoersverbod van postduiven van tafel te krijgen. Dit vervoersverbod treft binnenkort ook onze jonge duiven die opgeleerd dienen te worden anders gaan ze straks verloren.

Het gesprek zal de komende dagen plaatsvinden en zodra er duidelijkheid is zullen we U dat laten weten. We kunnen niets beloven gezien de complexe situatie en grote belangen maar uiteraard gaan we ons best doen voor onze liefhebbers.

In Uw bericht kaart U ook een aantal andere zaken aan. Wat betreft communicatie mag U deze brief delen met Uw verenigingen en leden. Dat geldt ook voor de verenigingen en leden van afdeling 7 die getroffen zijn. Verder zal de NPO voorzitter deze week in Op de Hoogte aandacht aanbesteden aan de vogelgriep.

Acties door individuele leden raden wij af. Vorig jaar hebben we ervaren dat door acties van leden de regels fors werden aangescherpt. Tot op de dag van vandaag hebben we last van deze aangescherpte regels.

Voor kampioenschappen is in het nationaal vliegprogramma al een vogelgriep regeling opgenomen. Daarvoor verwijzen we naar bijlage 8 van de NPO Ledenraad van 12 maart jl. Ons advies is deze regeling over te nemen; het uiteindelijke besluit daarover is aan U.

Wat betreft extra opleervluchten verwijzen we naar de afdeling. Wellicht dat U in samenspraak met afdeling 7 een aangepast trainingsprogramma kunt aanbieden.

Namens het NPO Bestuur

Gerard van de Aast secr. ai.

 

Bijgewerkt op 4 mei 2022 om 20:26 uur

Scroll naar boven