Vogelgriep Heeten

Sportvrienden, 

Wij betreuren dat diverse liefhebbers de komende tijd, het is nog afwachten hoelang, niet kunnen deel nemen aan de wedvluchten en dat in de inkorflokalen van de betreffende verenigingen geen duiven bijeengebracht mogen worden.

Wij verzoeken de secretarissen van de verenigingen in het betreffende gebied, ons een overzicht te sturen van de leden die niet mogen deelnemen aan wedvluchten. Er zullen ongetwijfeld ook leden zijn die buiten het gebied wonen en derhalve bij een zustervereniging buiten het verboden gebied kunnen inkorven.

Wat betreft het derven van punten voor de diverse kampioenschappen zal het bestuur zich de komende tijd beraden hoe we hier mee om kunnen/moeten gaan. Hierover volgt t.z.t. bericht.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU

Bijgewerkt op 26 augustus 2021 om 17:59 uur

Scroll naar boven