Verslag bevindingen onderzoek J33 Laon

Sportvrienden,

Als bestuur van de Afdeling willen wij hierbij allereerst ons medeleven tonen aan de leden die afgelopen zaterdag op de vlucht J33 Laon veel of minder duiven hebben verloren. Laten we eerlijk zijn iedere duif die achterblijft op een vlucht is een gemis.

Wij hebben gemeend een uitgebreid onderzoek te moeten starten, waarbij wij veel personen en bij de vlucht betrokken instanties gehoord hebben. Zo kunnen wij noemen: Lossingscommissie. Vervoerscommissie, Convoyeurs, Chauffeurs, IWB, WCO.

 • De Lossingscommissie heeft op de goede momenten contact opgenomen met de convoyeurs ter plaatse, IWB en WCO en de adviezen van de IWB en WCO opgevolgd. Omstandigheden op de losplaats en vluchtlijn waren goed te noemen.

 • De Vervoerscommissie heeft 5200 duiven van Noord en 40 manden van Zuid verdeeld over 2 wagens en als zodanig kunnen we stellen, dat er per wagen ongeveer 3000 duiven vervoerd zijn en dus voor 2/3 vol. De Regio’s Zuid 3 en Zuid 4 hadden samen 4900 duiven, waarvan er 40 manden met Noord zijn vervoerd. Conclusie een prima verdeling van de duiven in 3 wagens.
 • Het is ons bekend dat de duiven vanuit Noord op vrijdag om 08.00 uur vertrokken zijn uit Wezep en de duiven vanuit Zuid om 11.00 uur uit Huisen richting Laon.
 • Onderweg is op de juiste tijdstippen en manier gestopt om de duiven te voorzien van water en voer.
 • Er zijn tijdens het transport naar de losplaats geen mankementen aan de wagens waargenomen.
 • Op de losplaats zijn ook de juiste handelingen verricht wat betreft het voeren en het water geven en de verdere controles uitgevoerd.
 • De container stond geparkeerd op een weg naar het oude militaire vliegveld en de Afdeling 9 stond plm. 700 meter verder op dezelfde weg volgens verklaringen van de convoyeurs en chauffeurs, maar nog wel in de verte zichtbaar.
 • De duiven van de Afdeling 9 zijn om 07.45 uur, een kwartier eerder dan van de Afdeling 8 gelost. De convoyeurs en chauffeurs hebben de duiven van de Afdeling 9 over zien komen en weg zien trekken. Toen de duiven van de Afdeling 8 gelost zijn waren de duiven van de Afdeling 9 reeds lang vertrokken. Ook de duiven van de Afdeling 8 zijn goed vertrokken bij een kalme WZW wind. 
 • Het tijstip van de lossing is tijdig bij de WCO aangevraagd en de lossingsverantwoordelijken hebben groenlicht gekregen van de WCO om op het gevraagde tijdstip 08.00 uur te lossen. Kruislossingen, voor zover bij de WCO bekend, konden onder normale omstandigheden niet plaatsvinden.
 • Op zondag na de vlucht is door de Afdeling bij de IWB gevraagd of er tijdens de vlucht weersomstandigheden veranderd zijn, die voor de lossing niet zichtbaar zouden zijn geweest. Wij hebben van de IWB de mededeling gekregen, na informatie bij de Meteoor Groep, dat er zich tijdens de vlucht zich geen meteorologische wijzigingen hebben voorgedaan.
 • Een waarneming is dat er in de Afdeling 7 een normaal concoursverloop is geweest en uit berichten dat de duiven uit de Afdeling 8 ver naar het Oosten zijn getrokken tijdens de vlucht.

Wij kunnen als enige vermoedelijke oorzaak achterhalen, dat er een kruislossing geweest is met een Duitse lossing. De Duitse lossing zou om 09.10 uur plaatsgevonden hebben vanuit Isnes. Isnes ligt hemelsbreed ongeveer 100 km dichterbij Nederland en met een WZW wind zou een vermenging van duiven zeker tot de mogelijkheden behoren.

Onze vroegste duiven zullen de Duitse voor geweest zijn en de laatste er achterlangs. De gedachtegang wordt ondersteund door het feit dat de Afdeling 9 een vrij normaal verloop gehad heeft en het in onze Regio Noordoost nog wel ging maar wel een beetje moeizaam. In de Regio’s Noordwest en Zuid 3 dus slecht.
Ook krijgen de liefhebbers uit Noordwest, Zuid 3 en Zuid 4 berichten uit Duitsland van Keulen tot Osnabrück dat daar duiven uit Nederland zijn opgevangen. Wij kunnen stellen dat veel duiven enorm de richting zijn kwijtgeraakt.

Eindconclusie: er zijn door lossingsverantwoordelijken en bij de vlucht betrokken organisaties geen direct aanwijsbare  fouten gemaakt.
 
Wel geeft het aan dat het plan van de NPO om de WCO te centraliseren voor meerdere landen in Europa absoluut een noodzaak is, waarmee wellicht dit soort kruislossingen voorkomen kunnen worden.

Als Afdelingsbestuur zijn wij van mening dat wij naar U toe de verplichting hebben dit rapport aan U kenbaar te maken.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 22 augustus 2018 om 13:39 uur

Scroll naar boven