Verplaatsen 1e trainingsvlucht

Sportvrienden,

Door de te verwachten weersomstandigheden op zaterdag aanstaande en daarmee samenhangend het grote aantal afmeldingen van verenigingen, heeft het bestuur in overleg met de vervoerscommissie en transporteurs besloten deze Vlucht T14 te verplaatsen naar dinsdag 12 april aanstaande. Inkorven op maandag 11 april. Helaas is het mogelijk dat een aantal verenigingen door de vogelgriep nog niet kunnen deelnemen. Op de site van de Duivensportbond vindt u hierover de nodige informatie.

Om het vervoer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen verzoeken wij de verenigingen uiterlijk vrijdagavondavond via de geëigende kanalen aan de concoursleiders in Zuid en in Noord te laten weten, wanneer men geen gebruik maakt van de mogelijkheid op maandag in te korven. De volgende vluchten zullen zo mogelijk als gepland doorgaan.

Wij vertrouwen erop het juiste besluit te hebben genomen en verwachten uw medewerking in deze.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 7 april 2022 om 10:27 uur

Scroll naar boven