Verloop wedvlucht Pommeroeul / Arras 8 mei j.l.

Beste sportvrienden,

Soms verlopen zaken anders dan waarop men mag rekenen. Onverwachte externe factoren bepalen dan de omstandigheden. Een dergelijke situatie heeft zich voorgedaan tijden het verloop van de wedvlucht Pommeroeul / Arras van zaterdag j.l.

 

Ondanks zorgvuldig overleg met meteorologische deskundigen, uit welk overleg het lossen van de duiven verantwoord leek, is sprake geweest van een dramatische verloop van deze vlucht. Om u meer inzicht te geven in de problematiek die de duiven parten heeft gespeeld, verwijs ik u naar onderstaande tekst waarin citaten zijn weergegeven uit een verhandeling hierover van de hand van Arie van Dam. Op begrijpelijke wijze geeft hij uitleg aan de vermoedelijke oorzaak van deze zwarte zaterdag.

 

Wij hopen met deze berichtgeving recht te doen aan de vele vragen die ongetwijfeld ten aanzien van deze wedvlucht bij u hebben gespeeld.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling 8
Nico Meuwsen (secretaris)

 

Betreft: Verloop weersituatie tijdens de wedvlucht vanuit Pommeroeul / Arras.

De voorspellingen voor de inmiddels veelbesproken zaterdag 8 mei klopte wel min of meer. Toch gaf geen van de weerinstituten de trog of vore aan die ons die dag zoveel parten zou spelen. Een vore of trog gaat gepaard met slecht weer en slecht zicht. Er is nog weinig bekend van het effect op de oriëntatie van een vore of trog die bijna verdwenen is en waarin het zicht inmiddels goed is.

 

Op zaterdag 8 mei moesten de afdelingen wachten tot de lage stratus in Nederland was opgetrokken. Voor onze afdeling zou dat rond 13.30 uur het geval zijn. Alhoewel dat wat langer duurde was dat niet het probleem van het trage verloop. De duiven kregen met de restanten van de vore en kwamen hierdoor in de problemen. Het maakte hierbij niet uit of ze (te) vroeg of later waren gelost. In Frankrijk en België was het weer goed maar aangekomen bij de restanten van de inmiddels opgevulde vore ging het mis.

 

We hebben dus weer een verschijnsel dat bestudeerd moet worden.

 

Nico Meuwsen
(secretaris afd. 8)

Bron: Verhandeling Arie van Dam.

Bijgewerkt op 13 mei 2010 om 19:57 uur

Scroll naar boven